Planovi Državne revizorske institucije

Provjeriće da li su ispunjene preporuke za ugovore o djelu

Revizijom utvrđeno da državna uprava ne upravlja efikasno ugovorima o djelu

9329 pregleda 0 komentar(a)
Povesti računa o zapošljavanju ugovoraca o djelu, Foto: Arhiva Vijesti
Povesti računa o zapošljavanju ugovoraca o djelu, Foto: Arhiva Vijesti

Državna revizorska institucija najavila je da će početi provjeru realizacije preporuka koje je dala nakon urađene revizije koja se odnosila na uspješnost upravljanja ugovorima o dijelu, ugovorima o dopunskom radu i ugovorima o privremenim poslovima u organima državne uprave.

"Provjerom realizacije ranije izdatih preoruka vrhovna državna revizija težište svojih aktivnosti usmjerava u pravcu implementacije Smjernica za izradu, praćenje i kontrolu realizacije preporuka koje su dodatno javno prezentirane prilikom nedavne konferencije u organizaciji Skupštine, DRI i Westminster fondacije. Uz revizije,koje su utvrđene ovogodišnjim planom, a u skladu sa smjernicama, posebno će provjeriti realizacija preporuka iz ranije okončanih revizija uspjeha" rekao je član Senata DRI Branislav Radulović.

On je podsjetio da je revizija koja se odnosila na ugovore o djelu urađena u junu prošle godine i da je ona pokazala da državna uprava ne upravlja efikasno ovim ugovorima. Podsjetio je da su subjekti revizije imali rok od šest mjeseci da izvijeste DRI šta su od preporuka realizovali.

"U toj reviziji smo utvrdili da ne treba zaključivati ugovore o djelu i ugovore o privremenim i povremenim poslovima za sistematizovana radna mjesta i obavljanje poslova iz nadležnosti organa, već treba da državni organi postupaju u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima", rekao je Radulović.

On je kazao da mi je na njihov zahtjev Skupština dostavila izjašenje sa prilozima u vezi realizacije ranijih preporuka koje je dala nakon revizije poslovanja u 2016.godini i kontrole koja je rađena 2018. godine, te da je Skupština potvrdila nastavak aktivnosti na realizacij inezavršenih preporuka, a jedna od njih je bila angažovanje osoba po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima i ugovorima o djelu.