NOVA PRESUDA PRIVREDNOG SUDA

Kazino da plati hotelu "Avala" 200.000 eura za dvogodišnje režije

Nastavljen "rat" dviju kompanija vrijedan desetine miliona eura

9094 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Vuk Lajović
Foto: Vuk Lajović

Privredni sud dosudio je da kazino “Avala” treba da plati 192 hiljade eura hotelskoj kompaniji “Beppler & Jacobson Montenegro“, vlasniku budvanskog hotela “Avala” na ime troškova za struju, vodu, odvoz smeća i grijanje, koji su utrošeni u poslovnom prostoru u prizemlju hotela gdje se nalazi luksuzni kazino.

Dvije budvanske kompanije bukvalno vode decenijski višemilionski spor, od kada je i zaključen ugovor o zakupu prizemlja hotela “Avala“ za luksuznu kockarnicu.

“Beppler & Jacobson“ utužila je kazino “Avala” da joj nadoknadi troškove koje je ta kompanija platila za režije od juna 2016. do kraja februara 2018. utrošenih u kockarnici koja se nalazi u poslovnom prostoru od 2.300 kvadrata u prizemlju hotela.

“Usvaja se tužbeni zahtjev, pa se obavezuje kazino ‘Avala’ da plati ‘Beppler & Jacobsonu’ 192.181 eura na ime naknade za troškove koje je platila kompanija u poslovnom prostoru, a koji je koristio tuženi u periodu od 1. juna 2016. do 28. februara 2018. sa zakonskom zateznom kamatom, kao i da mu nadoknadi troškove postupka u iznosu od 5.020 eura“, piše u presudi sutkinje Privrednog suda Milice Popović.

Na presudu kazino “Avala“ ima pravo žalbe.

Hotelska kompanija se, kako piše u obrazloženju presude, pozvala na Ugovor o zakupu poslovnog prostora po kome je kazino “Avala“ bio dužan da plaća “Beppler & Jacobsonu“ troškove koji se odnose na struju, telefon, TV, protivpožarni sistem, vodu, kanalizaciju, odvoz smeća i otpada, klimatizaciju i grijanje.

“Nakon prestanka poslovne saradnje kazino ‘Avala’ je odbio da napusti poslovni prostor te nastavio da ga koristi i troši navedene resurse, na štetu ‘Beppler & Jacobsona’“. Ispostavljene su fakture koje kazino ‘Avala’“ nije osporio“, navodi se u obrazloženju.

Kazino ‘Avala’ je osporio visinu tužbenog zahtjeva i naveo da je nejasno na osnovu kojih parametara je “Beppler & Jacobson“ izvršio obračun troškova, da je obračun iskazan nerealno jer kazino duži vremenski period nije obavaljao djelatnost, te da je istakao prigovor zastarjelosti potraživanja.

Dvije kompanije vode godinama unazad više sudskih sporova, a u proteklih nekoliko mjeseci na adresu hotelske kompanije pristižu presude u njenu korist. “Beppler & jacobson“ nedavno je blokirao račun kazinu “Avala“ na 352.000 eura, na ime duga starog deceniju. U pitanju je kirija kazina za korišćenje 2.300 kvadrata poslovnog prostora za period od 25. oktobra do 20. decembra 2011. godine.

Privredni sud je odbio prigovor na rješenje javnog izvršitelja Darka Rajkovića donijetog početkom septembra prošle godine da se prinudno naplati dugovanje.

Rajković je, pozivajući se na presudu Privrednog suda iz maja 2017. donio rješenje o izvršenju za naplatu duga od 352.153 eura.

Dvije firme su zaključile krajem decembra 2010. ugovor o zakupu prostora, a godišnja zakupnina je iznosila 2,3 miliona eura. Zbog neizmirivanja obaveza, ugovor je raskinut i pokrenuto je više sudskih sporova od kojih neki i dalje traju, jer su sudovi u više navrata donosili presude u korist čas jedne, čas druge strane, a potom su ih više sudske instance ukidale i vraćale na ponovno suđenje.

“Beppler & Jacobson“ je prije tri i po godine javnost obavijestio da je Privredni sud u dvije sudske presude, koje su postale pravosnažne, obavezao kazino “Avala“ da im za zakup poslovnog prostora od 2.300 kvadrata u njihovom hotelu “Avala“ za period od 25. oktobra do 20. decembra 2011. isplati 352.152 eura, odnosno 13,3 miliona eura za period od 20. decembra 2011. do 1. septembra 2017. Sa uračunatim kamatama, ta cifra, kako je tada soapšteno ukupno bi dostigla oko 20 miliona eura.

Presude je 2019. oborio Privredni sud, a Apelacioni ih potvrdio, te cijeli postupak vratio na ponovno suđenje, što je za posljedicu imalo ukidanje svih prvostepenih presuda koje su bile donijete u korist “Beppler&Jacobsona“. U avgustu prošle godine dolazi do preokreta, jer je Vrhovni sud prihvatio argumente iz revizije “Bepplera & Jacobsona“, te vratio pravnu snagu ukinutim presudama koje su na ovaj način ponovo postale izvršne i kazino “Avala” je postao dužan da se iseli iz poslovnog prostora i isplati 20 miliona eura

Tužilaštvo da ispita i knjiženje poslovnog prostora

Jedan od sudskih postupaka koji se vodi između kompanija je i onaj koji je pokrenuo “Beppler & Jacobson“ za poništenje rješenja budvanskog katastra, koji je na kazino “Avala“ uknjižio 889 kvadrata poslovnog prostora.

Hotelska kompanija je podnijela i krivičnu prijavu protiv svih onih koji su učestvovali u knjiženju dijela poslovnog prostora na kazino, od zaposlenih u katastru do notara.

Kazino “Avala” sa svoje strane tvrdi da je cijeli postupak sproveden po zakonu, te je osnovnom državnom tužilaštvu podnijeta krivičnu prijava za lažno prijavljivanje.

Preporučujemo za Vas