ZAŠTITA EURA NA PODRUČJU MEDITERANA

Potreban multidisciplinarni sistem u cilju zaštite eura

Predstavnik Evropske komisije (EK) – Direktorata za ekonomska i finansijska pitanja, Marco Di Benedetto, kazao je da je euro globalna valuta, zbog toga što se ne koristi samo u zemljama članicama Evropske unije (EU), već i onima van EU
72 pregleda 0 komentar(a)
novac, euro, Foto: Shutterstock.com
novac, euro, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 22.11.2017. 12:24h

Falsifikovanje eura i povezanih prevara cilj je grupa organizovanog kriminala, zbog čega postoji potreba za multidisciplinarnim sistemom koji će ukljičivati sve glave aktere na poslu zaštite evropske valute, ocijenjeno je na skupu posvećenom toj problematici.

Predstavnik Evropske komisije (EK) – Direktorata za ekonomska i finansijska pitanja, Marco Di Benedetto, kazao je da je euro globalna valuta, zbog toga što se ne koristi samo u zemljama članicama Evropske unije (EU), već i onima van EU.

"To znači da kao globalna valuta euro zaslužuje globalni sistem koji će je adekvatno braniti i štititi”, naveo je Di Benedetto na međunarodnom skupu Evropska strategija za zaštitu eura na području Mediterana.

Prema njegovim riječima, to je razlog zašto postoji potreba za multidisciplinarnim sistemom koji će uključivati sve glavne aktere na poslu zaštite eura.

"Kada su u pitanju prijetnje, svjesni smo da postoje, što znači da falsifikovanje eura jeste cilj grupa organizovanog kriminala što je razlog zašto razni organi rade zajedno na otklanjanju te prijetnje”, dodao je Di Benedetto.

Izvršni direktor Centralne banke (CBCG), Radoica Luburić, kazao je da se konferencija organizuje u okviru Pericles 2020 programa sa ciljem sprječavanja falsifikovanja eura i povezanih prevara kroz organizovane i kontinuirane aktivnosti.

"Skup će doprinijeti i razmjeni iskustava i informacija u cilju sprječavanja jednog od najstarijih i najprisutnijih krivičnih djela – falsifikovanja novca, kao i daljem unaprijeđivanju i jačanju naših sveukupnih odnosa“, rekao je Luburić.

Evropske integracije su, kako je dodao, strateški cilj Crne Gore, pa Centralna banka, kao i sve ostale crnogorske institucije, posebnu pažnju poklanja unaprijeđenju i primjeni zakonske regulative, edukaciji, osposobljavanju i uvođenju evropskih standarda u svim društvenim oblastima. Poseban fokus usmjeren je na monetarnu sferu, rad sa gotovim novcem i zaštitu eura od falsifikovanja.

"U vezi sa provjerom podobnosti i autentičnosti novčanica eura i zaštitom eura od falsifikovanja, CBCG je donijela više odluka u ovoj oblasti i sve one su gotovo u potpunosti usklađene sa pravnim tekovinama EU“, kazao je Luburić.

Ambasador Italije u Crnoj Gori, Vincenzo Del Monaco, naveo je da program Pericles podstiče dublju i širu transnacionalnu saradnju u borbi protiv falsifikovanja eura.

"Kada smo imali u vidu značaj svake inicijative u pravcu vraćanja povjerenja u euro ima pozitivan efekat na monetarni i finansijski sistem susjednih zemalja EU. Povjerenje je ključna riječ”, smatra Del Monaco.

Prema njegovim riječima, promovisanje ekspertize i dobre prakse između eksperata daje se doprinos podizanju svijesti o prijetnji koju predstavlja organizovani kriminal.

Preporučujemo za Vas