inicijativa SD

Isključiti PDV iz obračuna na gubitke

SD traže da se u poresku osnovicu ne uključuju gubici u prenosnom i distributivnom sistemu

2275 pregleda 4 komentar(a)

Poslanici Socijaldemokrata (SD) predali su u skupštinsku proceduru predlog dopuna zakona o PDV-u kojima traže da se prometom proizvoda ne smatra promet električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom i distributivnom sistemu koji su dio cijene za snabdijevanje krajnjih kupaca električnom energijom, kao i da se u poresku osnovicu ne uključuju gubici u prenosnom i distributivnom sistemu koji su dio cijene za snabdijevanje krajnjih kupaca električnom energijom. Njihov predlog je da se ova rješenja primjenjuju od 1. oktobra.

PDV se sada obračunava na stavke koje se odnose na gubitke u prenosnom i distributivnom sistemu.

SD je bio dio prethodne izvršne vlasti, ali u tom periodu nije pokretao ovu inicijativu.

Poslanici ove partije su u obrazloženju predloga podsjetili da je Zakonom o energetici utvrđeno da cijene za snabdijevanje krajnjih kupaca električnom energijom pored ostalih elemenata obuhvataju i cijene za korišćenje prenosnih i distributivnih sistema električne energije ili gasa koje se sastoje od za cijene za angažovani kapacitet i cijene dozvoljenih gubitaka utvrđenih na način propisan tim zakonom.

“Tim zakonom je propisano i da je snabdjevač dužan da kupcima koje snabdijeva naplaćuje energiju i usluge na osnovu računa koji mora biti pregledan i čitak, kao i da svim krajnjim kupcima obračuna i naplati korišćenje prenosnih i distributivnih sistema električne energije i druge naknade u skladu sa zakonom. Račun koji izdaje snabdjevač sadrži, u skladu sa zakonom i opštim uslovima za snabdijevanje električnom energijom, podatke o izmjerenim veličinama i obračunskim elementima cijene, naknade, poreze, pa i iznos dozvoljenih gubitaka u prenosnom i distributivnom sistemu. Na stavke postojećih računa, koje se odnose na gubitke u prenosnom i distributivnom sistemu, se obračunava PDV. Kako se PDV, kao porez na potrošnju, po prirodi stvari primjenjuje na isporučenu robu ili uslugu i plaća ga krajnji potrošač onda nema logike da se na navedene gubitke obračimava. Na taj način, neuključivanjem gubitaka u prenosnom i distributivnom sistemu u osnovicu za obračun poreza, smanjiće se iznos računa za električnu energiju”, konstatovano je u obrazloženju predloga zakona.

Eliminisanjem ove stavke iz osnovice za obračun poreza, neophodno je predvidjeti da se PDV ne plaća na promet električne energije za pokrivanje gubitaka u prenosnom i distributivnom sistemu koji su dio cijene za snabdijevanje krajnjih kupaca električnom energijom.

“Prema podacima EPCG, ukupan iznos stavki (gubici u mreži) na računima za struju, bez PDV-a, je u 2019. godini bio 11,7 miliona eura, u 2020. godini 14 miliona, a za prvih pet mjeseci 2021. godine 6 miliona eura”, naveli su u SD-u.

Preporučujemo za Vas