Državna pomoć medijskoj zajednici u suzbijanju kovid krize

Od svakog po malo, ni od koga dovoljno

Subvencije za plate, krediti za obrtna sredstva, odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade zaposlenih, odlaganje plaćanja i oslobađanje od dijela naknada regulatornim agencijama, jednokratna bespovratna pomoć su mehanizmi pomoći koju je Vlada obezbijedila crnogorskim medijima u ublažavanju ekonomskih posledica izazvanih pandemijom koronavirusa

6565 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Luka Zeković
Ilustracija, Foto: Luka Zeković

Subvencije za plate, krediti za obrtna sredstva, odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade zaposlenih, odlaganje plaćanja i oslobađanje od dijela naknada regulatornim agencijama, jednokratna bespovratna pomoć su mehanizmi pomoći koju je Vlada obezbijedila crnogorskim medijima u ublažavanju ekonomskih posledica izazvanih pandemijom koronavirusa.

Koliko ukupno iznosi sva ta pomoć na nivou države i koju su sve mediji dobili pomoć nema sistematizovanih podataka na jednom mjestu, a kroz ovo istraživanje "Vijesti" su došle do pojedinačnih pomoći koje su pojedine državne institucije dodjeljivale - za subvencije dijela zarada je isplaćeno 75.814,57 eura (182,5 eura po zaposlenom), odložena je naplata oko 10.001,38 eura obaveza koje su proistekle iz Zakona o reprogramu poreskih potraživanja i još 291.768,81 eura prispjelih poreza i doprinosa na plate zaposlenih.

Investiciono-razvojni fond Crne Gore (IRF) je odobrio kredite u vrijednosti od 1,2 miliona eura i taj novac je korišćen za nabavku obrtnih sredstava i isplatu dijela zarada, pomoć za plaćanje naknada Radio-difuznom centru(RDF) je bila oko 386.689,27 eura, oslobađanje od naknada za Agenciju za elektronske medije (AEM) je oko 178.000 eura, Ministarstva kulture je pomoglo medije sa oko 302.000 eura...

Fond za podsticanje pluralizma

Iz Sindikata medija Crne Gore (SMCG) su kazali za "VIjesti" da zvanični podaci Vlade i AEM pokazuju da je država od početka pandemije koronavirusa pomogla crnogorske medije sa najmanje 690 hiljada eura i to u prvom talasu pandemije od marta do juna prošle godine, direktna pomoć Vlade medijima iznosila je više od 310 hiljada eura, a mediji su tokom godine oslobođeni ili su im odgođene obaveze u vrijednosti od dodatnih oko 380 hiljada eura.

U Crnoj Gori, na malom tržištu od 640.000 stanovnika i procijenjenim ukupnim marketinškim budžetom od 11 miliona eura (podatak iz indeksa održivosti medija za 2019. godinu po projeni agencije Direct Media) posluje više od 150 medija.

Sve mjere podrške u medijima u suzbijanju pandemije koronavirusa je kreirala bivša Vlada premijera Duška Markovića, dok nova Vlada premijera Zdravka Krivokapića za "Vijesti" u odgovoru na pitanje šta mediji, imaju u vidu neizvjesnost koju pandemija nosi mogu očekivati kažu da će učinii sve da u ovoj godini Fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija profunkcioniše i da se za njega nađe novac.

"Svjesni smo da je medijsko tržište u krizi od izbijanje pandemije kooronavirusa i Vlada će učiniti sve da se ovaj problem ubuduće rješava sistemski. Uložićemo maksimalne napore da Fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija profunkcioniše tokom ove fiskalne godine i da se za njega obezbijede sredstva koja su veća od onoga što je Zakonom o medijima propisano kao minimum. Svjesni činjenice da je stanje na medijskom tržištu teško, pokušaćemo da u nerednih nekoliko sedmica definišemo mjere podrške medijima kako bi se negativne posledice krize ublažile i olakšalo niihovo funkcionisanje" kazali su iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija kojim rukovodi ministarka Tamara Srzentić.

