po pravosnažnim presudama dug države 60 miliona sa kamatama

Dakićevcima po 2.000 eura iz tećuće budžetske rezerve

Vlada formira tijelo koje će preispitati fiskalne efekte sudskih odluka bivših radnika "Radoje Dakića" na budžet

17725 pregleda 10 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Vlada je odlučila da iz tekuće budžetske rezerve bivšim radnicima preduzeća "Radoje Dakić" isplati novac koji su dobili na osnovu presudu Ustavnog suda.

"Odlukama Ustavnog suda je naloženo Ministarstvu finansija da bivšim radncima isplati nadoknadu u neoporezivom iznosu od po 2.000 eura na ime pravičnog zadovoljenja zbog povrede prava definisanih Ustavom i Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i troškova u vezi sa povedenim postupcima. U cilju ispunjavanja sudskih odluka obrazovaće se resorno tijelo za procjenu fiskalnih efekata za bivše zaposlene čiji su članovi predstavnici ministarstva finansija i pravde i Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore" saopšteno je iz Vlade.

Bivši radnici “Radoja Dakića” više od deceniju čekaju na isplatu potraživanja u iznosu većem od 60 miliona eura (zajedno sa kamatama), po osnovu pravosnažne presude donijete u njihovu korist.Njima se duguje 77 plata, a riječ je o 1.800 bivših radnika ili njihovih pravnih naslednika

Preporučujemo za Vas