odluka usklađena sa zakonom

Privrednicima iz Bara još 100.000 eura pomoći

Odluka Opštine Bar da umanji naknadu za opremanje gradskog građevinskog zemljišta u skladu sa zakonom o državnoj pomoći

2227 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Anto Bakovic
Foto: Anto Bakovic

Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) ocijenila je da je odluka Opštine Bar o umanjenju naknada za opremanje gradskog građevinskog zemljišta iz marta ove godine usklađena sa zakonom o dodjeli državne pomoći. Planirani ukupni iznos olakšice po ovom osnovu za 2021. godinu će iznositi, prema računici Opštine, oko 100.000 eura, a ova pomoć će trajati do kraja juna.

Cilj ove mjere je podsticaj privrednika i finansijske olakšice za njih, kako bi se ublažili poremećaji nastali zbog pandemije.

Zaključak o umanjenju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta propisuje da investitor koji u 2021. godini sa Opštinom Bar ugovori plaćanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, zaključno sa junom ove godine u roku od 15 dana od zaključenja ugovora, u jednokratnom iznosu umanjenom za 20 odsto u, skladu sa članom 10 stav 3 Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevninskog zemljišta ima pravo na umanjenje tog iznosa, od dodatnih 10 odsto”, obrazloženje je barske lokalne vlasti.

Opština Bar je procijenila da će ovu pomoć koristiti od 51 do 100 korisnika,

AZK je ranije ocijenila je da je pomoć od oko 190.000 eura koju je Opština Bar namijenila privrednicima za prvih šest mjeseci ove godine - primjerena državna pomoć, koja je dobro usmjerena kako bi se ublažila šteta nastala za zdrava preduzeća i očuvao kontinuitet ekonomske aktivnosti za vrijeme i nakon pandemije koronavirusa.

Opština Bar pomoć daje kroz oslobađanje poslodavaca plaćanja poreske obaveze prireza porezu na dohodak fizičkih lica za nove zaposlene, plaćanja godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog i nekategorisanog puta, lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama za postavljanje privremenih objekata i lokalne komunalne takse za korišćenje auto-taksi stajališta.

AZK je naredila da iznos državne pomoći ne može biti veći od 800 hiljada eura po preduzeću, što su evropska pravila, i da primijeni kumulaciju svih državnih pomoći u aktuelnoj pandemiji koronavirusa. Kumulacija podrazumijeva svu pomoć na državnom i lokalnom nivou koju je neko dobio u kovid krizi.

“Pomoć se može dodijeliti u obliku direktnog bespovratnog novca, poreskih olakšica i povoljnijih uslova plaćanja ili u drugim oblicima, kao što su otplate, jemstva, zajmovi i vlasnički kapital, pod uslovom da ukupna nominalna vrijednost tih mjera ne prelazi ukupnu gornju granicu od 800.000 eura po preduzeću.

Preporučujemo za Vas