Dijalog sa NVO sektorom i medijama za unapređenje zakonodavnog okvira: Tamara Srzentić
Dijalog sa NVO sektorom i medijama za unapređenje zakonodavnog okvira: Tamara Srzentić foto: Gov.me

Iz Ministarstva su poručili da će nova Vlada voditi računa da te mjere budu maksimalno efikasne i pravovremene, sa što manje administrativnih barijera, kako bi svi mediji imali pristup toj pomoći i kako bi ona imala efekta.

Dug za poreze 1,10 miliona eura

Da mediji posluju sa teškoćama pokazuju i podaci Poreske uprave (PU) prema čijoj evidenciji od 39 poreskih obveznika ((štampani mediji, komercijalni radio i TV emiteri) koji su u sistemu registrovani za obavljanje djelatnosti vezanih za objavljivanje medijskog sadržaja, ukupan iznos dospjelih, a neizmirenih obaveza je 1.104.222,9 eura, od čega se najviše odnosi na obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih.

"Od 39 evidentiranih obveznika sedam poreski dug od 2017. godine izmiruje u skladu sa zakonom o reprogramu poreskog potraživanja. U skladu sa uredbom o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja donijetom u martu 2020. godine kao odgovor na ekonomsku krizu nastalu zbog pandemije kovid-19 jedan obveznik koji se bavi djelatnošću medija odložio je obaveze po osnovu reprograma dospjele za mjesece april i maj i to u iznosu od 10.001,38 eura, dok je sedam medija odložilo obaveze po osnovu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih za mjesece mart, april i maj u ukupnom iznosu od 291.768,81 eura. Kada su u pitanju subvencije dijela bruto zarada zaposlenih odobrene privrednicima kroz Vladin program podrške privredi tokom trajanja pandemije njih je iskoristilo 13 poreskih obveznika koji se bave djelatnošću medija, te je na taj način subvencioniran ukupan iznos od 75.814,57 eura" rekli su "Vijestima" u PU.

tabela mediji
foto: Vijesti

Prema podacima AEM-a komercijalni i javni emiteri neće platiti naknadu u ukupnom iznosu od oko 178,36 hiljada eura, a što se odnosi na obaveze iz prošle godine. Ova pomoć se odnosi na oslobađanje plaćanja druge kvartalne rate u iznosu od 81.244,13 eura, četvrte kvartalne rate naknade od 81.599,53 eura, kao i oslobađanje plaćanja prve i treće kvartalne rate komercijalnih i javnih emitera koji emituju programske sadržaje u okviru projekta “Uči doma” u iznosu od 15.535,99 eura.

Procjena je AEM-a da će pomoć koristiti između 51 i 100 komercijalnih javnih emitera za drugu i četvrtu kvartalnu ratu, kao i da će ih biti manje od 10 korisnika koji će se osloboditi plaćanja naknade jer su učesnici projekta “Uči doma”.

Pomoć u skladu sa mogućnostima

Potpredsjednik SMCG Radomir Kračković je objasnio da ne postoji precizan podatak koliko je koji medij dobio novca ali je jasno da skoro nema medija kojem nije data neka pomoć, osim ako se sami nisu prijavili za subvencije ili druge vidove pomoći.

"Smatramo da je pomoć države bila u skladu sa mogućnostima budžeta. S obzirom da u Crnoj Gori, po našim procjenama, postoji između 150 i 200 medija, jasno je da ova pomoć nije bila dovoljna za sve. Ipak, mediji su prepoznati kao djelatnost kojoj je potrebna dodatna pomoć iako su cijelo vrijeme epidemije radili, za razliku od najvećeg broja djelatnosti, ali su svakako, zbog epidemije, pretpjeli veliki pad prihoda od marketinga, koji im je i jedini izvor finansiranja" istakao je Kračković.

