PORESKA UPRAVA O SLUČAJU AVE MARIA KOLJČEVIĆ

Ministarstvo finansija i katastar bili na strani dužnika

Zbog sporenja međusobnih rješenja između Poreske uprave, Ministarstva i Uprave za nekretnine, država ostaje bez 8,5 miliona
91 pregleda 6 komentar(a)
Radoje Žugić, Milorad Katnić
Radoje Žugić, Milorad Katnić
Ažurirano: 21.05.2019. 13:04h

Poreska uprava (PU) je više puta posljednjih pet i po godina pokušala da obezbijedi ili prinudno naplati višemilionski dug za porez od preduzeća Ave Maria Koljčević, ali joj to prema hronologiji događaja koju su juče „Vijestima“ dostavili iz PU nikad nije pošlo za rukom, jer je Ministarstvo finansija donijelo nekoliko odluka u korist dužnika, a Uprava za nekretnine je početkom februara 2013. obustavila postupak za upis založnog prava hipoteke po zaključku o obezbjeđenju poreskog potraživanja.

Ministri finansija u tom periodu su bili Milorad Katnić i Radoje Žugić, dok je direktor Uprave za nekretnine od 2012. godine Dragan Kovačević, koji i sada obavlja tu funkciju.

Poreska uprava je u junu ove godine tražila pokretanje stečaja u ovom preduzeću do koga je došlo sredinom septembra, ali su PU i država sada bez izgleda da naplate potraživanje u iznosu od oko 8,5 miliona. U stečajnom postupku nema validnih dokumenata da je ovo potraživanje ikad valjano obezbijeđeno.

“Prema evidenciji iz dosijea PJ Podgorica može se utvrditi da je Poreska uprava dana 12.04.2012. godine donijela Zaključak broj 03/11-5-19384/5 o obezbjeđenju poreskog potraživanja kod poreskog obveznika Ave Maria Koljčević putem zaloge - hipoteke nad imovinom poreskog dužnika, i to zbog dospjelih a neizmirenih obaveza u ukupnom iznosu od 3.942.522,02 €, nakon čega je u Upravi za nekretnine započet postupak uknjiženja založnog prava PU”, naveli su iz Poreske uprave.

Poreski obveznik je dana 27.04.2012. na ovo rješenje PU uložio žalbu drugostepenom organu - Ministarstvu finansija, koje je 15.06.2012. poništilo rješenje PU “zbog neučešća stranke u postupku i vratilo predmet na ponovni postupak”.

“Poreski obveznik je istovremeno sa žalbom na zaključak PU drugostepenom organu uložio žalbu i na rješenje Uprave za nekretnine broj 1965/12 od 15.06.2012., te je Ministarstvo finansija istu uvažilo donošenjem rješenja 18.12.2012. kojim se poništava rješenje Uprave za nekretnine i predmet vraća na ponovni postupak, imajući u vidu da je prethodno donijetim rješenjem po žalbi na zaključak o obezbjeđenju poreskog potraživanja isti poništen. Zbog navedenog, Uprava za nekretnine donijela je zaključak 02.03.2013. kojim se obustavlja postupak za upis založnog prava hipoteke po zaključku o obezbjeđenju poreskog potraživanja”, dodali su iz PU.

Poreska uprava je prema dužniku firmi Ave Maria Koljčević, kako su naveli, preduzimala “i druge mjere za naplatu poreskog duga, i to donošenjem zaključaka o prinudnoj naplati blokadom žiro računa u više navrata, uključujući i mjeru prinudne naplate blokadom žiro-računa na iznos od 3.942.522,02 € (broj 03/11-5-19384/5), preduzetu 26.03.2012. godine, a koja je takođe u drugostepenom postupku poništena od Ministarstva finansija zbog neučešća stranke u postupku”.

“Dana 13.12.2012. u ponovnom postupku u ovom predmetu preduzeta je mjera naplate - zaključak o prinudnoj naplati na iznos od 5.377.021,87 € (broj 03/11-5-19384/9-12). Nakon što ni posljednjim zaključkom od 20.04.2017. godine (br. 03/8-2-6568) nije bilo moguće naplatiti poreski dug od DOO Ave Maria Koljčević, PU je 19.06.2017. podnijela Privrednom sudu predlog za pokretanje stečajnog postupka, koji je i usvojen otvaranjem stečajnog postupka dana 12.09.2017. godine. Treba pomenuti i da je posmatrajući hronologiju postupanja PU u ovom predmetu utvrđeno da je mjera - zaključak o obezbjeđivanju poreskog potraživanja hipotekom preduzeta 14.05.2014. godine i 03.10.2016. godine na manje iznose”, zaključili su iz PU.

Neznanično iz PU je “Vijestima” rečeno da postoji mogućnost da, kod ovog velikog predmeta, pronađu još neka dokumenta koja protekla dva dana nijesu mogli pribaviti.

Preduzeće Ave Maria Koljčević je godinama bilo među najvećim poreskim dužnicima i na crnoj listi je Poreske uprave od kada je lista počela da se objavljuje 2013. godine.

Osnivač ove firme 2002. godine bio je Pjetar Koljčević. On je “napustio” firmu u aprilu 2011. kada je već dvije godine bila u blokadi i počela da gomila milionski dug prema državi. Kako je kasnije saopštio, on je firmu besplatno ustupio Milošu Živaljeviću, koji se od tada zvanično vodi kao vlasnik u Centralnom registru privrednih subjekata.

Preporučujemo za Vas