"Barskoj plovidbi" ne pomaže ni novi menadžment - ponovo "Sea Pioneeru" nude brodove ispod cijene

Ministarstvo podnosi prijave protiv bivše uprave “Barske plovidbe” zbog štetnog ugovora, a njihov novi direktor turskom zakupcu nudi ugovor pod skoro istim uslovima

36403 pregleda 57 reakcija 39 komentar(a)
Nastavlja se sa pravljenjem štete državnoj kompaniji: Brod "Barske plovidbe", Foto: shipspotting.com
Nastavlja se sa pravljenjem štete državnoj kompaniji: Brod "Barske plovidbe", Foto: shipspotting.com

Ni novi menadžment pomorske kompanije “Barska plovidba” iz Bara koja je većinski u državnom vlasništvu, nije učinio ništa da kompaniju izvuče iz štetnog ugovora o najmu brodova sa kompanijom “Sea Pioneer” iz Londona, po kome “Barska plovidba” dnevno gubi između 25 i 40 hiljada dolara.

Zbog toga je član Odbora direktora ispred manjinskih akcionara Aleksandar Jovović nedavno podnio ostavku na tu funkciju. Štaviše, iz dokumentacije kojom raspolažu “Vijesti”, vidi se da je aktuelni izvršni direktor “Barske plovidbe” Zoran Tajić (PzP) nedavno “Sea Pioneeru” ponudio nastavak saradnje sa dugoročnim iznajmljivanjem brodova “Bar” i Budva”, po cijenama koje su i dalje višestruko niže od onih koje vladaju na svjetskom tržištu brodskog prostora.

”Bar” i “Budva” trenutno plove u time charteru “Sea Pioneera” na šest plus šest mjeseci, po cijeni dnevnog zakupa od 8.200 dolara po brodu. Ugovor je sklopljen od strane bivšeg, DPS-om predvođenog menadžmenta “Barske plovidbe” u novembru prošle godine. Prilike na svjetskom tržištu brodskog prostora i tada su bile takve da su tzv. “handy size bulkacarrieri” (brodovi za prevoz rasutog tereta nosivosti do 35.000 tona), kakvi su “Bar” i “Budva”, već zaključivali u najam po mnogo većim cijenama i bilo je jasno da će tržište i dalje rasti. Trenutno se “handy size bulkcarrieri” zaključuju na “time charter” na period od pola godine po cijeni koja u prosjeku iznosi čak 30.000 dolara dnevno, što znači da “Barska ploviodba” u ovom trenutku radeći sa “Sea Pioineerom” svakog dana gubi čak preko 43 hiljade dolara.

Prijava protiv bivše uprave, a nova uradila isto

Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) dostavilo je prije destek dana Vrhovnom državnom tužilaštvu i Skupštini informaciju o mogućem postojanju krivičnih djela nastalih prilikom i nakon zaključivanja ugovora za iznajmljivanje brodova Barske plovidbe sa britanskom kompanijom “See Pioneer”. U informaciji MKI, navedeno je da je zbog aneksa koji je potpisan u novembru prošle godine, dnevni gubitak “Barske plovidbe” bio preko 30 hiljada eura, što na godišnjem nivou iznosi oko deset miliona eura. Zbog gubitaka, ovoj kompaniji Vlada iz državnog budžeta plaća rate za kupljene brodove.

Novi menadžment kompanije koga je Vlada imenovala u aprilu od predstavnika partija vladajuće koalicije, međutim, prema tvrdnjama predstavnika manjinskih akcionara u Odboru direktora, nije do sada učinio ništa da kompanija izađe iz štetnih ugovora sa “Sea Pioneerom”. Direktor Tajić (PzP) početkom je jula, prema dostupnim dokumentima, bio spreman da nastavi saradnju sa tom kompanijom iza koje stoji turski biznismen Cemil Tumkaya po tek neznatno većim cijenama dnevnog zakupa za “Bar” i “Budvu” a koje su i dalje skoro tri puta manje od tržišnih.

