Nema gradnje dok komisija ne preispita cijeli dosadašnji postupak

Potvrđena obustava za mHE Blaža Đukanovića na Slatini

Ministarstvo potvrdilo rješenje o prekidu postupka odobrenja gradnje ove male hidroelektrane

17067 pregleda 497 reakcija 27 komentar(a)
Đukanović, Foto: Savo Prelevic
Đukanović, Foto: Savo Prelevic

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma odbilo je žalbu podgoričke kompanije „BB Hidro“, biznismena Blaža Đukanovića, te potvrdila rješenje urbanističko-građevinskog inspektora koji je prekinuo postupak odobrenja gradnje male hidroelektrane „Slatina“ na vodotoku istoimene kolašinske rijeke.

Vlada je srednom janura dala saglasnost da se prekine postupak odobravanja izgradnje malih hidroelektrana, pa i “Slatine”, dok radna grupa Ministarstva kapitalnih investicija ne okonča postupak kontrole procedure i zakonitosti zaključenih ugovora o koncesiji za mHE.

Malu HE “Slatina” gradi kompanija BB “Hidro”, partnerska firma sina predsjednika države Mila Đukanovića (DPS) i biznismena Ivana Burzanovića. Ova kompanija već ima izgrađenu mHE u Bistrici kod Kolašina, za koju je prošle godine počela da dobija prihod.

Đukanovićeva firma prijavila je Ministarstvu ekologije, urbanizma i prostornog planiranja gradnju mHE „Slatina“, a prijava je urbanističko-građevinskoj inspekciji, koja je u nadležnosti resora na čijem je čelu ministar Ratko Mitrović, dostavljena 10. decembra prošle godine.

Urbanističko-građevinski inspektor je prekinuo postupak provjere podnošene prijave građenja ove mHE uz obrazloženje da se čeka okončanje postupka kontrole procedure i zakonitosti zaključenih ugovora o koncesiji za male hidroleketrane od radne grupe formirane pri Ministarstvu kapitalnih investicija.

Na takvo rješenje žalbu je uložila firma mlađeg Đukanovića tvrdeći da je urbanističko-građevinski inspektor prilikom donošenja rješenja povrijedio pravila postupak.

“S obzirom na to da je dispozitiv rješenja u suprotnosti sa obrazloženjem, odnosno razlozi o odlučnim činjenicama, koji su samo djelimično dati u obrazloženju rješenja su nejasni i međusobno protivrječni. Urbanistično-građevinski inspektor nije potpuno i pravilno utvrdio činjenično stanje, pa samim tim nije bio u mogućnosti da pravilno primijeni materijalno pravo”, navodi se u žalbi “BB Hidro”.

Iz ove kompanije tvrde da je rješenjem urbanističko-građevinskog inspektora direktno ugrožen projekat izgradnje mHE “Slatina” što ima za posljedicu i direktno kršenje svih rokova i odredbi ugovora o koncesiji. Smatraju i da zaključak Vlade od 21. janura ne može predstavljati prethodno pitanje, jer se radi o postupku koji je trebalo da bude okončan prije donošenja tog zaključka.

Resor na čijem čelu se nalazi ministar Mitrović u odgovoru na žalbu tvrdi da je inspektor donio rješenje bez povreda pravila postupka, na osnovu potpuno i pravilno utvrđenog činjeničnog stanja na koje je materijalni propis ispravno primijenjen.

Vlada, na čijem je čelu bio Duško Marković (DPS), prije dvije i po godine donijela je odluku o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju male hidroelektrane “Slatina”, kojom je predviđeno da Uprava za nekretnine ekspropriše 600 kvadrata zemlje u vlasništvu staromještanskih porodica u katastarskoj opštini Raško - Mioska i time omogući realizaciju projekta.

“BB Hidro” je u maju 2015. godine od tadašnjeg Ministarstva održivog razvoja i turizma tražio dobijanje urbanističko-tehničkih uslova (UTU) za gradnju mHE “Slatina”. Resor, kojim je tada rukovodio Branimir Gvozdenović odbio je zahtjeve “BB Hidro”, uz obrazloženje da za vodotok kolašinske rijeke nije urađeno hidrološko istraživanje, uz naglasak da je neophodno da se uradi studija lokacije. Početkom 2017. Đukanovićeva firma ponovo podnosi zahtjeve za dobijanje UTU, koju su potom izdati. “BB Hidro” je još ranije dobio energetsku dozvolu za izgradnju mHE „Slatina“ čija je ukupna godišnja proizvodnja 1.224 gigavat-sati.

Izgradnjom malih hidroelektrana u Crnoj Gori uglavnom se bave biznismeni bliski vrhu DPS-a, a radi se o profitabilnom poslu. U Privrednom sudu u toku je pet suđenja u kojima investitori tuže državu tvrdeći da im je prethodna Vlada ometala investiciju.

Preporučujemo za Vas