Projekat vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u Ulcinju

Anketni odbor će ispitati kredit od 20 miliona eura

Opštinski parlament otvara istragu o kreditu za koji je Vlada dala garanciju. Isti slučaj ispituju i inspektori kriminalističke policije

25254 pregleda 7 komentar(a)
Vlada dala garanciju za milionski kredit: Ulcinj, Foto: nema
Vlada dala garanciju za milionski kredit: Ulcinj, Foto: nema

Odbornici ulcinjskog parlamenta trebalo bi u ponedeljak 31. maja da osnuju anketni odbor koji će istražiti kako ni šest godina nakon dobijanja kredita od Njemačke razvojne banke (KfW) u iznosu od 20 miliona eura, nije počela realizacija projekta vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, saznaju “Vijesti”. Kredit je pokriven Vladinom garancijom.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti” predlog odbornika i predsjednika opštinskog odbora SDP Nasera Resulbegovića o otvaranju skupštinske istrage i obrazovanju anketnog odbora, dobio je podršku svih odborničkih klubova na kolegijumu predsjednika lokalnog parlamenta održanom krajem prošle sedmice.

Sa ulcinjskim vlastima u decembru 2013. godine potpisan je ugovor o zajmu 20 miliona od ukupno 36 miliona, koliko je pozajmljeno od KfW-a. Dvije godine kasnije potpisan je ugovor o prosljeđivanju novca za koji je Vlada dala garanciju. Rok za raspolaganjem novcem istekao je krajem prošle godine.

Grejs period od pet godina za taj kredit istekao je u aprilu ove godine, kada je na naplatu Opštini dospjela prva rata od 900.000 eura. Prema ugovoru, druga rata u istom iznosu, prispjeće na naplatu u oktobru ove godine.

Opština je već platila naknadu za rizik KfW banci u iznosu od 140.000 eura i povukla 1,2 miliona eura kredita.

“Vijesti” su ranije objavile da inspektori kriminalističke policije provjeravaju da li je i koliko država oštećena u poslu sa KfW bankom, u kome je Vlada garnat. Prema našim saznanjima, inspektori potražuju kompletnu dokumentaciju o tom slučaju.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja tražilo je način da odgodi plaćanje prispjele rate kako bi Ulcinj ostao u igri za vjerovatno najznačajniji projekat u novijoj istoriji grada.

U predlogu Resulbegovića ističe se „da anketni odbor, osim utvrđivanja razloga i eventualne odgovornosti za neshvatljivo kašnjenje u realizaciji projekta, treba da odgovori i na mnoga druga pitanja, a prije svega, da li je uplaćen i gdje se nalazi novac odobrenog kredita usmjerena Opštini Ulcinj.

Pitanja su i da li je novac preusmjeren na nekog drugog korisnika, da li je on još operativan i može li se desiti da se dovede u pitanje realizacija projekta u cjelini.

“Ako se to desi, anketni odbor treba da utvrdi da li Opština Ulcinj ima obavezu da vraća kredit koji nije iskoristila”, piše u predlogu Resulbegovića.

U predlogu se postavlja pitanje da li je uplaćen grant u iznosu od dva miliona eura, koji je banka odobrila Opštini Ulcinj po tom kreditu, i ako jeste, kada je uplaćen i za koju namjenu je potrošen novac.

Anketni odbor treba da ispita i da li je Opština zbog kašnjenja u realizaciji projekta i zbog nepovlaćenja obezbjeđenog novca, plaćala penale, po kom osnovu i u kojem iznosu.

„Ima li Opština Ulcinj obaveza za plaćanje dodatnih naknada za nastavak realizacije projekta i ako ima, u kom iznosu, po kom osnovu i iz kojih izvora će se platiti ti dodatni troškovi?“, pitanja su u predlogu dostavljenom predsjedniku SO Hadži Sulejmaniju.

Prema predlogu, anketni odbor trebalo bi da završi rad i podnese Skupštini izvještaj u roku od 30 dana od donošenja odluke o njegovom formiranju.

Ne zna se šta je radila Komisija za nadzor trošenja novca

Resulbegović u predlogu podsjeća da je skupštinskom odlukom iz 2015. godine ovlašćen tadašnji predsjednik Opštine Ulcinj da zaključi potkreditni ugovor sa Ministarstvom finansija o transferu kreditnih sredstava, gdje će biti definisani dinamika i uslovi vraćanja tog novca.

„Kao i da se obavezuje predsjednik Opštine Ulcinj i nadležni organi da dostave šestomjesečne izvještaje Skupštini o realizaciji projekta. Nažalost, svjedoci smo da, od momenta donošenja ovih odluka do danas, od strane nadležnih organa i svih predsjednika Opštine, Skupštini i odbornicima nije dostavljen nijedan izvještaj o realizaciji projekta“, ističe Resulbegović u predlogu.

On podsjeća da je opštinski parlament u oktobru 2015. godine formirao Komisiju za nadzor i praćenje realizacije novca koji je dobijen za ovaj projekat.

„Komisija je imala osam članova i predsjednika. Rješenjem SO definisan je zadatak i nadoknada za rad Komisije, koja je padala na teret budžeta Opštine. Komisija nikad nije podnijela Skupštini izvještaj o svom radu, a pitanje je i da li se ikad i sastajala“, naveo je Resulbegović.

Prema predlogu, anketni odbor trebalo bi da završi rad i podnese Skupštini izvještaj u roku od 30 dana od donošenja odluke o njegovom formiranju.