Agencija za zaštitu konkurencije ocijenila svih 17 linija Vladinog programa

Zakonit program unapređenja konkurentnosti

Ukupan budžet opredijeljen za realizaciju Programa je 5.080.000 eura, dok su pojedinačni uslovi, kao i način i dinamika dodjele podrške, definisani pojedinačnim programskim linijama

10322 pregleda 2 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Agencija za zaštititu konkurencije (AZK) ocijenila je da je Predlog programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2020. godinu u skladu sa pravilima o dodjeli državne pomoći.

Program sprovodi Ministarstvo ekonomskog razvoja (MER) i u njemu je sadržano 17 programskih linija od kojih je sedam novih, dok je postojećih 10 unaprijeđeno, a AZK je pojedinačno ocjenjivala svaku programsku liniju.

Ukupan budžet opredijeljen za realizaciju Programa je 5.080.000 eura, dok su pojedinačni uslovi, kao i način i dinamika dodjele podrške, definisani pojedinačnim programskim linijama.

“Program je dodatno obogaćen novim programskim linijama finansijske podrške, koje se odnose na internacionalizaciju mikro, malih i srednjih preduzeća i njihovu digitalizaciju, cirkularnu ekonomiju, podršku mladima i ženama u biznisu, pokretanje i unapređenje proizvodne djelatnosti i dvije programske linije koja će se uporedo promovisati i sprovoditi”, objasnili su iz MEK-a, dodajući da je cilj Programa razvoj privrede i povećanje njene konkurentnosti koja treba da stvori snažnu, konkurentnu i izvozno orijentisanu privredu, a da cilj i vrsta podrške nisu vezani za pomoć preduzećima prouzrokovanu pandemijom kovid 19 virusa.

Među programskim linijama su za unapređenje inovativnosti, uvođenje međunarodnih standarda, modernizaciju prerađivačke industrije, razvoj klastera, podsticaj direktnih investicija, podsticaj proizvodnih procesa, za podršku malih ulaganja preduzetnika, uredba o biznis zonama, slobodne biznis zone, promocija povećanja konkurentske sposobnosti proizvoda i usluga...

Za direktne investicije 2,3 miliona eura

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za podsticaj direktnih investicija iznosi 2,3 miliona eura i jedna je od linija za koju je opredijeljeno najviše novca iz Programa.

Program podrazumijeva ulaganje u investicioni projekat, odnosno ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu od dana podnošenja prijave zaključno sa istekom tri godine od dana podnošenja prijave.

Ulaganja u materijalnu imovinu obuhvataju investiranje u zemljište i objekte, proizvodne pogone, mašine i opremu, kao i troškove zakupa poslovnih prostorija za potrebe realizacije investicionog projeka i investiranje u zakupljeno zemljište, objekte i proizvodne pogone. To pod uslovom da period zakupa nije kraći od deset godina od dana zaključenja ugovora o korišćenju novca za podsticanje investicija.

MER odobrava refundaciju dijela troškova u visini do 50 odsto od ukupne vrijednosti ulaganja u investicioni projekat za velika preduzeća, do 60 odsto od ukupne vrijednosti ulaganja u investicioni projekat za srednja spreduzeća i do 70 odsto od ukupne vrijednosti ulaganja u investicioni projekat za mala preduzeća, a za kapitalne investicije do 17 odsto od ukupne vrijednosti ulaganja u investicioni projekat. Maksimalni iznos subvencije je milion eura. Novac za podsticanje investicija može se dodijeliti za investicione projekte čija je minimalna vrijednost novog ulaganja 250 hiljada eura, kojima se obezbjeđuje zapošljavanje najmanje osam novozaposlenih u roku od tri godine od dana podnošenja prijave za učešće u postupku dodjele novca za podsticanje investicija.

“Mjere sadržane u programskoj liniji ispunjavaju kriterijume iz Smjernice o regionalnoj državnoj pomoći za period od 2014. do 2020. godine”, navodi AZK.

Unapređenje inovativnosti je pomoć male vrijednosti

Za unapređenje inovativnosti ukupno je opredijeljeno 100.000 eura, a princip je da preduzeće finansira 100 odsto svih troškova do završetka inovativne aktivnosti za koju konkuriše, a onda mu se nakon podnesene dokumentacije koja dokazuje utrošak novca ugovorene aktivnosti, od strane MER-a odobrava refundacija dijela troškova u visini do polovine iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, a u maksimalnom iznosu do 3,500 eura eura bez PDV-a.

“Uzimajući u obzir planirani iznos, Agencija smatra da se radi o pomoći male vrijednosti. Uslov je da u posljednjoj godini poslovanja (za koju se predaju završni računi) nije bilo promjena u strukturi vlasništva i da se poštuje princip kumulacije što podrazumije pomoći koje dodjeljuju ostala ministarstva”, objašnjenje je AZK.

Programske linije za modernizaciju prerađivačke industrije iznosi 300.000 eura i podrazumijevaju nabavku opreme, dijelom ili u potpunosti. Nabavka opreme može biti finansirana iz sopstvenih sredstava do nivoa 50 odsto vrijednosti investicije, ili iz kredita Investiciono-razvojnog fonda (IRF). Ako privredni subjekat zadovolji uslove ove programske linije i IRF odobri kredit, potencijalni korisnik može ostvariti pravo na subvenciju do 30 odsto vrijednosti nabavke opreme u skladu sa pravilnikom o listi pravila državne pomoći.

“Agencija ocjenjuje da je ova linija u skladu sa pravilnikom o listi pravila državne pomoći”, stav je AZK-a.

Povećanje konkurentnosti proizvoda nije državna pomoć

Agencija je ukazala da program linija promocije povećanja konkurentske sposobnosti proizvoda i usluga ne predstavlja državnu pomoć, jer ima za cilj da se fokusira na institucionalnu kampanju koja treba da promoviše potencijale Crne Gore, proizvode i usluge, kao i proizvođače, kroz institucionalne kampanje - “Kupujmo domaće”, “Dobro iz Crne Gore”, proizvode sa geografskim porijeklom, inovativne usluge, i slično. To su aktivnosti usmjerene ka poboljšanju percepcije potrošača prema domaćem kvalitetu proizvoda i usluga i ka informisanju o aktuelnoj podršci za razvoj malog i srednjeg biznisa, uslovima, kriterijumima i načinu apliciranja, kako bi se identifikovale glavne barijere sa kojima se privrednici susreću u poslovanju, sa posebnim osvrtom na plasman i promociju proizvoda i usluga.

Preporučujemo za Vas