Koprivica o budžetu Nikšića: Nije ni razvojni ni domaćinski, nego sirotinjski, prosjački i parazitski

"Izražavamo sumnju da je i ovako mali budžet naduvan, odnosno nerealno planiran kako bi se stvorila lažna slika finansijskog stanja i da se prikrije finasijski kolaps", kazao je Koprivica
160 pregleda 12 komentar(a)
Momo Koprivica, Foto: Demokratska Crna Gora
Momo Koprivica, Foto: Demokratska Crna Gora
Ažurirano: 20.12.2017. 19:59h

Ako se sve manje prihoduje, ako najviše sredstava dolazi od donacija i milostinje iz Egalizacionog fonda i ako se za kapitalne investicije planira svega 18 odsto budžeta, jasno proizilazi da budžet nije ni razvojni ni domaćinski, nego sirotinjski, prosjački i parazitski, saopštio je danas Momo Koprivica, potpredsjednik i poslanik Demokratske Crne Gore.

Demokratska Crna Gora održala je danas pres konferenciju u Nikšiću, na kojoj su Koprivica i Radoje Karadžić, funkcioner Demokrata istakli da je budžet Nikšića za 2018. godinu strukturno najgori i rekordno najniži budžet Opštine Nikšić.

Na sjednici SO Nikšić jednoglasno je usvojen prelog budžeta za narednu godinu u iznosu od 19,87 miliona eura.

"S manjim prihodima, a pri postojećem višku radnika lokalna uprava je dodatno dovela u opasnost veliki broj zaposlenih da definitivno postanu višak i ostanu bez posla. Izražavamo sumnju da je i ovako mali budžet naduvan, odnosno nerealno planiran kako bi se stvorila lažna slika finansijskog stanja i da se prikrije finasijski kolaps. Ako se imaju u vidu sve manji prihodi, pad kapitalnog budžeta i nemogućnost opštine da sopstvenim sredstvima pokrije svoje troškove pružanja javnih usluga može se pouzdano zaključiti da ovo nije budžet nego plan stečajnog postupka. U Nikšiću se kapitalni projekti uglavnom svode na pomoć Vlade da se ostane na vlasti i dovođenje donatora da gase požar. Opština nije u stanju da iz svojih prihoda bez pomoći drugih finasira stvaranje onih dobara koja će služiti građanima i budućim generacijama. Imajući u vidu znatno manja izdvajanja za održavanje postojeće lokalne infrastrukture i katastrofalno stanje lokalnih puteva, jasno je da time vlast poručuje građanima i dalje ćete razbijati kola na lošim putevima i dalje će biti ugrožena bezbjednost građana zbog nepostojanja pješačkih staza", istrakao je Koprivica.

On je dodao da ako se iz budžeta u budžet i iz godine u godinu prenose pojedini kapitalni projekti kao na primjer Dom za stare, dogradnja azila za pse, izdgradnja doma za penzionere, jedni isti vodovodi i vještačke akumulacije i građevinski objekti, nedvosmisleno proizilazi da opština nema finansijski kapacitet da efikasno realizuje kapitalne investicije.

"To što su donacije i transferi iz egalizacionog fonda veći od prihoda po osnovu lokalnih poreza i iznose više nego polovina tekućih prihoda, kao i to što su donacije jedini ozbiljnije rastuću prihod može se zaključiti da je opština odustala od povećanja svog fiskalnog i finasijskog kapaciteta i potpisala finasijsku kapitulaciju. Ona živi u očekivanju donacija i nadi da će stići milostinja, a to gasi podsticaje da se efikasno djeluje, ali i potire odgovornost lokalnog javnog sektora za razvoj grada. Što je veća zavisnost od transfera to je niži stepen autonomije decentralizacije i demokratije. Sve dok se Nikšić rukom Vlade drži za perčin u njemu neći biti razvoja", poručio je Koprivica.

Po njegovim riječima, tamo gdje vrše vlast Demokrate i ostali opozicioni subjekti dolazi do povećanja budžeta, kao u slučaju Budve za pet miliona i Kotora za preko milion eura, a tamo gdje vlada DPS dolazi do smanjena budžeta kao što je to slučaj sa Nikšićem.

"Ako se pođe od toga da se Vlada žalila na odluku suda da štetu po osnovu eksplozije na Viru ona preuzme u iznosu od 6,2 miliona, odnosno neće da podnese troškove eksplozije na Viru; da se ne naplaćuju potraživanja od korišćenja voda Bilećkog jezera; da nije do kraja finansijski riješeno korišćenje teritorije opštine od strane Elektroprivrede Crne Gore EPCG, samo je jedna poruka koja treba da pođe iz ovoga grada: „Vratite Nikšiću njegove pare!“ Ali to ne može i ne smije reći parazitsko - podanička struktura na vlasti koju Vlada drži u šaci. To mogu reći samo slobodni ljudi koji vole svoj Nikšić", zaključio je Koprivica.

