projekat koji se finansira novcem iz kredita eib

Državna firma dala posao osuđenom za utaju poreza

Firma Fidija, čiji je osnivač u tom periodu bio Joko Blagojević, dobila je višemilionski posao od Željezničke infrastrukture koji se finansira novcem Evropske investicione banke, a pravila banke nalažu da se osuđenima ne može dodijeliti

69317 pregleda 492 reakcija 70 komentar(a)
Dao direktoru da odgovori na pitanja, nema odgovora: Kalač, Foto: Boris Pejović
Dao direktoru da odgovori na pitanja, nema odgovora: Kalač, Foto: Boris Pejović

Željeznička infrastruktura Crne Gore (ŽICG) je projekat “Rehabilitacija 13 betonskih mostova na željezničkoj pruzi “Vrbnica-Bar” koji se finansira novcem iz kredita Evropske investicione banke (EIB) dodijelila preduzeću “Fidija”, čiji je osnivač u tom periodu bio Joko Blagojević, osuđen pravosnažno za utaju poreza, potvrđeno je “Vijestima” od izvora bliskih ovoj državnoj firmi.

Predsjednik Odbora direktora ove državne firme je Safet Kalač, dok je izvršni direktor Zdravko Medenica.

 Projekat ŽICG “Rehabilitacija 13 betonskih mostova na željezničkoj pruzi “Vrbnica - Bar”(ilustracija)
Projekat ŽICG “Rehabilitacija 13 betonskih mostova na željezničkoj pruzi “Vrbnica - Bar”(ilustracija)foto: Luka Zeković

Blagojević je početkom maja prošle godine hapšen u operaciji „Klap” zbog sumnje u utaju poreza, a zatim je sa tužilaštvom dogovorio sporazum o priznanju krivice koji je potpisan/potvrđen.

Projekat od 5,9 miliona

Strogim proceduruma EIB-a definisana je zabranjena praksa, koje se svi koji posluju sa ovom međunarodnom finansijskom institucijom moraju pridržavati i kojom je definisano da se osobe koje su osuđene ne mogu angažovati za posao.

Ukupna vrijednost ovog projekta je 5.906.912 eura.

Ponude za ovaj projekat su se dostavljale do 11.10.2019. godine i posao je dobila firma iz Srbije Planum sa kojom je 2.12.2019. godine potpisan ugovor, ali nakon njenog odustajanja rukovodstvo ŽICG posao daje drugorangiranoj firmi Fidija - 9.10.2020. godine, kada je ugovor potpisan, dok je za početak radova naveden 8.11. 2020. godine.

U tom trenutku je Blagojević, prema presudi Višeg suda koja je donijeta 1. juna 2020. godine, osuđen za utaju poreza što je, tvrde izvori “Vijesti” dobro upućeni u ovaj slučaj, bilo poznato rukovodstvu ŽICG.

Promjena u registru kasnije

Uprkos toj činjenici, državna firma daje posao “Fidiji”. U Centralnom registru Privrednog suda (CRPS) Joko Blagojević je upisan kao osnivač Fidije, a 14. decembra prošle godine došlo je do promjene i kao osnivač se navodi Ivan Blagojević, koji je izvršni direktor firme.

“Vijesti” imaju uvid u kompletnu dokumentaciju.

Prema pravilima definisanim u dokumentu Izjava o integritetu EIB-a, ta međunarodna finansijska institucija od zajmoprimaoca (uključujući korisnike bankovnih zajmova), kao i ponuđači, dobavljači, kooperanti, koncesionari i konsultanti po ugovorima koje finansira, zahtijeva da se poštuju najviši etički standardi tokom nabavke i izvršenja takvih ugovora.

Izvor “Vijesti” je objasnio da u skladu sa tim politikama EIB definiše nekoliko zabranjenih praksi u slučaju njihovog kršenja EIB ima pravo da odbije predlog ugovora ako utvrdi da je ponuđač, dobavljač, izvođač, koncesionar ili konsultant preporučen za dodjelu ugovora učestvovao u zabranjenim praksama u nadmetanju za ugovor, kao i da otkaže dio finansiranja ako u bilo kojem trenutku utvrdi da su zabranjene prakse bile korišćenje osim ako zajmoprimac nije preduzeo pravovremene i odgovarajuće mjere EIB-a da ispravi situaciju.

Ćutanje rukovodstva ŽICG

“Vijesti” od rukovodstva ŽICG su tražile odgovore o angažovanju Fidije u ovom poslu, ali na pitanja koja su poslata u ponedjeljak nije odgovoreno.

Iz kabineta Kalača, kome su upućena pitanja, rečeno je da su ih uputili izvršnom direktoru Zdravku Medenici i pomoćniku izvršnog direktora za pretpristupne fondove Luciji Filipović.

Ni oni nijesu odgovorili.

Upitani su koji su razlozi zbog kojih je ŽICG nakon što prvorangirani investitor nije uveden u posao izabrala preduzeće Fidija za realizaciju projekta, umjesto raspisivanja novog tendera na kome bi se izabrao izvođač radova, pošto je vlasnik preduzeća Fidija Joko Blagojević prije nego je ova firma dobila posao od ŽICG pravosnažno osuđen za utaju poreza.

Ukazano im je da je to, prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, bilo poznato rukovodstvu ŽICG, što je bilo i u medijima, a pitanje je i zašto je sa Fidijom sklopljen ugovor ako se znaju stroge procedure EIB-a u vezi sa odobravanjem kredita.

