ORASKOM ČEKA OD VLADE ZEMLJIŠTE U PETROVIĆIMA

Imovinski spor pravi problem

Za valorizaciju bivšeg vojnog kompleksa problem je i neriješeno pitanje zarušenog starog potkopa za municiju koji su o djelimičnim miniranjem zatvorili Njemci u drugom svjetskom ratu. Potkop je obezbijeđen ogradom od čeličnih kolaca sa trostrukim redovima bodljikave žice na kojim stoje upadljivi natpisi „mine“.
133 pregleda 0 komentar(a)
Petrovići, Foto: Siniša Luković
Petrovići, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 16.12.2017. 15:15h

Iako je u jesen 2009. potpisala Ugovor o dugoročnom zakupu i izgradnji sa egipatsko-švajcarskim konzorcijumom Orascom, država Crna Gora još kćerci-fimi te kompanije Luštica Development koja gradi novi turistički grad Luštica Bay, nije predala dio zakupljene imovine - bivši vojni kompleks Petrovići.

U okviru bivšeg vojnog kompleksa Orascomu je u višedecenijski zakup dato ukupno 20.890 kvadrata „šuma treće kategorije“ i ukupno 1.872 kvadrata „neplodnog zemljišta“.

U katastru se ove parcele vode na državu, ali je upisan teret sudskih sporova jer nekoliko starosjedilačkih porodica su pokrenule spor protiv države kojim traže da im se vrati djedovina oduzeta za potrebe odbrane zemlje.

Vojska je tu lokaciju koristila do 2014. za skladištenje naoružanja i opreme posebne namjene, a po iseljenju Ministarstvo odbrane je u oktobru 2015. obavijestilo Lušticu Development da su se stekli uslovi za predaju te lokacije zakupcu”.

Međutim, u Informaciji o realizaciji aktivnosti na projektu Luštica bay koju je prošle nedjelje usvojila Vlada, piše da je investitor prihvatio da, shodno ugvoru, preuzme lokaciju, ali uz uslov da im se izda potvrda da je prostor oslobođen od posebne namjene Vojci i od imovinsko-pravnih sporova. Ministarstvo odbrane, kojim rukovodi Predrag Bošković, nije moglo da izda tu potvrdu zbog toga što se vode imovinski sprovi u vezi zemljišta. Luštica je kako se navodi, iskazala spremnost da preuzme Petroviće „ukazujući na obavezu Vlade da izvrši ekspropijaciju i obezbijedi vlasništvo nad svim parcelama koje su predmet ugovora“, ako sudovi presude u korist građana. Uz to, piše da je ministarstvo odbrane spremno da izda elaborat o eksproprijaciji.

Za valorizaciju bivšeg vojnog kompleksa problem je i neriješeno pitanje zarušenog starog potkopa za municiju koji su o djelimičnim miniranjem zatvorili Njemci u drugom svjetskom ratu. Potkop je obezbijeđen ogradom od čeličnih kolaca sa trostrukim redovima bodljikave žice na kojim stoje upadljivi natpisi „mine“.

Njegove dimenzije su 120 sa 2,5 sa 5 metara, ali za taj objekat ne postoji sačuvana građevinska dokumentacija u vojnim arhivama. Sigurno je da se u dijelu potkopa iza mjesta zarušavanja, i dalje nalaze velike količine minsko-eksplozivnih sredstava i razne municije zbog čega je bivša Vojska Jugoslavije 1994. godine počela njegovo raščišćavanje, ali zbog nedostatka novca i stručnjaka radovi su obustavljeni.

Ugovoreni troškovi su tada iznosili oko 1,2 miliona njemačkih maraka. Direktorat za vanredne situacije MUP-a početkom godine organizivao je međunarodnu konferenciju na kojoj se raspravljalo o mogućnostima rješavanja ovog sigurnosnog problema, a njeni učesnici čak su i obišli zarušeni potkop na obali Tivatskog zaliva. Međutim, do danas se u vezi sa tim ništa konkretno nije preduzelo, a problem potkopa se ni ne spominje u informaciji koju je prošle sedmice o realizaciji projekta Luštica bay razmatrala Vlada.

Potkop „Petrovići“ prema tvrdnjama starijih mještana, građen je za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, najvjerovatnije 1936-1938. godine.