Vlada da počne da ispunjava obaveze iz Zakona o medijima: Radomir Kračković
Vlada da počne da ispunjava obaveze iz Zakona o medijima: Radomir Kračkovićfoto: Igor Milić

Ono što zabrinjava, po mišljenju Sindikata medija, je činjenica da je mali broj medija dio ove državne pomoći umjerio na poboljšanje ekonomskog statusa zaposlenih. Kračković je kazao da su zbog toga u nekoliko navrata pozivali vlasnike medija da iskoriste tu pomoć da adekvatno nagrade sve zaposlene kroz povećanja plata ili bonusa, a naročito one koji su morali da rade više, jer su drugi zaposleni koristili pravo na plaćeno odsustvo radi čuvanja djece ili bili određeni period u izolaciji.

U cilju boljeg položaja medija i njihovih zaposlenih u ovom periodu, kako smatraju u Sindikatu, potrebno je da Vlada blagovremeno počne da ispunjava obaveze iz zakona o medijima koji je usvojen prošle godine i kojim je ustanovljen Fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koji će sa 0,09 odsto tekućeg budžeta finansirati proizvodnju nekomercijalnih sadržaja na privatnim televizijama, radijima, novinama i portalima, kao i u neprofitnim medijima.

"Ako uzmemo kao parametar prošlogodišnje ostvarenje budžeta koji je na kraju iznosio nešto preko dvije mlijarde eura, privatni mediji bi trebalo da tokom ove godine iz ovog fonda dobiju oko 1,7 miliona eura (televizije I radio - stanice oko milion, a novine i portali oko 700 hiljada eura). Međutim, usvajanje budžeta za ovu godinu je odgođeno za kraj marta, a samim tim će biti odgođena I podjela ovog novca. Uz to, još ne znamo ni da li su određeni svi kriterijumi za raspodjelu ovog novca, koji će dijeliti Savjet AEM-a za televizije, radija i neprofitne medije, odnosno, nezavisna komisija, koju formira Ministarstvo kulture za novine i portale" rekao je Kračković.

Ono na čemu će Sindikat medija insistirati je da svaki medij koji dobije novac iz ovog Fonda adekvatno nagradi zaposlene jer će baš oni proizvoditi ove sadržaje na osnovu kojih njihovi mediji dobijaju pare.

konkursi
foto: Jasna Kalač

"Što se tiče javnih emitera, vjerujemo da će, jer se korona kriza nastavlja i ove godine, biti potrebna ponovna pomoć lokalnim javnim emiterima, u vidu opraštanja obaveza za nadoknade za emitovanje, makar za jedan kvartal. Ono što će sigurno biti potrebno je pomoć države u odgađanju ili reprogramu poreskih obaveza ovih medija koje su se nagomilale proteklih godina zbog čega nekima prijeti stečaj. Sindikat medija je prošle godine predložio niz rješenja u novom zakonu o audiovizuelnim medijskim uslugama, kako bi se konačno obezbijedila održivost i urednička nezavisnost lokalnih javnih emitera, ali taj zakon na kraju nije predložen Skupštini i vjerujemo da bi morao biti tokom ove godine" rekao je Kračković.

RDC će sa Vladom razmotriti novu pomoć

Izvršni direktor RDC-a Slobodan Stanišić je kazao za "Vijesti" da je na osnovu odluke Odbora direktora odložio plaćanje mjesečnih naknada za mart, april i maj 2020. godine svim lokalnim i komercijalnim radio i tv stanicama.

