"cilj je da značajno ojača inovativno preduzetništvo"

Vlada osnovala Fond za inovacije: Početna sredstva iz državnog budžeta...

"MEK vrši nadzor nad radom Fonda, a sam proces osnivanja i početka rada Fonda podržan je od strane naših partnera iz UNDP"

4061 pregleda 0 komentar(a)
Sa sjednice Vlade, Foto: Vlada Crne Gore
Sa sjednice Vlade, Foto: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici u skladu sa Programom rada Vlade za II kvartal, donijela Odluku o osnivanju Fonda za inovacije Crne Gore koji će osigurati sprovođenje inovacione politike kroz obezbjeđivanje i realizaciju sredstava za podsticanje inovacione djelatnosti, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja (MEK).

"Osnivanjem Fonda ostvaruje se sinergijski učinak svih aktera koji se bave inovacijama i pokazuje jasno opredjeljenje Crne Gore da još snažnije orjentiše svoj razvoj prema društvu baziranom na znanju i inovacijama. Fond za inovacije Crne Gore ima za cilj da značajno ojača inovativno preduzetništvo u zemlji, doprinese efikasnijoj implementaciji Strategije pametne specijalizacije kao i podizanju apsorpcionih kapaciteta u privlačenju EU fondova i pripremi za Evropske strukturne i investicione fondove". MEK vrši nadzor nad radom Fonda, a sam proces osnivanja i početka rada Fonda podržan je od strane naših partnera iz UNDP. Fond će početna sredstva za svoje djelatnosti osiguravati iz državnog budžeta, ali već u vrlo skoroj budućnosti i privlačenjem međunarodnih sredstava, posebno iz EU izvora finasiranja. Upravo će i Fond biti jedna od važnih institucija na putu približavanja Crne Gore EU", ističe se u saopštenju MEK.

U saopštenju se dodaje da se "osnivanjem nove institucije usmjerene ka inovativnom preduzetništvu odgovara i postojećim potrebama tržišta za stimulisanjem inovativnosti.

"Kroz razvoj novih instrumenata finansiranja podstaći će se biznis sektor da značajno poboljša svoju konkurentnost i postane međunarodno prepoznat", zaključuje se u saopštenju MEK.