Još bez izbora novog direktora kompanije "Sveti Stefan hoteli": Članovima borda 500, predsjednici 1.545 eura

Predstavnici nove vlasti stavili su van snage raniju odluku o iznosima naknada od 29. juna prošle godine, koju su donijeli predstavnici bivše vlasti, a prema kojoj su mjesečne neto nakndade članovima borda iznosile 500 eura, a predsjedniku 700 eura

5896 pregleda 1 komentar(a)
edini posao ove firme je da nadzire zakupca i naplaćuje kiriju: Sveti Stefan, Foto: Vuk Lajović
edini posao ove firme je da nadzire zakupca i naplaćuje kiriju: Sveti Stefan, Foto: Vuk Lajović

Skupština akcionara, većinski državne kompanije “Sveti Stefan hoteli”, koja je vlasnik hotela Sveti Stefan i vile Miločer, juče je donijela odluke da mjesečna neto naknada članovima borda direktora bude 500 eura, a predsjedniku borda osnovna neto zarada 1.545 eura.

Ovim su predstavnici nove vlasti stavili van snage raniju odluku o iznosima naknada od 29. juna prošle godine, koju su donijeli predstavnici bivše vlasti, a prema kojoj su mjesečne neto nakndade članovima borda iznosile 500 eura, a predsjedniku 700 eura.

Krajem juna je Skupština akcionara izabrala novi bord direktora u kojem su predstavnici državnog kapitala Dragana Kažanegra-Stanišić, koja je i predsjednica odbora direktora, Milovan Milošević i Milica Kažanegra, dok su predstavnici najvećeg malog akcionara AIK banke Vladimir Sekulić i Jelena Brković.

Jedini posao ovog preduzeća je da nadzire "Adriatic properties" kojem su prije 13 godina dati u zakup grad hotel "Sveti Stefan" i vila "Miločer" i da od njega naplaćuje kiriju koja je i jedini prihod "Sveti Stefan hotela".

Zakupac je prije tri mjeseca donio odluku da ne otvori ova dva hotela, pozivajući se na višu silu zbog protesta mještana koji su uklonili ogradu na šetalištu u Miločerskom parku.

U toku je sudski spor po zahtjevu zakupca koji traži privremenu mjeru, kako bi se situacija vratila u pređašnje stanje.

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa države utvrdio je da ni ovo šetalište, Kraljičina plaža, kao ni put ka Svetom Stefanu nisu dio ugovora o zakupu i da ih je "Adriatic properties" nezakonito koristio više od deset godina i građanima zabranjivao prolaz.

Nova vlast još nije izabrala direktora ove kompanije, pa taj posao i dalje obavlja Miško Rađenović (DPS), koji je juče i predsjedavao Skupštinom akcionara.