Prostorni plan uraditi do aprila 2022. godine

Predlaže se da Skupština pozove Vladu da intenzivira aktivnosti na izradi regulative u oblasti prostornog planiranja i izgradnji objekata, da donese novi zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata od kraja februara 2022. godine

3041 pregleda 6 komentar(a)
Mitrović, Foto: BORIS PEJOVIC
Mitrović, Foto: BORIS PEJOVIC

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje smatra da bi Vlada najkasnije do aprila naredne godine trebalo da dostavi Skupštini novi Prostorni plan Crne Gore (PPCG).

To je prvi od sedam predloga zaključaka koje je ovo radno tijelo juče usvojilo i koji su formulisani nakon nedavnog kontrolnog saslušanja ministra ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratka Mitrovića na temu “Stanje u oblasti prostornog planiranja u Crnoj Gori”.

Plenum treba da se izjasni o zaključcima Odbora.

”Skupština poziva Vladu da intenzivira rad na pripremi PPCG i da ga parlamentu dostavi najkasnije do aprila naredne godine. Potrebno je da se odluka o izboru rukovodioca tima za pripremu PPCG objavi javno i objasni način na koji je izabran. Prilikom pripreme PPCG potrebno je da pored resornog ministarstva učestvuju i ministarstva ekonomskog razvoja, kapitalnih investicija, poljoprivrede, Uprava za zaštitu kulturnih dobara i Arhitektonski fakultet kako bi se postigla usaglašenost, izbjegla nekoordiniranost resorne politike prilikom realizacije važnih projekata”, konstatovao je Odbor.

Predlaže se da Skupština pozove Vladu da intenzivira aktivnosti na izradi regulative u oblasti prostornog planiranja i izgradnji objekata, da donese novi zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata od kraja februara 2022. godine.

”Odbor smatra da je postojeći zakon potrebno podijeliti na više zakona i donijeti zakon o regulisanju profesija kako bi se definisalo šta koja struka može da radi u skladu s profesionalnom edukacijom. Postojeći zakon reba podijeliti na zakone o planiranju prostora, o izgradnji objekata, o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata i arhitektonskim i inženjerskim poslovima u prostornom planiranju. Izrada i donošenje podzakonskih akata iz oblasti stanovanja po hitnom postupku”, navodi se u predlogu zaključaka.

Opštinama vratiti nadležnosti

Predlog u zaključcima je i da Skupština poziva Vladu da u saradnji resornog ministarstva i drugih institucija najkasnije do aprila 2022. godine uspostavi bazu prostornih podataka koji će biti kvalitetan osnov za pripremu prostorno-planske dokumentacije na lokalnom nivou i za prirodnu i kulturnu baštinu koja treba da uslijedi najkasnije u roku od godinu dana od dana donošenja PPCG.

”Skupština konstatuje da resorno ministarstvo do kraja septembra ove godine treba da dostavi Odboru za turizam izvještaj koji treba da sadrži informacije s kojim partnerima i na osnovu kojih ugovora radi digitalizaciju, šta se tačno digtalizuje i na koji način, da li je donijet podzakonski akt na osnovu koga se obavlja digitalizacija, da li se digitalizuju stari detaljni planovi. Skupština smatra da se nadležnost planiranja prostora mora vratiti opštinama i decentralizovati, pa se u tom smislu mora razmotriti opravdanost osnivanja Zavoda za prostorno planiranje i urbanizam Crne Gore. Ako se odluči da se osnuje Zavod, njega je potrebno osnovati nakon donošenja novog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a neposredno prije donošenje PPCG, odnosno, prije početka izrade prostorno-planske dokumentacije na centralnom i lokalnom nivou. Potrebno je Odboru za turizam do kraja 2021. godine dostaviti predlog osnivačkog akta”, navodi se u zaključcima.

Mitrović, na saslušanju 16. jula, nije imao odgovor na pitanje kada će biti donijet novi PPCG i Plan generalne regulacije (PGR), a poslanicima je rekao da je Vlada odbila njegov predlog da se za rukovodioca tima za izradu PPCG imenuje Mirjana Nikolić i ponovo je imenovala Svetlanu Jovanović koja je bila rješenje bivše Vlade.

Prije Prostornog plana spremiti DUP-ove i lokalne studije

U predlozima zaključaka se navodi da Skupština poziva Vladu da se do kraja 2021. godine donesu Državne smjernice razvoja arhitekture kao sveobuhvatni dokument koji identifikuje ključne probleme, nudi mehanizme i dinamiku za njihovo rješavanje i propisuje jasna pravila rada arhitektonske struke u odnosu na specifičnost prostora Crne Gore.

”Skupština poziva Vladu da se do kraja 2021. godine donesu svi DUP-ovi i lokalne studije čija je izrada u toku, a koje je svrsishodno dovesti do kraja, kako bi prostor bio planski obrađen prije donošenje PPCG”, predlaže odbor.

Bonus video: