CEDIS odustao od sumnjive nabavke vrijedne 9,2 miliona eura

Predmet nabavke su bili radovi na izgradnji trafostanica i radovi na niskonaponskim instalacijama. Tender je oglašen posljednjeg dana 2019. godine, tenderska dokumentacija je više puta dopunjavana, a radovi su, prema prvobitnim projekcijama trebalo da počnu nakon 10.decembra 2020. godin

6808 pregleda 4 komentar(a)
Foto: CEDIS
Foto: CEDIS

Poslije odluke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki da poništi dio dopunjene tenderske dokumentacije Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) vezano za nabavku radova i proširenje treće faze AMM projekta, CEDIS je odustao od ove nabavke jer za njom više nije postojala potreba tokom prošle budžetske i finansijske godine.

Predmet nabavke su bili radovi na izgradnji trafostanica i radovi na niskonaponskim instalacijama. Tender je oglašen posljednjeg dana 2019. godine, tenderska dokumentacija je više puta dopunjavana, a radovi su, prema prvobitnim projekcijama trebalo da počnu nakon 10.decembra 2020. godine.

Sporan je bio dio tenderske dokumentacije vezano za Nacrt okvirnog sporazuma i u dijelu tehničke specifikacije za brojila. Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki naložila je CEDIS-u da u roku od 15 dana otkloni nepravilnosti, na tenderu procijenjene vrijednosti 9.196.000 eura, sa uračunatim PDV-om, i o tome obavijesti Komisiju.

Komisija je odbila žalbu beogradske firme Meter&Control, ali kako je po službenoj dužnosti poništen dio tenderske dokumentacije, Komisija će joj vratiti 20.000 eura uplaćenih za vođenje žalbenog postupka, i to 15 dana nakon pravosnažnosti ovog rješenja.

Obavezan je CEDIS, takođe, da beogradskoj firmi nadoknadi 484 eura na ime troškova sastavljanja žalbe.

Sporno je bilo što je naručilac nabavke tačkom IV Poziva za javnom nadmetanje predvidio da je jedan od promjenjivih elemenata okvirnog sporazuma obim radova koji su predmet nabavke za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma na godišnjem nivou, pa je bilo nejasno i nerazumljivo kako će se ovaj element ispuniti u situaciji kad se zaključuje jedan ugovor o javnoj nabavci kojim se izvršava kompletan predmet nabavke.

Takođe je bilo “nejasno i nerazumljivo kako će naručilac promjenljive elemente primijeniti na prvi ugovor, kad su ovi elementi predviđeni na drugi ugovor okvirnog sporazuma”.

Kod garancije za brojila bio je sporan i nedefinisani rok za zamjenu rezervnih djelova drugim rezervnim djelovima.

Bonus video: