Postrojenja nema ni na mapi: Nije imalo ni licencu za komunalne djelatnosti ni vodnu dozvolu

Čelnici budvanskog preduzeća “Otpadne vode” kažu da su brojni problemi pogona u bečićkom naselju Vještice

34670 pregleda 141 reakcija 31 komentar(a)
Sa otvaranja postrojenja, Foto: Vuk Lajović
Sa otvaranja postrojenja, Foto: Vuk Lajović

Postrojenje za tretman otpadnih voda u bečićkom naselju Vještice, nije uknjiženo u katastar jer do sada nije imalo ni licencu za obavljanje komunalnih djelatnosti, ali ni vodnu dozvolu.

To su samo od nekih problema postrojenja, koje je svečano prije sedam godine otvorio tadašnji premijer Milo Đukanović, kao jedan od najvećih infrastrukturnih projekata Opštine Budva.

Sa ovim, ali i mnogim drugim problemima, srela se nova uprava opštinskog preduzeća “Otpadne vode”, imenovana sredinom marta.

Postrojenje nije imalo ni potrebne dozvole
Postrojenje nije imalo ni potrebne dozvolefoto: Vijesti, Vuk Lajović

Ipak, do sada je dosta pitanja riješeno, kazali su u razgovoru za “Vijesti” novi direktor Milivoje Radulović i predsjednik Odbora direktora Miloš Duletić.

Podsjećamo, do januara 2020. godine postrojenjem je upravaljao njemačko-austrijski koncern WTE/EVN, koji je napustio Crnu Goru nakon što je aktivirao državnu garanciju i Vlada Duška Markovića mu isplatila 29,3 miliona eura.

Ta kompanija je ostavila postrojenje u izuzetno lošem tehničkom stanju, a u međuvremenu je i preko međunarodne arbitraže u Frankfurtu i Ženevi, utužila Opštinu Budva da joj isplati i dodatnih 64 miliona eura, na ime fiktivne garancije, koju su davne 2010. potpisali gradski čelnici iz redova DPS-a.

Prvog dana ihsačekala havarija

Prema riječima Radulovića i Duletića, sprovedene su sve aktivnosti na dobijanju licence za obavljanje komunalnih djelatnosti, a ta dozvola je obezbijeđena 28 aprila.

“Dobijanje licence je bila zakonska obaveza društva i ista je neophodna kako bi društvo apliciralo kod regulatorne agencije za dobijanje saglasnosti na predlog cijena usluga prečišćavanja otpadnih voda i iz tih prihoda se finansiralo u 2022, a sve shodno Zakonu o komunalnim djelatnostima i Metodologiji za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti koja je stupila na snagu 31. marta ove godine. Nakon dobijanja licence, društvo je obavilo sve neohodne procedure, pribavilo svu potrebnu dokumentaciju i na Odboru direktora usvojilo predlog cijene za 2022. koje je kao takva poslata regulatornoj agenciji na usvajanje u predviđenom zakonskom roku”, naveli su čelni ljudi “Otpadnih voda”.

Kako su saopštili, prvi radni dan novog rukovodstva je obilježila havarija na glavnom potisnom cjevovodu, što je uzrokovalo prekid rada postrojenja, odnosno aktiviranja havarijskog ispusta u more.

“Kako preduzeće nije u svom magacinu posjedovalo nijedan rezervni dio za sanaciju cjevovoda kao ni tehničke mogućnosti da sanira havariju, bilo je neophodno sprovesti sve neophodne procedure u odabiru izvođača radova i isporučioca potrebnog materijala. Dimenzije cjevovoda su nestandardne i to je bio razlog dugog čekanja za nabavku navedenih cijevi iz inostranstva. Kvar je saniran i postrojenje je počelo sa radom u punom kapacitetu 15. aprila, a preduzeće je havarija koštala 32.000 eura. Odmah se krenulo u detekciju svih problema u funkcionisanju sistema i kao najveći problem koji godinama unazad je prisutan u ljetnjim mjesecima jeste nedovoljna aeracija. Kako je društvo krajem 2020. okončalo postupak odabira projektanta na izradi Elaborata poboljšanja aeracije i Elaborata energetske efikasnosti, u aprilu smo dobili u potpunosti završena oba elaborata, kojima su data rješenja za prevazilaženje tih problema. Realizacijom je otvoren put da se konačno riješi problem neprijatnih mirisa zbog neadekvatnog aeracionog sistema kao i da se odmah krene u implementaciju tri data rješenja koja bi dovela do znatnih smanjenja troškova za utrošenu električnu energiju”, naglasili su oni.

