Ministarstva da pripreme predlog za valorizaciju zemljišta Solane

Vlada je utvrdila Predlog zakona o zaštiti zaposlenih građana Crne Gore koji se upućuju na rad u inostranstvo sa izvještajem sa javne rasprave

1836 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Gov.me/Bojana Ćupić
Foto: Gov.me/Bojana Ćupić

Ministarstva ekonomskog razvoja, finansija i socijalnog staranja, ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zadužena su da u saradnji sa drugim državnim organima, u roku od 60 dana, Vladi dostave predlog za valorizaciju zemljišta Solane „Bajo Sekulić“.

Na današnjoj sjednici, kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade Dritan Abazović, Vlada je usvojila zaključke u vezi sa valorizacijom zemljišta Solane „Bajo Sekulić“ u Ulcinju.

Iz Vlade su saopštili da je usvojena informacija o plaćanju naknade Njemačkoj razvojnoj banci (KfW) za produžetak korišćenja sredstava iz kredita za projekat Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda u primorskom regionu faza V i V-2.

Podsjeća se da Vlada Crne Gore, u saradnji sa KfW i primorskim opštinama - Herceg Novim, Kotorom, Barom, Ulcinjom i Tivtom, od 2003. godine realizuje projekat vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u primorskom regionu.

Projekat se, kako su dodali iz Vlade, sprovodi u više faza i finansira kroz više kreditnih aranžmana.

"Dok su za realizaciju prethodnih faza sredstva iskorišćena u potpunosti ili u visokom stepenu, kod faza V i V-2, nakon šest, odnosno pet godina, stepen iskorišćenosti kreditnih sredstava iznosi 20,3 odsto, odnosno 30,8 odsto“, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da je usporena realizacija projekta dovela do toga da sredstva nijesu iskorišćena do 30. decembra prošle godine do kada su prema ugovorima bila raspoloživa.

Kako su naveli, imajući u vidu da projektne aktivnosti u obje faze nijesu završene, KfW je izrazila spremnost da produži rok raspoloživosti sa oba zajma do 30. decembra 2024. godine.

Iz Vlade su kazali da će, u skladu sa ugovorima o kreditu, banka za te potrebe zaračunati naknadu u iznosu od oko 1,6 miliona eura.

Kako su rekli, trošak otkazivanja kreditnih sredstava bio bi skoro 3,5 puta veći od troška za produžetak korišćenja sredstava, a usljed otkazivanja zaključenih izvođačkih i konsultantskih ugovora došlo bi do nemjerljive štete po Crnu Goru.

Vlada je, kako je saopšteno, zbog toga ovlastila ministra finansija i socijalnog staranja Milojka Spajića da izda saglasnost KfW banci za produžetak roka raspoloživosti sredstava iz kredita za ovaj projekat.

"Takođe, Vlada je saglasna da se uplati iznos od oko 1,6 miliona eura na ime naknade za produžetak roka“, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila informaciju o praćenju realizacije ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane Briska Gora u Ulcinju i prihvatila tekst Četvrte izmjene ugovora o zakupu zemljišta za izgradnju solarne elektrane.

"Sa obzirom na to da je do kašnjenja u realizaciji ugovora došlo iz objektivnih razloga, Vlada je usvojila izmjene ugovora kojima se datum produžava do 31. decembra ove godine“, kaže se u saopštenju.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o zaštiti zaposlenih građana Crne Gore koji se upućuju na rad u inostranstvo sa izvještajem sa javne rasprave.

U diskusiji je naglašeno da donošenje novog zakona proizilazi iz potrebe za usklađivanjem sa novim Zakonom o radu, kao i za izdvajanjem određenog dijela odredbi koje se odnose na posredovanje u zapošljavanju građana Crne Gore kod inostranog poslodavca u novi Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

"Samim tim će se na sveobuhvatniji način urediti zaštita onih zaposlenih koji su upućeni da rade u inostranstvo, kao i po osnovu međunarodne, naučne, tehničke i prosvjetno kulturne saradnje, i nastavnika upućenih na rad u inostratnstvo radi dopunskog osnovnog obrazovanja djece građana Crne Gore, ali ne i da tamo zasnuju radni odnos na neodređeno vrijeme“, piše u saopštenju.