Izjava o integritetu

Pitali smo da li je rukovodstvo ŽICG kontaktirano od EIB-a povodom ovog slučaja u kome je osobi pravosnažno osuđenoj za utaju poreza dodijeljen posao i ako jeste šta je stav EIB-a, da li će ŽICG raskinuti ovaj ugovor i ko je u ime ŽICG potpisao izjavu o integritetu u vezi ovog posla, a ko u ime preduzeća Fidija.

“Izjavljujemo i obavezujemo se da ni mi, ni bilo ko, uključujući i naše direktore, zaposlene, agente, partnere zajedničkog ulaganja, konsultante ili podizvođače, ako oni postoje, koji postupaju u naše ime uz ovlašćenje ili uz naše znanje i pristanak, ili iz našu pomoć, nijesmo angažovali, ili nećemo angažovati u bilo kojoj zabranjenoj praksi u vezi sa tenderskim procesom ili u izvršenju ili isporuci bilo kakvih radova, robe ili usluga za rehabilitaciju mostova. Obavezujemo se da vas obavijestimo ako bilo koja pojava takve zabranjene prakse privuče pažnju bilo koje osobe u našoj organizaciji koja ima odgovornost da osigura poštovanje ove izjave”, piše u izjavi o integritetu koja se daje EIB-u.

U tom dokumentu se navodi da će onaj ko dobije posao tokom tenderskog procesa i ako budu uspješni u ponudi, za vrijeme trajanja ugovora, imenovati i postaviti službenika - osobu koja će biti zadovoljavajuća za EIB i kojoj će ta banka imati potpuni i neposredni pristup uz dužnost i neophodna ovlašćenja da se osigura poštovanje ove izjave.

Izjavom, piše u dokumentu, onaj ko je potpisuje obavezuje se da će ako bilo ko ko je angažovan u ovom poslu, a osuđen je u jednom sudu za bilo koje krivično djelo koje uključuje zabranjenu praksu, dati detalje o toj osudi zajedno sa detaljima o mjerama kako bi se osigurali da se ne počini zabranjena praksa.

Blagojević: Sve je zakonito, nema ništa problematično

Izvršni direktor Fidije Ivan Blagojević “Vijestima” je kazao da po vodiču za nabavku EIB, koji je dio tenderske dokumentacije, definisano da će učesnik na tenderu prijaviti presudu koja se odnosi na direktora, zaposlenog, posrednika ili partnera u zajedničkom ulaganju i to za djelo koje je vezano za tenderski postupak ili pružanje radova, dobara ili usluga.

“Pošto Joko Blagojević, nije ni direktor, ni zaposleni kod ponuđača IGP Fidija, niti je ovlašćeno lice za zastupanje u vrijeme podnošenja ponude i u vrijeme zaključenja ugovora, a nije osuđen za djelo koje se odnosi na zabranjeno ponašanje u vezi tenderskog postupka, niti pružanje radova, dobara i usluga, to nije postojala obaveza prijave presude, pa ne smatramo dobijanje posla problematičnim, već potpuno zakonitim pravnim poslom”, odgovorio je Blagojević.

On je kazao da pravosnažnom presudom nije oglašeno krivim pravno lice IGP Fidija, niti mu je izrečena bilo koja mjera, kojom bi bilo zabranjeno dalje obavljanje djelatnosti.

Dodaje da domaće zakonodavstvo ni u jednoj zakonskoj odredbi ne predviđa posljedice po pravno lice u slučaju osude vlasnika, koje bi sprečavale dalje poslovanje i učešće na tenderima.

Izjavu smo predali 2019.

Blagojević kaže da su izjavu o integritetu predali 11. oktobra 2019. godine i da je potpisao on kao direktor, a da je ne potpisuje ŽICG.

Ukazuje da u vrijeme potpisivanja Izjave o integritetu i predaje ponude 11. 10. 2019., Joko Blagojević nije bio osuđen, niti je imao status odgovornog lica i zastupnika IGP Fidija.

“Ugovor je zaključen na osnovu tenderske procedure, koja je završena 11.10.2019. godine, a pravosnažna presuda za Joka Blagojevića je donijeta u septembru 2020. godine. Za to vrijeme zaključno sa današnjim danom ja sam izvršni direktor, jedino ovlašćeno i odgovorno lice za zastupanje kompanije i u međuvremenu sam postao i 100% vlasnik kompanije IGP Fidija”, rekao je Blagojević.

On je kazao da je investitor (ŽICG) zaključio ugovor sa prvorangiranim ponuđačem (konzorcijum Planum, Serbia-Leader; Energoprojekt niskogradnja ad, Serbia - Partner), nakon čega je zbog neispunjenja obaveza ugovor raskinut i onda je zaključen sa IGP Fidija, kao drugorangiranim ponuđačem, kako je to predviđeno tenderskom dokumentacijom.

“Sva dokumentacija koja je zahtijevana u skladu sa tenderom je dostavljena investitoru, ocijenjena kao ispravna i uredna i da su spunjeni svi uslovi za zaključenje ugovora. IGP Fidija je ispunila sve obaveze u vezi ovog tendera, uključujući pravila vodiča za nabavku EIB i sa investitorom je zaključila zakonit i pravno valjan ugovor”, tvrdi Blagojević.

EIB: Bavimo se slučajem

U EIB-u su “Vijestima” zvanično kazali da su upoznati sa tvrdnjama koje su iznijete u vezi sa projektom, kao i da relevantne službe u banci trenutno utvrđuju sve činjenice u ovom slučaju i “eventualna kršenja našeg pravilnika za sprečavanje zloupotreba i naše zvanične politike nulte tolerancije prema nedozvoljenim praksama u poslovanju”.

“Do okončanja ove faze nijesmo u mogućnosti da pružimo dodatne informacije o tom slučaju”, rečeno je zvanično u EIB-u.