Ima upotrebnu dozvolu, ali ga nema u katastru

Kako naglašavaju, pribavljanje svih neophodnih dozvola, u većini slučajeva, otežava i onemogućava činjenica da postrojenje u Vještici nije upisano u katastar nepokretnosti iako posjeduje i građevinsku i upotrebnu dozvolu.

“Zato smo angažovali geodesku firmu koja je izradila Elaborat parcelizacije i snimanja postojećeg stanja i koji je i predala na ovjeru Upravi za nekretnine Crne Gore. Sprevedena je procedura za odabir projektanata po više osnova kako bi se prikupila nepostojeća dokumentacija i pribavile neophodne saglasnosti i dozvole koje očekujemo da ćemo dobiti u narednih 90 dana: projekat izvedenog stanja tehnologije - potreban za dobijanje vodne dozvole od strane Uprave za vode, projekat sanacije potoka Vještica - kako bi se izbjegla česta pucanja glavnog cjevovoda u ovom dijelu potoka, projekat protivpožarne zaštite - potreban zbog dobijanja saglasnosti od inspektora nadležnog za bezbjednost na radu i izrada plana zaštite obavezno štićenog objekta, što je zakonska obaveza društva”, naglašavaju čelni ljudi ovog preduzeća.

Kako ističu, rad Odbora direktora u prethodna dva mjeseca je bio veoma obiman i efikasan, usvojena su dva ključna dokumenta u upravljanju društva.

“Usvajanje Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta, kao i kolektivnog ugovora zaključenog sa sindikatom radnika je veliki uspjeh i oba dokumenta su usvojena na obostrano zadovoljstvo svih. Oba dva dokumenta su otvorila put ka tome da društvo zaposli neophodan stručni kadar i time odgovori na svaki izazov koji će biti pred njima a tiče se nesmetanog funkcionisanja sistema za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji opštine Budva. Sa dosadnjaših 10 zaposlenih od kojih je samo sedam u tehničkom sektoru je to bilo više nego opterećujući za zaposlene. Kako finasijska situacija u Opštini Budva nije na zavidnom nivou zbog korona krize, društvo je svoje aktivnosti usmjerilo na apliciranje kod EU fondova za dobijanje finansijskih sredstava kako bi se realizovali programi poput Projekta poboljšanja aeracije i time konačno eliminisali neprijatni mirisi u ljetnjim mjesecima, kao i za realizaciju projekata energetske efikasnosti i time smanjili troškovi potrošnje električne energije koji na godišnjem nivou iznose blizu 500.000 eura”, zaključuju oni.

Inače, uskoro će u Akademiji znanja biće otvorene kancelarije uprave preduzeća, gdje će biti računovodstvo i pravna služba.

Njemci odbijaju da daju kodove za upravljački sistem

Jedan od velikih problema je, kako su naveli čelnici budvanskih “Otpadnih voda”, to što preduzeće ne posjeduje kodove za upravljački sistem, koje njemački WTE odbija da im da.

„Društvo i dalje ne posjeduje kodove za navedeni upravljački sistem tako da bilo koja intervencija na kvaru, otkazu ili dogradnji toga sistema nije moguća, jer WTE odbija da dostavi tražene kodove iako je u zakonskoj obavezi”, naglašavaju Radulović i Duletić.

Oni su naglasili da je preduzeće pokrenulo inicijativu za rigorozniju kontrolu separatora masti na teritoriji Bečića sa posebni akcentom na hotele.

“Naime, kontaktirana je Uprava za inspekcijske poslove kao i Komunalna inspekcija Budve i već sljedeće sedmice se očekuje konkretan dogovor u vezi sa ovogodišnjim učestalijim akcijama kontrola separatora masti kako bi se izbjegao incident koji se dogodio 2019. kada su se fekalije izlile na bečićkoj plaži”, ističu čelni ljudi opštinskog preduzeća.

Bonus video: