Najveći izazov za Evropu biće isplata penzija i šteta uzrokovanih prirodnim katastrofama

Brandšteter, kome je povjeren trogodišnji mandat, istakao je da će nedovoljno zastupljeno penziono i osiguranje od elementarnih nepogoda dovesti do nemogućnosti nacionalnih vlada da obezbijede sredstva za penzije i sanaciju šteta. Još jedan od ključnih izazova za osiguravače i vlade u Evropi biće i zaštita od sajber rizika
0 komentar(a)
andreas brandšteter, Foto: UNIQA
andreas brandšteter, Foto: UNIQA
Ažurirano: 08.12.2018. 23:58h

Andreas Brandšteter, CEO UNIQA grupe, izabran je na jučerašnjoj Generalnoj skupštini u Madridu za predsjednika Insurance Europe, centralnog evropskog udruženja osiguravača i reosiguravača. 

Brandšteter, kome je povjeren trogodišnji mandat, istakao je da će nedovoljno zastupljeno penziono i osiguranje od elementarnih nepogoda dovesti do nemogućnosti nacionalnih vlada da obezbijede sredstva za penzije i sanaciju šteta. Još jedan od ključnih izazova za osiguravače i vlade u Evropi biće i zaštita od sajber rizika. 

"Usled ubrzanog demografskog razvoja i porasta životnog vijeka očekuje se da će deficit za isplatu penzija u državnim kasama širom svijeta uskoro iznositi nevjerovatnih 59 triliona evra. Sa druge strane, zbog neosiguravanja od elementarnih nepogoda, prošle godine je isplaćena samo trećina od 280 milijardi evra štete nastale usled prirododnih katastrofa. Dakle, nedovoljno zastupljeno penziono i osiguranje od elementarnih nepogoda su ogroman rizik za lokalne ekonomije i veliko breme za našu djecu i unuke. Ujedno su i polazna tačka za pregovore sa nacionalnim vladama. Želimo da ohrabrimo evropske zakonodavce da budu otvoreni, da traže rješenja u skladu sa dugoročnom odgovornošću, i obezbijede podsticaje koje će Evropljane usmjeriti ka osiguranju“, rekao je novoizabrani predsjednik Insurance Europe.

Brandšteter je dodao da će jedno od najvažnijih pitanja tokom njegovog mandata biti i globalna zaštita potrošača i bezbjednost podataka osiguranika, kao prioritet digitalne ere. 

"Za evropske osiguravajuće kompanije osnovni princip mora biti da klijenti uvijek samostalno odlučuju kako se njihovi podaci koriste. Samo intenzivnim dijalogom sa evropskim institucijama možemo da osiguramo da se ovo pravilo primjenjuje na sve učesnike na tržištu, a posebno za tehnološke platforme i gigante iz inostranstva", dodao je Brandšteter.

***

Insurance Europe sa sjedištem u Belgiji, preko 35 nacionalnih asocijacija osiguravača i reosiguravača, zastupa interese kompanija koje generišu oko 95 odsto ukupne premije u Evropi. Osiguravači na Starom kontinentu ostvaruju prihod od premija veći od 1.200 milijardi evra, zapošljavaju gotovo milion ljudi i ulažu oko 9,8 milijardi evra u privredu.

UNIQA Grupa je jedno je od vodećih osiguranja u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CEE) sa sjedištem u Austriji. Broji više od 9,5 miliona klijenata, 20.000 zaposlenih i ekskluzivnih partnera u 18 zemalja. U Crnoj Gori je prisutna od 2008. godine.

Preporučujemo za Vas