odgovorili gradonačelniku Marku Careviću

VE Brajići ispunjava sve uslove

"Mi nismo tražili u ovoj početnoj fazi građevinsku dozvolu, nego smo tražili izdavanje urbanističko-tehničkih uslova koje izdaje na obrazcu nadležno Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma"

8979 pregleda 20 reakcija 2 komentar(a)
Vjetroelektrana planskim dokumentima planirana na Brajićima (ilustracija, Foto: Boris Pejović
Vjetroelektrana planskim dokumentima planirana na Brajićima (ilustracija, Foto: Boris Pejović

Povodom teksta “Carević traži od Mitrovića i Bojanića da ne aminuju vjetroelektranu na Brajićima” koji je u petak objavljen u “Vijestima”, reagovali su iz kompanije “Vjetroelektrana” Budva.

”Naglašavamo da je planom posebne namjene obalnog područja definisana izgradnja vjetroelektrane na katastarskim parcelama koje su u državnom vlasništvu i van svih lokalnih planova i koje je i potvrdilo u tom periodu i Ministarstvo održivog razvoja i turizma na zahtjev Ministarstva ekonomije. Tek nakon prikupljenog ovog mišljenja Ministarstva održivog razvoja i turizma i ostalih mišljenja drugih ministarstava Vlada Crne Gore je donijela odluku da raspiše tender za zakup državnog zemljišta a u svrhu izgradnje vjetroelektrane. Takođe jadransko-jonska cesta se nalazi daleko više od 5 km od naše lokacije što se vidi i na skici trase.

Ponudili smo 50 puta veću cijenu po kvadratnom metru zakupa zemljišta od početne cijene i pokazali svim ostalim zainteresovanim kako kompanijama, tako i državnim organima da je WPD AG globalna kompanija svjetskog renomea i da sa sobom donosi vrhunsko znanje, nove tehnologije i naravno investicije od više stotina miliona eura u Crnu Goru. Projekat je bez ikakvih subvencija države i zasnovan na tržišnom principu i apsolutni rizik investicije je na investitoru koji je pokriven bankarskim garancijama prema obavezama Državi Crnoj Gori.

Vjetroelektrane su složeni infrastrukturni objekti koji se jedino detaljno mogu razraditi kroz izradu projektne dokumentacije - idejnog i glavnog projekta, pribavljanja svih potrebnih saglasnosti od strane nadležnih tehničkih organa i kroz izradu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu. Ovo je standardna procedura kako bi se dobila građevinska dozvola.

Mi nismo tražili u ovoj početnoj fazi građevinsku dozvolu, nego smo tražili izdavanje urbanističko-tehničkih uslova koje izdaje na obrazcu nadležno Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Više se nećemo oglašavati povodom medijskih objava jer mi smo u skladu sa zakonom o planiranju koji je i usvojila Skupština Crne Gore potpisali Ugovor sa Državom Crnom Gorom.

Molimo Vas da objavite i priloge i video animaciju VE kako bi laička javnost shvatila da je priprema ovog projekta bila transparentan, zakonita i veoma značajna za Crnu Goru”, navedeno je u reagovanju.

Kao prilog svojih tvrdnji iz “Vjetroelektrana” Budva su dostavili i video-animaciju buduće VE, dopis Ministarstva ekonomije prema Ministarstvu održivog razvoja i turizma, odgovor Ministarstva održivog razvoja i turizma prema Ministarstvu ekonomije, zahtjev za izdavanje urbanističko -tehničkih uslova i plan trase jadransko - jonske ceste.

Preporučujemo za Vas