vlada donijela više odluka

Izmjene uredbe stvoriće uslove za osiguranje stabilnih prihoda po osnovu akciza

Donijete izmjene i dopune uredbe o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića akciznim markicama, Uredba o izmjeni uredbe o uslovima za spoljnotrgovinski promet neobrađenih, razmotren Predlog izmjena Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti...

12414 pregleda 2 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović

Vlada je donijela izmjene i dopunu uredbe o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića akciznim markicama, koje će doprinijeti jačanju kontrolnih mehanizama od strane carinskog organa i stvoriti uslove za osiguranje stabilnih prihoda po osnovu akciza.

Iz Vlade su kazali da je postojećom uredbom, donijetom 2019. godine, propisan nov sadržaj i izgled akciznih markica za obilježavanje duvanskih proizvoda i alkoholnih pića, kao i upotreba dodatnih elemenata zaštite.

Kako su naveli, takođe je propisano da se porudžbina, odobravanje, štampanje i izdavanje akciznih markica vrši putem informacionog sistema i da se kontrola upotrebe akciznih markica vrši pristupom informacionom sistemu i sa udaljene lokacije.

"U cilju efikasnije implementacije novog rješenja, izmjene uredbe će doprinijeti jačanju kontrolnih mehanizama od strane carinskog organa, u čijoj nadležnosti je postupak kontrole i naplate akcize i stvoriti uslove za osiguranje stabilnih prihoda po osnovu akciza, zaštitu akciznih markica od falsifikovanja i povećanje povjerenja samih korisnika akciznih proizvoda u njihov kvalitet“, kaže se u saopštenju.

Vlada je razmotrila Predlog izmjena Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, koji je Skupštini podnijela poslanica Branka Bošnjak.

"Tim povodom Vlada je usvojila mišljenje kojim se sugeriše odlaganje donošenja tog zakona i inicira formiranje radne grupe koja bi dodatno razmotrila i analizirala predložene izmjene“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je u okviru usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa uredbama Savjeta Evrope, donijeta uredba o izmjeni uredbe o uslovima za spoljnotrgovinski promet neobrađenih dijamanata.

Uredbom se, kako su rekli, propisuju uslovi za spoljnotrgovinski promet neobrađenih dijamanata, kontrola nad njihovim uvozom, izvozom i tranzitom radi sprovođenja međunarodno dogovorenog postupka sertifikovanja Procesa Kimberley.

"Koji omogućava kontrolu trgovine tom robom za industrijske potrebe, a privrednicima neometanu trgovinu sa svim učesnicima, državama ili regionalnim privrednim organizacijama koje su potpisnice Procesa Kimberley“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je usvojena informacija o aktivnostima iz Poglavlja 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga.

"Na sjednici je naglašena potreba da se, u skladu sa već donijetim horizontalnim aktima koji su definisani kao završna mjerila, nastavi usklađivanje sektorskih akata, posebno u dijelu međusobnog priznavanja profesionalnih kvalifikacija kako bi se stekli uslovi za zatvaranje poglavlja“, naveli su iz Vlade.

S tim u vezi, kako su kazali, donijeti su i zaključci kojima su precizirana zaduženja za sve nadležne institucije.

Vlada je usvojila izvještaj o sprovođenju CEFTA 2006 Sporazuma u prošloj godini.

U izvještaju je, kako se navodi, dat prikaz sastanaka CEFTA Zajedničkog komiteta s akcentom na usvojene odluke tog radnog tijela, odgovor na pojavu COVID-a, pregled statusa pregovora o zaključenju CEFTA Dodatnog protokola 7 o rješavanju sporova.

"Kao i obuhvat trgovinskog dijela Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište 2021-2024 i prioritete predsjedavanja za ovu godinu koji se oslanjaju na CEFTA 2006 sporazum i usvojeni Akcioni plan“, dodaje se u saopštenju.