"Struktura crnogorske privrede je nepovoljna"

Žugić za "Vijesti": Vlada i Privredna komora zajedno za razvoj privrede

Visok nivo nezaposlenosti kao posljedica pada ekonomskih aktivnosti u posljednjih godinu dana uz, od ranije prisutne, ne baš dobre prilike u ovoj sferi zbog neusklađenosti ponude i tražnje na tržištu rada, važno je pitanje kojim se moramo baviti

27184 pregleda 274 reakcija 18 komentar(a)
Žugić, Foto: Privredna komora
Žugić, Foto: Privredna komora

Struktura crnogorske privrede je nepovoljna, što je posebno istakla pandemija. Rad na izmjeni njene strukture je dugotrajan proces, koji povlači za sobom niz sistemskih promjena i reklo bi se da je zadnji čas da se time počnemo veoma intenzivno baviti.

Kroz adekvatne investicije, podsticanje inovacija i stimulativan poslovni ambijent za razvoj konkretnih ciljanih djelatnosti mogli bi se vidjeti rezultati”, kazao je u intervjuu za “Vijesti” novi predsjednik Privredne komore Vojin Žugić, koji je juče izabran na tu funkciju, odgovarajući na pitanje šta su glavni problemi crnogorske privrede i kako se mogu rješavati.

”Siva ekonomija je balast naše nacionalne ekonomije već duži period i na to iz Komore kontinuirano ukazujemo. Korekcija poreske politike, smanjenje troškova rada i posvećenost podizanju nivoa poslovne etike neki su od alata za njeno suzbijanje.

Nedostatak jeftinih finansijskih sredstava kao posljedica nepostojanja investicionog bankarstva prepreka je novim investicijama, koje uz nepredvidiv ambijent uzrokovan pandemijom značajno usporavaju rast i otvaranje novih radnih mjesta.

Vjerujem da će strukturni fondovi u momentu kada nam budu dostupni biti okosnica razvojnog zamaha, te stoga za njihovo povlačenje moramo biti potpuno spremni.

Visok nivo nezaposlenosti kao posljedica pada ekonomskih aktivnosti u posljednjih godinu dana uz, od ranije prisutne, ne baš dobre prilike u ovoj sferi zbog neusklađenosti ponude i tražnje na tržištu rada, važno je pitanje kojim se moramo baviti.

Ovim se ne završava lista problema, od kojih mnogi nijesu novi, ali i koji nijesu nerješivi uz organizovano i sinhronizovano djelovanje privrede i donosioca odluka.”

Kako vidite odnos Privredne komore sa Vladom?

Vlada i Privredna komora prirodni su partneri, usmjereni na isti cilj, a to je obezbjeđivanje održivog ekonomskog rasta koji je preduslov dobrobiti društva i države u cjelini. Uloge su jasne, a uspjeh zagarantovan kroz sinergetsko djelovanje.

Ja sam apsolutno siguran da će i Komora i Vlada u periodu koji je pred nama posvećeno raditi na daljem unapređivanju saradnje. Brojni su izazovi pred nama, a kvalitetne odgovore na njih jedino možemo dobiti kroz partnerstvo, na koje nas i Zakon i dosadašnja dobra praksa upućuju.

U prethodnim mjesecima pokrenuto je dosta zajedničkih aktivnosti, planirana je i realizacija nekoliko važnih skupova u narednim mjesecima i očekujem da od septembra oni dobiju na dinamici.

Šta je Vaš plan na budućem razvoju Privredne komore?

Plan rada koji sam dostavio kandidujući se za poziciju predsjednika, po usmjerenosti djelovanja, ima dva segmenta, i to: Zastupanje interesa privrede i širenje i unapređenje dijapazona aktivnosti koje utiču na olakšavanje poslovanja i podizanje nivoa konkurentnosti crnogorske privrede.

Poseban i najvažniji segment rada Komore je zastupanje interesa privrede pred donosiocima odluka. Ovo je zadatak koji zahtijeva uključenost svih privrednih društava, biranih predstavnika privrede, aktivnih u Komori kroz različite organizacione oblike, baš kao i Stručne službe Komore koju čine zaposleni, a koja je zadužena za pružanje stručne i logističke podrške privredi u zaštiti i zastupanju njihovih interesa.

U tu svrhu smatram važnim povećati bazu predstavnika privrede koji su uključeni u rad tijela i drugih oblika organizovanja Komore. To se može postići formiranjem većeg broja grupacija u okviru pojedinačnih granskih odbora udruženja.

Kao veoma važan zadatak prepoznajem učešće predstavnika privrede, rukovodstva i/ili zaposlenih u Stručnoj službi Komore u tijelima i radnim grupama koje formira Vlada ili pojedini njen resor, a koje se bave donošenjem propisa i drugih važnih akata čiji se sadržaj direktno ili indirektno odnosi na uslove poslovanja privrede.

Direktna involviranost privrede u rad ovih tijela, nesumnjivo će učiniti da kroz iskustveno znanje dođemo do kvalitetnijeg legislativnog okvira i uslova privređivanja.

Kada je o aktivnostima koje utiču na olakšavanje poslovanja i podizanje nivoa konkurentnosti crnogorske privrede riječ, jedna od prvih radnji biće pokretanje Centra za pravna pitanja koji će se baviti pitanjima vezanim za privredno-sistemske propise (prava kompanija, registracija privrednih subjekata, stečaj, rad i radni odnosi i zapošljavanje, poreski sistem, sistem javnih nabavki, spoljna trgovina, carinski sistem, državna pomoć i dr).

Centar bi pružao stručnu pomoć vezano za njihovo tumačenje, pokretao inicijative za usvajanje i izmjene propisa, organizovao debate u okviru javnih rasprava u procesu donošenja određenih akata, izrađivao uputstva i priručnike.

Visoko na listi prioriteta naći će se i pitanja i radnje vezane za digitalnu transformaciju i Komore i privrede, što više nije pitanje opredjeljenja, već jedini izbor i neophodnost da se naša ekonomija prilagodi i učestvuje u digitalnoj revoluciji svih sektora ekonomija.

Podrška mladima, podsticanje inovacija, aktivna participacija i snaženje uloge Komore u crnogorskom Triple-helixu, samo su dio onoga što planiram da sa saradnicima realizujem tokom četvorogodišnjeg mandata za koji mi je Skupština Komore dala povjerenje. Naravno, Komora će ostati otvorena za sve inicijative koje mogu unaprijediti bilo koji segment domaće ekonomije ili poboljšati performanse svake pojedinačne članice.

Cilj je snažnija PKCG

Zbog čega ste se kandidovali? Šta je Vaš cilj?

Kolege privrednici iz više granskih odbora udruženja, uvažavajući moj dosadašnji angažman u Komori i kompaniji čiji sam vlasnik, smatrali su da imam adekvatno i znanje i iskustvo da vodim ovaj naš zajednički privredni dom, te to smatram i čašću i obavezom.

Što se cilja tiče, to je ispunjenje misije u kojoj je Komora: Pouzdan zastupnik interesa cjelokupne privrede; Socijalni partner u svim oblastima od ključnog značaja za razvoj ekonomije i društva u cjelini; Mjesto poslovnog umrežavanja, razmjene znanja i najboljih praksi; Pružalac kvalitetnih i pouzdanih poslovnih informacija; Spremna da pruži brzi odgovor na inicijative koje pogoršavaju poslovno okruženje i koordinira aktivnosti na njihovom sprečavanju i ublažavanju posljedica.

Preporučujemo za Vas