Vlada planira da izmijeni program ekonomskog državljanstva

Znanjem do crnogorskog "zlatnog pasoša"

"Napravićemo analizu postojećeg programa ekonomskog državljanstva i raditi na modifikovanju postojećeg modela kako bi se na adekvatan način valorizovali naši resursi i stvorile pretpostavke za održiviji razvoj”, kazao je Milatovi

5884 pregleda 13 komentar(a)
Ne zna se koje sve dobio pasoš, Foto: Nenad Mandić
Ne zna se koje sve dobio pasoš, Foto: Nenad Mandić

Vlada će izmjenom programa ekonomskog državljanstva omogućiti visokokvalifikovanom kadru, naročito u oblastima nauke i tehnologije, da dođe do crnogorskog državljanstva.

To je za “Vijesti” kazao ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović.

Trogodišnji program za sticanje crnogorskog državljanstva kroz ulaganje u investicije, koji je započela Vlada bivšeg premijera Duška Markovića, startovao je 1. januara 2019. godine i može biti dodijeljeno do 2.000 pasoša. Do crnogorskog pasoša može se doći ulaganjem u neki od projekata u oblasti turizma, prerađivačke industrije i poljoprivrede, ali do danas nije bilo zainteresovanih kandidata da ulažu u prerađivačku industriju i poljoprivredu, već isključivo u turizam.

Prethodna Vlada je na listu razvojnih projekta iz oblasti turizma, za koje se može dobiti “zlatni pasoš”, do sada uvrstila ukupno 15 projekata. Investitori mogu biti i domaće firme, po određenim uslovima i za minimalno ulaganje na sjeveru, centralnom dijelu, Podgorici i na jugu države.

“Premijer Zdravko Krivokapić je iskazao namjeru ove Vlade da promijeni program ekonomskog državljanstva u program državljanstva za visokokvalifikovani kadar. U tom kontekstu, napravićemo analizu postojećeg programa ekonomskog državljanstva i raditi na modifikovanju postojećeg modela kako bi se na adekvatan način valorizovali naši resursi i stvorile pretpostavke za održiviji razvoj”, kazao je Milatović.

Detaljna analiza

On je objasnio da će biće potrebno da se uradi detaljna analizu efekata primjene aktuelnih projekata koji se već realizuju u oblasti turizma i njihov doprinos stvaranju dodate vrijednosti u kratkom i srednjem roku.

“To će svakako doprinijeti kreiranju optimalnog modela dalje realizacije programa i njegove preorijentacije sa jednog na drugi model, koji bi podrazumijevao model zasnovan na privlačenju znanja i vještina, odnosno, ljudskog kapitala koji će proizvesti novi kapital ili pak modelu koji će podrazumijevati njihovu kombinaciju, uz primat privlačenja viskokvalifikovanog kadra i znanja. Privlačenje uspješnih i talentovanih ljudi, naročito lidera u oblasti nauke i tehnologije, je primarni cilj. Podsjetiću da kada se govori o modelu ekonomskog državljanstva, moramo imati u vidu i činjenicu da je i na nivou država članica EU, koje su sprovodile projekat ekonomskog državljanstva, taj projekat obustavljen ili je u fazi ukidanja, što dodatno ukazuje da on nije u potpunosti u skladu sa preporukama EK i da će ovo pitanje zavrijediti detaljnu pažnju i dalju analizu”, istakao je Milatović.

Jakov Milatović
Jakov Milatovićfoto: Savo Prelević

Iz EK su ranije poručili da će Crna Gora, kao kandidat za ulazak u EU, morati da se, prilikom davanja državljanstva stranim investitorima, uskladi sa evropskim strogim normama i kriterijumima za sprečavanje bezbjednosnih rizika i to će biti procijenjeno u toku pregovaračkog procesa.

Iz Agencije za investicije je u decembru prošle godine saopšteno da je po osnovu ovog projekta prihodovano sedam miliona eura, dok je na račune investitora uplaćeno devet miliona. Podatak Agencije je da je do sada bilo ukupno 86 aplikacija.

Aktivnosti prethodne Vlade premijera Duška Markovića koja je započela ovaj projekat pratila je netransparentnost, jer nijesu saopštena imena onih koji su dobili crnogorski pasoš. Bivši potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku Milutin Simović i bivši ministar turizma i održivog razvoja Pavle Radulović su obećali, kada je Vlada prezentovala ovaj program, da će sve biti transparentno i da će imena svih koji dobiju pasoš biti dostupna javnosti.

Do državljanstva kupovinom apartmana u hotelima

Kupovina apartmana u kondo hotelu ili hotelu koji je po mješovitom modelu poslovanja, a koji su na listi razvojnih projekata, računa se kao investicija za koju se može dobiti crnogorski pasoš po osnovu projekta ekonomskog državljanstva.

Aplikant može steći državljanstvo ako je na ESCROW račun položio 100.000 eura za razvoj manje razvijenih opština, za namjenu iz člana 18 Zakona o regionalnom razvoju.

Može ga steći i ako je na ESCROW račun uplatio najmanje 450.000 eura za potrebe ulaganja u jedan od razvojnih projekata u Podgorici ili primorskom regionu, ili iznos odnosno najmanje 250.000 eura za potrebe ulaganja u jedan od razvojnih projekata u sjevernom ili središnjem regionu Crne Gore, osim Podgorice. Aplikant mora da položi 15.000 eura za sebe, po 10.000 za najviše četiri člana porodice i po 50.000 za svakog narednog člana porodice.

Jedan od uslova je da za crnogorsko državljanstvo može aplicirati stranac koji u Crnoj Gori ili drugoj državi nije pravosnažno osuđen i za kojeg je agent za ocjenu međunarodne podobnosti dao pozitivno mišljenje, uključujući dokaz o porijeklu novca namijenjenom za uplatu i ulaganja u skladu sa Vladinom odlukom. Ako se naknadno utvrdi da je osoba koja je dobila crnogorsko državljanstvo dala lažne podatke, pasoš se oduzima.

Preporučujemo za Vas