uglavnom za porez

Uprava lokalnih javnih prihoda Podgorice nije uspjela da uruči 35.258 rješenja

Kako se navodi, manjkavi, nepotpuni i netačni podaci u vezi sa adresom i prebivalištem poreskih obveznika, koje crpe od Uprave za katastar i državnu imovinu i Ministarstva unutrašnjih poslova (registar prebivališta) su, između ostalog, razlog navedenog broja neuručenih rješenja

3552 pregleda 0 komentar(a)
Panorama Podgorice, Foto: Shutterstock
Panorama Podgorice, Foto: Shutterstock

Uprava lokalnih javnih prihoda Podgorice prošle godine nije uspjela da uruči čak 35.258 rješenja za porez na nekretnine, a kao razlog su naveli promjenu adrese vlasnika, ulica i brojeva zgrada, smrti vlasnika, nesprovedenih ostavinskih postupaka i nepostojanja podataka o nasljednicima - korisnicima nepokretnosti...

Kako se navodi, manjkavi, nepotpuni i netačni podaci u vezi sa adresom i prebivalištem poreskih obveznika, koje crpe od Uprave za katastar i državnu imovinu i Ministarstva unutrašnjih poslova (registar prebivališta) su, između ostalog, razlog navedenog broja neuručenih rješenja.

U Podgorici je podneseno skoro 13.000 zahtjeva za legalizaciju na osnovu Zakona iz 2018. Od tog broja, 12.671 zahtjev predat je u predviđenom roku. Zahtjevi, koji su podnijeti nakon isteklog roka, uglavnom su odbijeni

“U cilju što efikasnijeg utvrđivanja i naplate lokalnih poreza, veoma je značajna saradnja sa organima koji raspolažu podacima koji mogu koristiti ovoj upravi u obavljanu svojih poslova, kao što su podaci o registrovanim privrednim subjektima, vlasnicima nepokretnosti, njihovom zaposlenju, adresi, matičnom broju, kao i podaci koji se dobijaju od investitora novoizgrađenih objekata o prodatim stanovima, što utiče na kompletiranje baze podataka o poreskim obveznicima”, piše u dokumentaciji.

Kako je pojašnjeno, Uprava lokalnih javnih prihoda je ukupno donijela 142.686, a uručeno je 107.428 rješenja.

Od uručenih rješenja, dodaje da su njih 102.538 za porez na nepokretnost, 3.438 za naknadu za korišćenje opštinskih puteva, dok je 1.452 za lokalne komunalne takse.

Kako se navodi u dokumentaciji Glavnog grada, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj je u 2021. godinu prenio 12.348 zahtjeva po predmetima upravnog postupka, koji su ostali neriješeni, uglavnom vezani za postupke koji se odnose na legalizaciju bespravnih objekata, koji umnogome zavise od donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore.

Nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata iz avgusta 2020. godine, piše u dokumentaciji, podnijeto je 109 zahtjeva u novom roku za legalizaciju bespravnih objekata.

Preporučujemo za Vas