"Radio i tv stanice obavijestili smo da istekom roka odlaganja, dugovanja za pomenuta tri mjeseca mogu isplatiti do kraja 2020. godine, kako bi ispunili uslove za dodjelu državne pomoći i za 2021. godinu koju je Vlada odbrila, a što je njenim zaključkom od 17.marta 2017. definisano kao uslov za dobijanje pomoći. Podsjećamo da je, cijeneći značaj i uticaj medija na demokratizaciju društva, kao i probleme radio i tv stanica, osnivač RDC-a Vlada 2011. godine odobrila pomoć emiterima u iznosu od 3.438.930,56 eura, kao i u martu 2017. iznos od 1.597.092,72 eur. koji se uplaćuje u periodu od pet godina. Samo u 2020. godini ta pomoć je iznosila 386.689,27 eura. Sredstva pomoći uplaćena su RDC-u za izmirenje dugovanja emitera (ostala je još jedna isplata u 2021. godini), upravo iz razloga da se obezbijedi normalno funkcionisanje i potreban nivo kvaliteta usluga ovog društva prema radio i tv stanicama" objasnio je Stanišić.

RDC kao privredno društvo čiji je osnivač država, koje se finansira iz prihoda ostvarenih na tržištu telekomunikacija (a ne iz državnog budžeta), kako je pojasnio Stanišić, u cilju pružanja usluga i omogućavanja prenosa i emitovanja programa za 14 lokalnih radio-stanica, 33 komercijalne radio-stanice, četiri komercijalne televizije i tri lokalne televizije, ima izuzetno velike troškove poslovanja koje je u obavezi da nadoknadi.

"Troškove električne energije, održavanja objekata i pristupnih puteva za 130 lokacija, amortizacije sredstava i opreme, goriva za rezervno napajanje, naknade regulatornim agencijama, zarade zaposlenih i drugo. Cijene naših usluga za radio i tv emitere su utvrđene na osnovu stvarnih troškova RDC-a za pružanje tih usluga i nijesmo u mogućnosti da ih smanjimo, jer bi na taj način doveli u pitanje poslovanje, a samim tim ne bi bili u mogućnosti da obezbijedimo uslove za rad radio i tv stanica. I pored značajnih dugovanja jednog broja radio i tv stanica, tokom 2020. godine nijesmo koristili ugovoreno pravo da zbog neplaćanja obaveza prestanemo sa pružanjem usluga, već je upravo cijeneći uslove u kojima posluju radio i TV emiteri, malog trzišta, a velikog broja radio i tv stanica, omogućavali oplaćanje u ratama u dužem vremenskom periodu" rekao je Stanišić, dodajući da će RDC inicirati sastanak sa resornim ministarstvom, na kojem bi se razmotrile mogućnosti pomoći lokalnim i komercijalnim radio i tv stanicama.

Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG oslobodila je komercijalne TV emitere sa nacionalnom pokrivenošću (TV Vijesti, TV Prva, Nova TV) plaćanja naknada za mjesec mart, april i maj 2020. godine, čime je omogućila odloženo plaćanje naknada za mjesece jun, jul i avgust 2020. godine.

Krediti IRF-a za obrtna sredstva i isplatu plata zaposlenima

Iz IRF-a su kazali da su u cilju održavanja likvidnosti medjia i njihovog funkcionisanja na zahtjev Vlade u okviru prvog paketa mjera za prevazilaženje krize izazvane pandemijom, formirali poseban program podrške namijenjen toj ciljnoj grupi, koji je finansiran novcem fonda.

"Po osnovu kreditne linije za ublažavanje posljedica korona virusa namijenjene medijima, IRF je odobrio 11 kredita za devet medijskih kuća. Ukupan iznos odobrenih kredita po ovom osnovu iznosi 1,205,124.41 eura. Odobrena sredstva bila su namijenjena u svrhe finansiranja obrtnih sredstava, isplate neto zarada zaposlenima i troškova zakupa za period trajanja mjera zaštite" pojasnil isu iz IRF-a.

Uslovi po ovoj kreditnoj liniji su maksimalan iznos kredita do 600.000 eura, uz kamatnu stopu od dva odsto, sa rokom otplate do osam godina, uključujući grejs period do dvije godine.