To pokazuje mejl koji je Tajić 6. jula uputio Tumkayi i koji “Vijesti” posjeduju, a gdje izvršni direktor “Barske plovidbe” vlasniku “Sea Pioneera” kaže da mu je neprihvatljiva niska cijena dnevnog zakupa brodova te kompanije na kojima je unajmitelj iz Londona i dalje insistirao i predlaže mu dvije varijante za nastavak saradnje.

Prema prvoj, Tajić predlaže da se dnevna vozarina za “Bar” i “Budvu” poveća sa 8.200 na 10.200 dolara po brodu do isteka posljednjim aneksom ugovorenog njihovog aktuelnog vremena zakupa od strane “Sea Pioneera” 21. decembra ove, odnosno 1. januara naredne godine. Druga varijanta koju je Temkayi predložio izvršni direktor “Barske plovidbe” je da “Sea Pioneer” brodove uzme u jednogodišnji zakup po dnevnoj vozarini od 18.000 dolara po brodu. Čak i ta cijena je oko tri hiljade dolara niža od one po kojoj se ovakvi brodovi trenutno zaključuju u “time charter” na period od godinu.

”Mišljenja smo da ovakav predlog štiti interese obiju strana i omogućava nastavak dalje i dugoročne saradnje naših dviju kompanija”, naveo je Tajić u mejlu koga je 6. jula u ime menadžmenta “Barske plovidbe” poslao Tumkayiu, pozivajući ga da ovaj prihvati ovakvu ponudu i dođe u Bar na potpisivanje novog, desetog po redu aneksa ugovora o iznajmljivanju brodova “Barske plovidbe”.

Inače, “Bar” i “Budva” od svog izlaska iz brodogradilišta u Kini gdje su sagrađeni 2014. godine do danas, stalno plove u “time charteru” za “Sea Pioneer” kao što je to još od 2012. slučaj i sa dva slična broda “Kotor” i “Dvadeset prvi maj” Crnogorske plovidbe iz Kotora koja takođe sa “Sea Pioneerom” sarađuje pod komercijalnim uslovima koji su višestruko lošiji za našeg brodara, od onih koji trenutno vladaju na svjetskom tržištu.

Bitno bilo progurati platu novom direktoru

Ovakvo postupanje novog menažmenta “Barske plovidbe” koji je u aprilu postavljen na predlog resornog Ministarstva kapitalnih invesicija, dovelo je do protesta i ostavke jednog člana novog Odbora direktora - Aleksandra Jovovića, brokera, dilera i investicionog savjetnika iz Podgorice, a koji je u tom tijelu zastupao interese manjinskih akcionara kompanije.

Jovović je u ostavci koju je 11. jula podnio Odboru direktora i u koju su “Vijesti” imale uvid, naveo da taj odbor u tri mjeseca svog djelovanja “nije uradio ništa” osim što je na dvije u tom periodu održane sjednice, “bilo bitno samo progurati nezakonitu (neusklađenu sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru) zaradu za izvršnog direktora u kompaniji koja posluje sa gubitkom, u kompaniji u kojoj je prethodni menadžment pojeo kapital akcionarima, u kompaniji koja ima veće obaveze od imovine za cca 5.000.000 eura”.

”To je sav Vaš uspjeh u ova tri mjeseca rada u ovom sastavu. Kažem vam jer sam ja glasao protiv toga. Sve ostalo smatram zajedničkim neuspjehom”, poručio je kolegama iz Odbora direktora Jovović.

Na sajtu Agencije za sprečevanje korupcije postoji izvještaj o imovini i prihodima Tajića na dan stupanja na funkciju, ali nije naveden iznos zarade koji mu je preglasavanjem određen. To je moguće ako je izvještaj predao prije nego što je primio prvu platu, pa će njen iznos biti poznat u narednom izvještaju.

U Odboru direktoru su predstavnici državnog kapitala predsjednik Sava Ašanin, Miroslav Šepić i Nada Dragović, te Radomir Rudanović koji je kao i Jovović, zastupnik interesa manjinskih akcionara barske pomorske kompanije.