Radoje Karadžić, funkcioner Demokratske Crne Gore, istakao je da budžet Nikšića za 2018 godinu karakterišu niska prihodna strana i nepovoljna rashodna struktura.

"Prihodi su planirani u iznosu 19.870.000 eura, što je manje za 656.000. eura. Ako se oduzmu sredstva prenesena iz prethodne godine od 1,8 mil. vidimo da su stvarni prihodi 18.070.000 eura., što је manje za 2.456.000 eura u odnosu na 2017. godinu, a što je najmanje u zadnjih nekoliko godina. Inostrani krediti su prikazani kao prihodi budzeta od 480.000. Dakle, naš budžet je stvarno manji za cca tri miliona eura. Tekući prihodi su planirani u iznosu od 11.590.000 eura i oni su manji za 343.000 eura u odnosu na prošlu godinu. Porezi i takse čine 71% tekućih prihoda (8,3 miliona eura), dakle ono što daju građani budžetu, te je nepravedno na njima najveći teret finansijske krize. Koncesije i drugi strukturni prihodi iznose 2.550.000. eura što govori o lošoj strukturi tekućih prihoda. Oni su takođe, manji nego prošle godine za 269.000 eura što govori o padu privrednih aktivnosti i srozavanju atraktivnosti Nikšića kao investicione destinacije. Saldo po osnovu prihoda od prodaje imovine je 100.000 eura, može se reći veoma nizak", istakao je Karadžić.

On je dodao da je očigledno da je opštinski budžet deficitaran, pa 5.900.000 eura ili 30% opštinskih primitaka čine transferi iz Egalizacionog fonda i donacija mimo sopstvenih prihoda.

"Nikšić je nažalost najveći korisnik Egalizacionog fonda. Budžet je manji za tri miliona ili ogromnih 15%. Bez većih prihoda, nema uskoro boljih dana na vidiku, a mi smo suočeni sa činjenicom da naša Opština ne može izdvajati sredstva za razvoj i otplatu dugovanja, kredita bez državne pomoći ili novih zaduženja. Tekući izdaci od 8.723.474 eura, raspoređeni su tako da za zarade i doprinose zaposlenih ide 4,7 miliona eura što govori o velikom broju zaposlenih u lokalnoj upravi. Rashodi za material su povećani za 60.150. eura (odnosi se na administrativni material za 39.000 eura, za gorivo 20.000 eura). Rashodi za usluge iznose 456.400 eura (telefonske, konsultantske, ostale usluge, reprezentacija)", naveo je Karadžić.

Po njegovim riječima, kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 3.749.500 eura i niži su za 199.500 eura u odnosu na prošlu godinu, što se odnosi na tekuće održavanje javne infrastrukture koji su smanjeni za 185.000 eura.

"Činjenica da je operativni budžet 16.120.500 eura daleko veći od kapitalnog 3.749500 eura je veoma nepovoljna, što svjedoči o vođenju loše ekonomske politike grada. To je dokaz katastrofalno lošeg odnosa koji dovodi u pitanje održivost sistema. Budžet za 2018 godinu je drastično više potrošački nego razvojni, zbog malih tekućih prihoda. Umjesto da se smanjuje tekuća javna potrošnja i povećavaju kapitalne investicije mi imamo obrnut slučaj da kapitalne investicije imaju tendenciju smanjenja, što vodi ka padu likvidnosti.Otplata dugova, kredita i obaveza iz prethodnog perioda iznose tri miliona eura što je više za 258.556 eura nego prethodne godine", objasnio je Karadžić.

On je rekao i da otplata dugova iznosi ogromnih 15% u odnosu na ukupan budžet tj. čak 24% u odnosu na prihode bez Egalizacionog fonda.

"Tu su i ogromne kamate na kredite od 640.000 eura što upućuje na tešku zaduženost. Imamo visok deficit i godišnje kreditne anuitete. Dugovanja opštine iznose preko 40 miliona i veća su dva puta od budžetskih ostvarenja. Ovakvo stanje je alarmantno. Opština je duplo više zadužena od onoga što Zakon propisuje (maksimalno do 10 posto u odnosu na operativni bužet bez naknada). Naša Opština je prezadužena i zakonski se ne može više zadužiti ni centa. Za ovako stanje odgovornost snosi rukovodstvo opštine, ali i nadležno ministarstvo, a teret krize plaćaju svi poreski obveznici odnosno građani Nikšića", zaključio je Karadžić.

Bonus video: