SD predlaže povećanje dječjeg dodatka za 35 do 60 odsto

Poslanik SD-a Boris Mugoša naveo je da su za sprovođenje tog zakona potrebna dodatna sredstva u budžetu u iznosu od oko 2,5 miliona eura godišnje, jer je u prošloj godini ukupno isplaćeno po osnovu dodatka za djecu više od 4,5 miliona eura

2972 pregleda 95 reakcija 48 komentar(a)
Boris Mugoša, Foto: Socijaldemokrate
Boris Mugoša, Foto: Socijaldemokrate

Poslanici Socijaldemokrata (SD) predali su u skupštinsku proceduru Predlog izmjena Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojim je predviđeno povećanje dječjeg dodatka za 35 do 60 odsto.

Poslanik SD-a Boris Mugoša kazao je da bi predloženom izmjenom visina dječjeg dodatka mjesečno za dijete korisnika materijalnog obezbjeđenja, umjesto sadašnjih 23,68 eura, iznosila 37,68 eura.

"Predloženom izmjenom visina dječjeg dodatka mjesečno za dijete čiji je roditelj, usvojilac, staralac ili hranitelj, kao korisnik materijalnog obezbjeđenja zasnovao radni odnos na osnovu individualnog plana aktivacije, umjesto 23,68 eura, iznosila bi 37,68 eura”, naveo je Mugoša.

On je rekao da bi visina dječjeg dodatka mjesečno za dijete korisnika dodatka za njegu i pomoć, umjesto sadašnjih 31,87 eura, iznosila 45,87 eura.

“Za dijete korisnika lične invalidnine, umjesto sadašnjih 39,57 eura iznosila bi 53,57 eura i za dijete bez roditeljskog staranja, umjesto sadašnjih 39,57 eura, iznosila bi 53,57 eura”, naveo je Mugoša.

U Crnoj Gori, kako je kazao, na mjesečnom nivou oko 14 hiljada djece prima dječji dodatak.

"Od tog broja, za preko 87 odsto predloženo povećanje dječjeg dodatka iznosi 60 odsto”, naveo je Mugoša.

On je objasnio da su za sprovođenje tog zakona potrebna dodatna sredstva u budžetu u iznosu od oko 2,5 miliona eura godišnje, jer je u prošloj godini ukupno isplaćeno po osnovu dodatka za djecu više od 4,5 miliona eura.

Mugoša je kazao da su djeca grupa u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti i da su ona koja su siromašna lišena osnovnih ljudskih prava.

Zbog toga, kako je poručio, jedan od ključnih prioriteta mora biti smanjenje siromaštva djece.

Mugoša je rekao da je svako treće dijete u Crnoj Gori u riziku od siromaštva.

Kako je naveo, istraživanja UNICEF-a pokazuju da su djeca u Crnoj Gori više pogođena siromaštvom od bilo koje druge starosne grupe.

“Prema podacima UNICEF-a „brza procjena socijalnog uticaja pandemije COVID-a 19, koju je nedavno sistem Ujedinjenih nacija sproveo u Crnoj Gori, pokazuje da svaka treća porodica s djecom mlađom od šest godina ne može priuštiti sve osnovne proizvode za bebe i djecu”, dodao je Mugoša.

Podaci, kako je rekao, pokazuju da svaka treća porodica s djecom uzrasta od šest do 18 godina navodi da ne može priuštiti odjeću i obuću za djecu.

“Nažalost, usljed negativnih posljedica COVID-a 19 značajan broj građana ostao je bez posla, odnosno smanjeni su im prihodi, zbog čega se nameće realna potreba za povećanjem iznosa sredstava po osnovu dječjeg dodatka”, istakao je Mugoša.

On je kazao da bi povećanje iznosa dječjeg dodatka doprinijelo i smanjivanju evidentnih razlika u zavisnosti od sredine u kojoj djeca žive i naravno materijalnog statusa porodice.

“Naime, u sjevernom regionu rizik od siromaštva (37,9 odsto) znatno je veći nego u centralnom (15,4 odsto) i južnom (19,6 odsto)”, naveo je Mugoša.

On je rekao da se Predlogom zakona definiše početak njegove primjene 1. aprila ove godine, zbog privremenog finansiranja koje je u toku.