"Ovo je jedini vid podrške koju su mediji koristili kada je u pitanju kreditiranje od strane IRF-a. Nakon sto jeVlada dala saglasnost na godišnji plan IRF-a za 2021.godinu, novo rukovodstvo predsjednik odbora direktora Velizar Kaluđerović i izvršna direktorica Irena Radović u saradnji sa Vladom Crne Gore rade na pripremanju kreditne podrške za 2021. godinu" rekli su u IRF-u.

Priprema medijske strategije i izmjene seta zakona u ovoj godini

Iz Ministarstva javne uprave su kazali da će Vlada u okviru svojih nadležnosti učiniti sve da se mediji zaštite od nelojajne konkurencije i dati predloge kako da se zakonski uredi ta oblast.

"Fer tržišna utakmica jedan je od ključnih preduslova da bi naša zemlja imala uređenu medijsku industriju i elementarne uslove za poslovanje medija. Vladi je veoma stalo da mediji u uslovima ove krize obezbijede redovno funkcionisanje uz očuvanje radnih mjesta za svakog novinara i novinarku i sve zaposlene, te poštovanje profesionalnih i etičkih standarda u ovoj profesiji" rekli su u ministarstvu.

Ministarstvo najavljuje da će u narednom periodu otvoriti dijalog sa civilnim društvom i medijskom zajednicom u cilju unapređenja zakonodavnog okvira i medijskog pluralizma, te kompletiranja reforme medijskog zakonodavstva u skladu sa preporukama Evropske komisije i evropskim standardima.

"U tom pravcu, u godišnjem programu rada Vlade za 2021. godinu predvidjeli smo izradu medijske strategije, pripremu predloga zakona o audiovizuelnim medijskim servisima, predlog izmjena i dopuna zakona o medijima i zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore, kako bi dali priliku svim subjektima da se aktivno uključe u kreiranje podržavajućeg ambijenta za rad medija u Crnoj Gori" rekli su uministarstvu.

Vlada Sjeverne Makedonije pomogla svim medijima

U Sjevernoj Makedoniji na samom početku zdravstvene krize sa koronavirusom,Vlada je prepoznala da su pravovremene, kontinuirane i pouzdane informacije, u cilju zaštite javnog zdravlja i zdravlja svakog građanina u zemlji, od najvećeg interes.

Zbog toga su mediji bili uključeni u sve pakete ekonomske podrške, Vlada će nastaviti da pronalazi načine da podrži medijske radnike, što bi trebalo da bude vitalni dio obnovljene post-covid ekonomije. Mediji su bili uključeni u korišćenje svih mjera i uredbi za ublažavanje ekonomskih posledica kao što je, na primer, mjera finansijske podrške za isplatu zarada u svim paketima do sada. Za medije su postojale posebne mjere - kažu za „Free Press“ iz Vlade RSM.

Jedna od tih mjera, koja se posebno odnosila na televizije, bila je izuzeće od naknade troškova za 2020. godinu operateru digitalnog zemaljskog multipleksa za dozvolu emitovanja u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama (515.974 evra). Ova mjera je iz Fonda za pomoć i podršku u suočavanju sa krizom izazvanom Kovid-19.

Tokom vanrednog stanja, Vlada je usvojila Uredbu sa zakonskom snagom o subvencionisanju obaveznih doprinosa za socijalno osiguranje za zaposlene u medijima koji su radili i izveštavali o prevazilaženju situacije sa covid-19 za jun, jul i avgust 2020. Ovom uredbom, poslodavcu srednjem, za svakog osiguranika u ova tri mjeseca, subvencionisano je 100 odsto iznosa za plaćanje obaveznih doprinosa za socijalno osiguranje. Pod pretpostavkom da su gotovo svi mediji koristili ovu mjeru, ona se izračunava sa cifrom od preko 700.000 evra.

Ova priča nastala je u saradnji dnevnih listova Vijesti iz Crne Gore i Sloboden pečat iz Sjeverne Makedonije

Preporučujemo za Vas