Poreska uprava: Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga u primjeni od 1. januara

Zakonom je poreskim obveznicima ostavljen rok od 90 dana za defiskalizaciju postojećih poreskih registar kasa

10984 pregleda 11 komentar(a)
Foto: Zoran Đurić
Foto: Zoran Đurić

Poreska uprava podsjetila je poreske obveznike da je primjena Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga počela od 1. januara 2021. godine, kada je sistem elektronske fiskalizacije pušten u produkciju.

Kako je navodi u saopštenju Poreske uprave, važeći Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga uređuje postupak fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja u prometu proizvoda i usluga, sadržaj fiskalnog računa, definiše obveznike fiskalizacije, kao i druga pitanja od značaja za fiskalizaciju.

"Zakonom je poreskim obveznicima ostavljen rok od 90 dana za defiskalizaciju postojećih poreskih registar kasa, a s obzirom da se radi o potpuno novom sistemu evidentiranja prometa u realnom vremenu, Poreska uprava će u narednom periodu primarno kroz preventivne i edukativne aktivnosti shodno Zakonu o poreskoj administraciji i Zakonu o inspekcijskom nadzoru ulagati napore da obezbijedi prelazak svih privrednih subjekata na sistem evidentiranja prometa putem elektronske fiskalizacije, uz očekivanja da će poreski obveznici pokazati visok stepen poreske kulture u evidentiranju prometa", navodi se u saopštenju.

Dodaju da će dalje aktivnosti Poreske uprave biti prilagođene shodno zakonskim odredbama koje budu donijete u nadležnim institucijama.

"Treba naglasiti da je Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga stupio na snagu 8. avgusta 2019.godine, te da je poreskim obveznicima u kontinuitetu pružana podrška radi blagovremene pripreme za početak primjene istog. Na produkciono okruženje sistema do sada je prijavljeno 188 obveznika, a od početka primjene Zakona obveznici su do sada poslali 8.410 računa sa ukupnim iznosom prometa od 48.293 eura", zaključuje se u saopštenju Poreske uprave.