Leković: Opština Bar i Komunalno dozvolili uništenje milionske imovine nekadašnjeg državnog preduzeća "Rumijatrans"

Međutim, ističe Leković, novi kupac prostora porušio je kompletnu imovinu vrijednosti oko million eura na prostoru od 1.686 m2, uprkos činjenici da do diobe (Odluka i član 4) nikada nije došlo, odnosno "uprkos presudama Privrednog i Apelacionog suda kojima se povrđuje pravo preduzeća čiji je osnivač Opština Bar"

10725 pregleda 11 komentar(a)
Leković, Foto: Demokratska Crna Gora
Leković, Foto: Demokratska Crna Gora

Privatizacija nekadašnjeg barskog državnog preduzeća i privrednog giganta “Rumijatrans” ostavila je katastrofalne posljedice na grad i građane koje traju i dan danas, kazao je predsjednik Kluba odbornika Demokrata u SO Bar, Momčilo Leković.

Leković je podsjetio da je Rumijatrans privatizovana od strane firme “Horizont logistics” odnosno “Vektre Montenegro” u vlasništvu Dragana Brkovića, da bi nakon stečaja ovih firmi kompletan prostor bio oduzet od Brkovićevih firmi i prodat drugoj kompaniji, koja će, nezvanično, na tom mjestu podići ekskluzivni tržni centar. On pojašnjava da u pripremi za takav ishod, novi preuzimalac prostora i imovine je “očistio” kompletan prostor odnosno porušio sve objekte koji su do skoro na ovom prostoru nekadašnje “Rumijetrans” postojali. Dodaje i da je odlukom iz 1992. godine, Radnički savjet DP "Rumijatrans" donio Odluku o izdvajanju RJ Gradski i prigradski saobraćaj sa autobuskom stanicom iz DP "Rumijatrans" - Bar gdje je između ostalog članom 4 predvidio sljedeće:

"Do konačnog rješenja diobenim bilansom budućeg organizatora prevoza putnika u javnom saobraćaju daje se na korišćenje bez naknade sljedeće: 11 otvorenih parking placeva za autobus unutar kruga DP “Rumijatrans” koji se nalaze uz ogradu, 8 kanala otvorenih pod nastrešicom koje takođe sada koriste autobusi sa servisima, 1 rezervoar za gorivo na postojećoj internoj pumpi, pravo korišćenja perionice, 1 postojeći prostor za dispečere sa kancelarijskom opremom, 1 prostoriju za priručni magacin, 3 kancelarije u prizemlju upravne zgrade sa pripadajućom opremom”

Bar Rumijatrans
foto: Demokratska Crna Gora

Prema njegovim riječima, iste godine u junu mjesecu tadašnje JP “Stambeno komunalne djelatnosti” i DP “Rumijatrans”, zaključuju Ugovor kojim ovo prvo preduzeće preuzima od drugog čitav kompleks autobuske stanice, autobuse i svu opremu, stambeni fond, radnike, kao i kompletan prostor iz Odluke i pomenutog člana 4, na korišćenje bez naknade.

"Presudom Privrednog suda u Podgorici P.br. 350/08 od 22.04.2009. godine i Presudom Apelacionog suda P.br 3/10 od 01.06.2010. godine između tužioca AD “Horizon logistics” i tuženog JP “Komunalne djelatnosti” Bar, presuđeno je u korist tuženog odnosno odbijen je tužbeni zahtjev Brkovićeve firme koja je zahtjevala da se Ugovor broj 384 od 30.06.1992. godine oglasi ništavim, odnosno da se obaveže tuženi da “od lica i stvari oslobodi i preda tužiocu preda nepokretnosti iz člana 4 ovog Ugovora.” Ovim presudama je definitno potvrđeno pravo sada DOO “Komunalne djelatnosti” Bar da je i dalje punopravan korisnik navedenog prostora", objašnjava se u saopštenju.

Bar Rumijatrans
foto: Demokratska Crna Gora

Međutim, ističe Leković, novi kupac prostora porušio je kompletnu imovinu vrijednosti oko million eura na prostoru od 1.686 m2, uprkos činjenici da do diobe (Odluka i član 4) nikada nije došlo, odnosno "uprkos presudama Privrednog i Apelacionog suda kojima se povrđuje pravo preduzeća čiji je osnivač Opština Bar."

"Na pitanje odbornika Miloša Fuštića na prošlom skupštinskom zasijedanju, šta se dešava sa pomenutom imovinom, Direktor Komunalnih djelatnosti izjavio je da se preduzeće adekvatno zaštitilo i da je postupak na sudu. Međutim, kako je preduzeće zaštićeno ako je tek tako dozvolilo da mu se tek uništi milionska imovina, a preduzeće iseli na ulicu? Neko je definitivno to omogućio i za to mora postojati odgovornost", naveo je Leković.

Bonus video: