Krivokapić vozi skupi džip, EPCG registracije koštale oko 20 hiljada eura

Iako u dostupnom izvještaju, u koji su “Vijesti” imale uvid, nije prikazan tačan broj vozila koje koristi EPCG imajući u vidu prosječnu vrijednost godišnje registracije jednog vozila od 260 do 300 eura, to bi trebalo da znači da u EPCG ima nešto oko 70 raspoloživih vozila
338 pregleda 17 komentar(a)
Džip, Đoko Krivokapić, Foto: Privatna arhiva
Džip, Đoko Krivokapić, Foto: Privatna arhiva
Ažurirano: 20.08.2018. 06:10h

Uprava Elektroprivrede, bez obzira na prethodnu lošu hidrološku godinu, nije žalila novac kompanije za luksuzne automobile koje koristi. Jedno od najluksuznjih vozila u EPCG plaćeno u drugoj polovini prošle godine oko 63 hiljade eura — džip “touareg”, vozi predsjednik Odbora direktora EPCG Đoko Krivokapić.

Prema zvaničnim podacima računovodstva Elektroprivrede, tokom prošle poslovne godine potrošeno je za registracije vozila tačno 19.228 eura. Sadašnjem menadžmentu je na raspolaganju i nekoliko vozila koja su koristili bivši italijanski menadžeri koji su rukovodili kompanijom do kraja jula prošle godine.

Iako u dostupnom izvještaju, u koji su “Vijesti” imale uvid, nije prikazan tačan broj vozila koje koristi EPCG imajući u vidu prosječnu vrijednost godišnje registracije jednog vozila od 260 do 300 eura, to bi trebalo da znači da u EPCG ima nešto oko 70 raspoloživih vozila.

Akcionari EPCG na skupštini zakazanoj za danas u Nikšiću trebalo bi da razmatra revizorski i izvještaj o poslovanju za prošlu godinu i donese odluku da se neraspoređena dobit EPCG, nastala nakon smanjenja kapitala i akumuliranih gubitaka, krajem prošle godine, usmjeri za isplatu dividende od 55.282.227 eura. Bruto vrijednost dividende iznosiće 42,14 centi po akciji ili oko 38,35 centi neto.

Revizor je dao mišljenje sa rezervom na prošlogodišnje izvještaje o poslovanju i ukazao da EPCG nema odgovarajuću dokumentaciju o vlasništvu nad nekretninama, opremom i postrojenjima vrijednim 28,87 miliona. Ukupna neto sadašnja vrijednost svih nekretnina, postrojenja i opreme na kraju 2017. iznosila je 552,76 miliona. Godinu ranije falili su papiri za imovinu vrijednu 34,32 miliona. Drugi osnov za mišljenje sa rezervom na prošlogodišnji izvještaj o poslovanju su dugoročna rezervisanja za naknade zaposlenima po osnovu prava na otpis dijela stambenih kredita od 2.486.904 eura. Na kraju 2016. ova problematična brojka je iznosila 2.426.100 eura.

Revizor je skrenuo pažnju na konsultantske usluge sa italijanskom kompanijom A2A. U revizorskom izvještaju navodi se da je kompanija na kraju 2016. prikazala obaveze prema dobavljačima od 3,41 milion i 4,1 milion eura koje su se odnosile na različite konsultantske usluge A2A, bivšeg akcionara EPCG.

„Nije nam stavljen na raspolaganje ugovor potpisan sa A2A (osim ugovora o poravnanju od 23. oktobra 2017) koji je bio osnov za inicijalno priznavanje ovih obaveza. U skladu sa navedenim, naše mišljenje na finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2016. je bilo modifikovano. Naše mišljenje na finansijske iskaze za tekuću godinu je, takođe, modifikovano zbog mogućih efekata ovog pitanja na uporedivost iznosa u tekućoj godini sa uporednim podacima“, napominju revizori.

EPCG je potpisala ugovor o poravnanju sa A2A u cilju rješavanja spora koji je nastao po osnovu fakturisanih konsultantskih usluga u periodu od 2010. do kraja 2012. godine, ukupne vrijednosti od 7.750.280 eura, kao i iznos koji je EPCG platila A2A u ukupnoj vrijednosti od 4.340.000 eura. Ugovorom se A2A obavezala da povuče sve fakture koje je dostavila i da plati 4.340.000, što je uradila 6. novembra 2017, navodi se u revizorskom izvještaju. Konsultantske usluge za potrebe EPCG biile su predmet krivičnog postupka u Crnoj Gori i polemike nekoliko godina.

Zbog skupštine akcionara kasni otkup akcija

Zbog kašnjenja skupštine akcionara, koja je zakazan tek za 20. avgust, kasnila je i obaveza EPCG o otkupu sopstvenih akcija od A2A. Vlada se sa A2A načelno saglasila da do 30. septembra produži rok Elektroprivredi za otkup sopstvenih 17.252.885 akcija, a rok za raspodjelu dobiti EPCG utvrđen je 30 dana od skupštine akcionara.

Preporučujemo za Vas