VLaDA CRNE GORE

ŽPCG za prva tri mjeseca odobrena isplata 1,57 miliona eura

Vlada je utvrdila program održavanja željezničke infrastrukture za prva tri mjeseca ove godine o za njegovo sprvođenje iz budžeta će biti isplaćeno 1,75 miliona eura

4418 pregleda 20 reakcija 2 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Boris Pejović
Ilustracija, Foto: Boris Pejović

Vlada je danas odlučila da se iz državnog budžeta Željezničkom prevozu (ŽPCG) za prva tri mjeseca ove godine isplati 1,57 miliona eura naknada za pokrivanje dijela troškova nastalih u vezi sa pružanjem usluga prevoza putnika.

Ovaj ugovor će u ime Uprave za željeznice potpisati izvršni direktor Marko Zečević, a u ime ŽPCG v.d.izvršnog direktora Nenad Babić.

Vlada je utvrdila program održavanja željezničke infrastrukture za prva tri mjeseca ove godine o za njegovo sprvođenje iz budžeta će biti isplaćeno 1,75 miliona eura.

Vlada je odobirla a se za prva tri mjeseca ove godine iz tekuće budžetske rezerve može koristiti do 200.000 eura za pomoć pravnim licima za finansiranje djelatnosti i građanima za liječenje, školovanje i poboljšanje materijalne situacije i sanacije posljedica elementarnih nepogoda.

"Novac će dijeliti Komisija za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve, Komisija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda i Uži kabinet Vladena osnovu podnijetih zahtjeva i odgovarajuće dokumentacije." saopšteno je iz Vlade

Usvojene su i izmjene zaključka od ranije kojim je bilo predviđeno da Uprava za imovinu sprovede otkup 24.862 akcije Elektroprivrede od javnog izvršitelja.

Izmjena je potrebna iz formalnih razloga jer ova Uprava spojena sa Upravom za nekretnine, a i smjenjen je njen tadašnji direktor. Vlada u ovoj informaciji navodi da je zabrinjavajuća pojava da javni izvršitelji za naplatu potraživanja svojih klijenata koji su dobili sporove protiv države sve češće plijene akcije u državnim kompanijama.

Navedeno je da ovakva praksa može narušiti procente vlasništva u pojedinim kompanijama i smanjiti državni kontrolni paket akcija. Zaključeno je da se detaljno sagleda ova problematika na međuresornom nivou i o tome informiše Vlada.

Usvojena je i odluku o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za ovu godinu koji će, kao i prethodnih godina iznositi 90 eura u bruto iznosu. Koeficijent je usaglašen sa predstavnicima reprezentativnog sindikata.

Odlučeno je i da se službenicima Direkcije za drugostepeni poreski i carinski postupak uveća osnovna zarada za 30 odsto.Iz Vlade je objašnjeno da je tako odlučeno zbog povećanog obima poslova, složenosti predmeta, značaja poslova i odgovornosti službenika i jer ovi službenici odlučuju u pojedinim predmetima o iznosima koji prelaze milionske iznose.