podsjetili da Program gazdovanja šumama može biti donešen tek nakon budžeta

Vlada dala saglasnost: Produžen ugovor o korišćenju šuma

Kako navode, ključni razlog kašnjenja u realizaciji poslova na korišćenju šuma u ugovorenom roku je pandemija virusa kovid-19 i situacija da je u uslovima pandemije bilo značajno otežano funkcionisanje privrednih društava u svim oblastima, pa tako i proizvodnja u šumarstvu i drvnoj industriji

6534 pregleda 0 komentar(a)
Sa sastanka u Upravi za šume, Foto: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Sa sastanka u Upravi za šume, Foto: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Uprava za šume Pljevlja inicirala je zaključenje aneksa ugovora o korišćenju šuma kojima se produžava rok za izvršenje ugovora zaključenih tokom 2020. godine, za drvne mase koje su korisnici platili, ali nisu iskoristili , a gdje su ispunjeni zakonski uslovi za produženje.

Vlada je na sjednici održanoj 22. aprila dala saglasnost na tu inicijativu.

"Produženje ugovora je inicirala Uprava za šume Pljevlja po osnovu zahtjeva korisnika šuma, nakon čega je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izradilo predlog za Vladu za produženje ugovora koji ispunjavaju zakonske uslove za to", saopšteno je ovo Vladinog resora.

Kako navode, ključni razlog kašnjenja u realizaciji poslova na korišćenju šuma u ugovorenom roku je pandemija virusa kovid-19 i situacija da je u uslovima pandemije bilo značajno otežano funkcionisanje privrednih društava u svim oblastima, pa tako i proizvodnja u šumarstvu i drvnoj industriji.

U saopštenju se dodaje da je ukupna drvna masa koju će korisnici šuma realizovati na osnovu aneksa ugovora iznosi 38.879 metara kubnih, što predstavlja značajnu količinu i upućuje između ostalog i na zaključak da privatni sektor nije adekvatno odgovorio na promijenjene uslove poslovanja izazvane krizom.

"Ministarstvo napominje da određeni broj zahtjeva za produženje ugovora nije ispunjavao zakonske uslove iz više razloga: zahtjevi za produženje nijesu predati blagovremeno, ili su se odnosili na drvnu masu koja je dodjeljivana ranijih godina i koji su trebali biti realizovani prije pojave virusa kovid-19."

Zbog velikog interesovanja korisnika šuma i činjenice da je na pragu nestašica drvnih sortimenata industrijskog drveta kojeg kao ulaznu sirovinu koriste naši drvoprerađivači, iz Ministarstva napominju da je postupak davanja šuma na korišćenje kako iz šuma u državnom vlasništvu tako i iz privatnih šuma uslovljen donošenjem Programa gazdovanja šumama za 2021. godinu koji usvaja Vlada Crne Gore.

Oni apeluju na Skupštinu Crne Gore i poslanike da imaju u vidu da je Zakonom propisano da godišnji Program gazdovanja šumama može biti donešen tek nakon usvajanja Budžeta za 2021. godinu od strane Skupštine Crne Gore, iz razloga što Budžet opredjeljuje sredstva za realizaciju Programa.

"I da razumiju ovo obraćanje kao odgovoran pristup problemima sa kojima se suočavaju poljoprivredni proizvođači i privredni subjekti u granama koje resorno pokriva ovo ministarstvo, jer dalje odlaganje usvajanja Budžeta prijeti da ugrozi domaću privredu ne samo u segmentu šumarstva i drvne industrije, već i u mnogo značajnijem obimu u oblasti poljoprivredne proizvodnje posebno jer je krenula vegetaciona sezona, a već smo u drugoj polovini aprila, jer i donošenje Agrobudžeta koji je već odavno pripremljen zavisi od usvajanja Budžeta!, zaključuju iz Ministarstva.

Preporučujemo za Vas