cbcg projekcija

Očekuju dobit manju za 900.000 eura nego lani

Centralna banka projektovala neto dobit od 1,37 miliona, navode da će ostvarenje u 2021. zavisiti od daljih efekata pandemije koronavirusa, odnosno kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu

12085 pregleda 4 komentar(a)
Centralna banka Crne Gore, Foto: Luka Zeković
Centralna banka Crne Gore, Foto: Luka Zeković

Centralna banka (CBCG) projektovala je da će u ovoj godini ostvariti neto dobit od 1,37 miliona eura, što je za oko 900 hiljada manje u odnosu na prošlu godinu.

Vrhovna monetarna instititucija objasnila je da će ostvarivanje dobiti u 2021. godini zavisiti od daljih efekata pandemije koronavirusa, odnosno kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu.

Prema Finansijskom planu CBCG za 2021. godinu, prihodi su projektovani na 15,92 miliona eura i za pet odsto su manji u odnosu na plan za 2020. Razlog planiranja nižih prihoda u odnosu na plan za prethodnu godinu je zbog planiranja manjih prihoda od kamata po osnovu drugih finansijskih prihoda, kao i prihoda poslovanja u dijelu prihoda od naknada i od prodaje.

Od kamata po osnovu hartija od vrijednosti planiran je prihod od 2,68 miliona eura, dok prihodi od kamata na deponovani novac u inostranstvu (depoziti) nijesu planirani u ovoj godini, polazeći od činjenice da će se ostvarivati negativne kamatne stope na raspoloživa sredstva u ove plasmane (likvidni portfolio), koji će u prosjeku iznositi 360 miliona eura.

15,92 miliona eura iznose projektovani prihodi prema Finansijskom planu CBCG za 2021.

"Prosječni nivo depozita je formiran na osnovu postojećeg stanja depozita, najave Ministarstva finansija za servisiranje obaveza u inostranstvu i dodatnih zaduženja", navode iz CBCG kojom rukovodi guverner Radoje Žugić.

Prihodi poslovanja i drugi prihodi za 2021. godinu planirani su u iznosu od 12,85 miliona eura, što je za pet odsto manje od plana za 2020. Ovi prihodi čine 81 odsto ukupno planiranih prihoda, a čine ih prihodi od naknada, operativnog lizinga, prodaje i drugi.

CBCG je rashode projektovala na 14,54 miliona eura i oni su za jedan odsto veći u odnosu na prošlogodišnji plan. Objašnjeno je da je povećanje ukupnih rashoda u odnosu na plan za 2020. godinu zbog planiranja većih rashoda po osnovu drugih finansijskih rashoda - negativne kamatne stope na hartije od vrijednosti i depozite. U ukupnim rashodima finansijski rashodi su projektovani na 2,7 miliona eura, koliko iznosi i stavka drugih finansijskih rashoda (rashode na hartije od vrijednosti - negativna kamatna stopa u iznosu od 700.000 eura i finansijske rashode na depozite - negativna kamatna stopa u iznosu od dva miliona eura).

 Rashodi projektovani na 14,54 miliona eura: Radoje Žugić
Rashodi projektovani na 14,54 miliona eura: Radoje Žugićfoto: Savo Prelević

Troškovi poslovanja planirani su na nivou od 11,84 miliona eura, što je za jedan odsto manje do plana za 2020. Ove troškove čine troškovi naknada, zaposlenih, administrativni troškovi, operativni troškovi poslovanja i drugi troškovi poslovanja.

"Tokom 2020. godine su sprovodene mjere racionalizacije u okviru svih troškova poslovanja, pa su za deset mjeseci 2020. godine troškovi poslovanja realizovani u iznosu koji je niži od planiranih za sedam odsto, pri čemu su kategorije iz ove grupe troškova niže od plana i to troškovi zaposlenih četiri odsto administrativni troškovi za 31 odsto, dok su operativni troškovi niži za 20 odsto.

"Troškovi zaposlenih planirani su u iznosu od 8,42 miliona eura, što je za tri odsto manje u odnosu na plan za 2020. godinu. Planirano učešće troškova zaposlenih u ukupnim rashodima za 2021. godinu iznosi 58 odsto, što je niže u odnosu na 2020. godinu, kada je iznosilo 64 odsto. Na 31.10. 2020. u CBCG je bilo 372 zaposlena radnika", piše u finansijskom planu.

Preporučujemo za Vas