Ministarstvo kapitalnih investicija traži podatke o popuni radni mjesta od 1. januara prošle do 15. februara ove godine

CEDIS krije informacije o zapošljavanju

CEDIS-u je naloženo i da zbog sumnji u nepravilnosti, privremeno zaustavi tender za nabavku brojila i mjerne opreme, koji je u toku i hitno dostavi dokumentaciju o tome

14112 pregleda 25 reakcija 25 komentar(a)
Bivši menadžment ignorisao zahtjeve Ministarstva: CEDIS, Foto: Savo Prelević
Bivši menadžment ignorisao zahtjeve Ministarstva: CEDIS, Foto: Savo Prelević

Odeljenje za borbu protiv korupcije Ministarstva kapitalnih investicija (MKI) uputilo je novom menadžmentu Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) urgenciju zbog nepostupanja bivšeg rukovodstva po zahtjevu od 15. februara ove godine za hitno izjašnjavanje u vezi sa zapošljavanjem u kompaniji od početka prošle godine zaključno sa sredinom februara ove godine.

CEDIS-u je naloženo i da zbog sumnji u nepravilnosti, privremeno zaustavi tender za nabavku brojila i mjerne opreme, koji je u toku i hitno dostavi dokumentaciju o tome.

Početkom aprila CEDIS je dobio novu upravu, a Rajko Radošević je izabran za predsjednika Odbora direktora. U novom bordu su i Jelena Bošnjak, Ilija Miljanić, Miloš Krivokapić i Emir Sijarić. Oni su imenovani umjesto Miodraga Čanovića, Zorana Đukanovića, Marka Radulovića i Emila Đokića. Đukanović je bio i izvršni direktor, kojeg je Bord razriješio u četvrtak i za novog izabrao Vladimira Čađenovića.

“Odjeljenje za borbu protiv korupcije zbog nekooperativnosti menadžmenta CEDIS-a od sredine februara ove godine, ne može provjeriti ugovore o radu zaključene na određeno ili neodređeno vrijeme, koje je CEDIS zaključio tokom protekle izborne godine počev od 1. januara 2020. godine do 15. februara 2021”, navodi se u urgenciji u koju “Vijesti” imaju uvid.

Zbog toga je, kako se dodaje, neophodno da CEDIS Ministarstvu dostavi zaključene ugovore o radu u navedenom periodu, “sa prikrivanjem ličnih podataka radno angažovanih ljudi, ali ne i imena, stručnih kvalifikacija i konkretnih radnih mjesta”.

“Dostaviti spiskove svih zaposlenih u CEDIS-u na dan 1. januar 2020, kao i spiskove radnika na 15. februar 2021”, piše u zahtjevu.

MKI, takođe, traži hitno izjašnjenje po zahtjevu od 10. marta u vezi nabavke i zaključenja ugovora sa preduzećem Ramel.

Vrijednost tendera za nabavku brojila i mjerne opreme, čije stopiranje traži MKI, je 1,1 milion eura, a raspisan je 16. februara.

Rok za dostavljanje ponuda bio je 29. mart, ali je nakon više izmjena tenderske dokumentacije, produžen do 16. aprila.

“Nalaže se novom odboru direktora CEDIS-a da, u najkraćem roku, preispita rad odgovornih menadžera u postupcima nabavki, unazad dvije godine, posebno postupke nabavki brojila, radove na izgradnji trafostanica i na niskonaponskim instalacijama, kao i nabavke usluga za radove na revitalizaciji srednjenaponske i niskonaponske mreže”, piše u zahtjevu MKI.

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki poništila je u decembru prošle godine dio dopunjene tenderske dokumentacije CEDIS-a u vezi sa nabavkom radova i proširenja treće faze AMM projekta, u dijelu nacrta okvirnog sporazuma, i u dijelu tehničke specifikacije za brojila.

Radi se o radovima na izgradnji trafostanica i na niskonaponskim instalacijama.

CEDIS-u je naloženo da u roku od 15 dana otkloni nepravilnosti, na tenderu procijenjene vrijednosti 9.196.000 eura, sa uračunatim PDV-om, i o tome obavijesti Komisiju.

U oktobru je Komisija poništila tender CEDIS-a procijenjene vrijednosti 202 hiljade eura, koji se odnosio na nabavku radova i izgradnju trafostanice sa priključnim kablovskim vodom - Zetagradnja.

Komisija je utvrdila neusaglašenost tenderske dokumentacije CEDIS-a sa Zakonom o javnim nabavkama, a koja je mogla da dovede do diskriminacije ponuđača tokom nadmetanja i ograničavanja tržišne konkurencije.

Zaustavili sumnjivi tender vrijedan 20 miliona eura

Iz ministarstva su kazali da su početkom februara ove godine zaustavili sumnjivi tender CEDIS-a koji se odnosio na radove na revitalizaciji srednjenaponske i niskonaponske mreže – faza II, vrijedan skoro 20 miliona eura bez PDV-a.

“Nakon uočenih diskriminatorskih uslova u tenderskoj dokumentaciji, objavljenoj posljednjeg dana 2020. godine, a koji su favorizovali pojedine firme prethodno uvedene da rade I fazu projekta, ministarstvo je sugerisao izmjenu i dopunu tenderske dokumentacije na način da se uvaži načelo ekonomičnosti i omogući slobodna konkurencija na javnom nadmetanju. CEDIS je na kraju obustavio tender”, naveli su iz MKI.

Preporučujemo za Vas