sadašnja stopa veća nekoliko puta u odnosu na region

SDP predložio niži porez na upotrebu motocikala

"Uz očekivanje da mnogi koji su izbjegavali registraciju ili su registrovali motor kraći vremenski period će sa sniženom stopom biti podstaknuti da više to ne čine, smatramo da će smanjenje budžetskih prihoda biti minimalno”, naveli su iz SDP

4572 pregleda 23 reakcija 23 komentar(a)
Foto: djuric zoran
Foto: djuric zoran

Socijaldemokratska partija (SDP) predala je u skupštinsku proceduru izmjene zakona o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica kojim je predložila da se snizi porez na upotrebu motocikala.

Ove izmjene su incirale nevladine organizacija “Motociklist” i „No Limit Bikers Cma Gora”.

“To iz razloga što je sadašnja stopa poreza nekoliko puta veća od stopa poreza za motocikle iste kategorije u zemljama regiona. Takvom poreskom politikom, posmatrajući motor kao luksuz, a ne kao vid prevoza koji je jeftiniji, ljudi se odvraćaju od upotrebe ovog prevoznog sredstva i pravi se bezrazložna šteta vlasnicima i potencijalnim vlasnicima motocikala. Kako se ukupni godišnji prihod od poreza na upotrebu motocikala, prema procjeni nevladinih organizacija “Motociklist” i „No Limit Bikers“ Crna Gora koji su inicirali predložene izmjene, kreće od 80.000 eura do 120.000 eura, ovo smanjenje, uz očekivanje da mnogi koji su izbjegavali registraciju ili su registrovali motor kraći vremenski period će sa sniženom stopom biti podstaknuti da više to ne čine, smatramo da će smanjenje budžetskih prihoda biti minimalno”, naveo je SDP u obrazloženju predloga.

Izmjenama zakona SDP predlaže da se ovaj porez plaća godišnje prema radnoj zapremini motora i to za motocikle zapremine do 125 centimetara kubnih 10 eura, od 125 do 500 centimetara kubnih 15 eura, od 500 do 1100 centimetara kubnih 30 eura i preko 1100 centimetara kubnih 60 eura.

Prema važećem zakonu ovaj porez umanjuje se za pet odsto za svaku navršenu godinu starosti vozila, s tim što ukupno umanjenje ne može da pređe 50 odsto ukupno propisane visine poreza.

“Ne postoje propisi evropskog zakonodavstva, ni potvrđene međunarodne konvencije sa kojima bi trebalo izvršiti usklađivanje ovog zakona”, piše u obrazoženju predloga zakona.

Preporučujemo za Vas