na predlog Ministarstva ekonomskog razvoja

Vlada imenovala predsjednicu i dva nova člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje

Direktor Zavoda za zapošljavanje je Suljo Mustafić

22037 pregleda 160 reakcija 9 komentar(a)
Foto: Luka Zeković
Foto: Luka Zeković

Vlada je imenovala Vesnu Vujošević za predsjednicu Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje.

Na predlog Ministarstva ekonomskog razvoja, Jakova Milatovića, za članove Upravnog odbora ZZCG imenovani su Ranka Pavićević i Vladimir Vujović.

Prethodno, Vlada je razriješila predsjedica UO ZZCG Ranku Pavićević i članove Jovana Mačića i Milanka Radovića.

U Upravnom odboru ZZCG su još Danilo Radunović ispred Savez sindikata Crne Gore i Suzana Radulović ispred Unije poslodavaca Crne Gore.

Prethodni Upravni odbor ZZCG konstituisan je 19. jula 2019. godine i mandat mu je trajao četiri godine.

Direktor Zavoda za zapošljavanje je Suljo Mustafić.

Milatović je naveo i razloge za razrješenje Pavićević, Mačića i Radović.

"U obrazloženju predloga je, između ostalog, naveo: da, shodno članu 75 stav 1 i 2 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, predsjednika i članove Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore imenuje i razrješava Vlada; da Upravni odbor ima pet članova, od kojih predsjednika i dva člana predlaže Ministarstvo, jednog člana predlaže reprezentativna organizacija sindikata, a jednog člana predlaže reprezentativno udruženje poslodavaca; da je članom 16 stav 1 Statuta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore propisano da članu Upravnog odbora prestaje mandat istekom vremena na koje je imenovan, ostavkom ili razrješenjem; da su članovi Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore svojim radom nanijeli štetu Zavodu koja se odnosi na loše utvrđivanje i vođenje poslovne politike Zavoda, kao i na nenamjensko trošenje sredstava iz kojih se Zavod finansira, a što je dovelo do nezakonitog i nedomaćinskog poslovanja, pa imajući u vidu navedeno, a usljed postupanja predsjednika i članova Upravnog odbora suprotno pozitivno pravnim propisima i Statutu Zavoda, predlaže da Vlada Crne Gore donese Rješenje o razrješenju tri dosadašnja goreimenovana člana Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore", navodi se u obrazloženju.

Preporučujemo za Vas