Aminovano zaduženje mimo zakona

Jovović je prije mjesec dana kolege iz Odbora upozorio da su od imenovanja u aprilu, pored dvije klasične, imali i jednu elektronsku sjednicu “na kojoj ste usvojili izvještaj koji je pripremio menadžment (izvršni direktor i finansijski direktor) kojim ste verifikovali zaduženje društva u iznosu 7.607.000 eura suprotno volji Skupštine akcionara jasno iskazanoj na sjednici održanoj 30.06.2021. godine”.

“Naravno za zaduženje Društva suprotno odluci Skupštine akcionara isključivu krivično-pravnu odgovornost ima izvršni direktor, ali i pojedini članovi Odbora direktora jer su usvajanjem tromjesečnog izvještaja, verifikovali menadžmentu te zajmove tolike vrijednosti, odnosno dali faktički saglasnost na to, iako po Zakonu o privrednim društvima nisu ovlašćeni za raspolaganje imovinom tolike vrijednosti. Isključivo je Skupština akcionara kao organ Društva ovlašćena da da saglasnost na toliko zaduženje kompanije”, naveo je Jovović u obavještenju zbog čega je podnio ostavku.

Pitao je i zašto novi menadžment nastavlja da zadužuje kompaniju mimo volje Skupštine akcionara i zašto nijedan ugovor sa “Sea Pioneerom” do sada nije iznio pred sve akcionare kompanije u kojoj pored države, svoje ekonomske interese ima i još skoro 1.200 malih akcionara.

”To su uglavnom Barani, vaše komšije. Igrati se ovako sa njihovom imovinom je u najmanju ruku strašno”, poručio je Jovović kolegama iz Odbora direktora “Barske plovidbe”.

Kada jedan član borda direktora podnese ostavku, formalno Skupština akcionara bira ponovo cijeli odbor. Zbog ostavke Jovovića zakazana je vanredna Skupština akcionara za 17. septembar, sa dvije tačke dnevnog reda koje se odnose na razrješenje i imenovanje članova borda.

Za dva mjeseca nečinjenja novog odbora, šteta dva miliona eura

”Rukovodimo kompanijom koja je nelikvidna i nesolventna, koja ima ogroman višak zaposlenih, koja ima imovinu (nekretnine) koja nije stavljena u funkciju i koja ima menadžment koji čeka da unajmitelj dođe na sastanak dva mjeseca, a pri tome trpi dnevni gubitak između 25.000 i 40.000 dolara zbog lošeg ugovora o najmu i toleriše već devet mjeseci njegovo kršenje od strane unajmitelja i ne pokušava angažovati eksternu advokatsku pomoć da se iščupamo iz lošeg ugovora”, naveo je Jovović u obrazloženju svoje ostavke, dodajući da je “Barska plovidba” pod novim menadžmentom pretrpjela gubitak od dva miliona eura “za samo dva mjeseca, mogu slobodno reći vašeg nečinjenja, jer predsjednik Odbora direktora ne zakazuje sjednice Odbora direktora, a menadžment Društva nije izasao već tri mjeseca ni sa jednom inicijativom ili traženjem podrške za rješavanje bilo kojeg problema.”

”Ono što me jako interesuje koliko je kompaniju koštao menadžment (direktor, komercijalni direktor, pomoćnik direktora, direktor pravnog sektora, finansijski direktor) ova dva mjeseca dok čekate da se unajmitelj smiluje da dođe na sastanak? Je li kome palo na pamet da zakažemo sastanak i da pođemo u London? Ja sam prije tri mjeseca predložio da se angažuje eksterna advokatska kancelarija da nas iščupa iz kandži lošeg ugovora čije kršenje vi i dan danas tolerišete, a niste ni pokušali da ga raskinete. Vi ste se oglušili na to, postoje tonski zapisi sa te dvije sjednice Odbora direktora. S druge strane, dobar dio postojećeg menadžmenta je odgovoran za ovakav ugovor. O čemu je razmišljao komercijalni direktor kad je predložio potpisivanje ovog ugovora u novembru prošle godine gdje unajmitelj ima pravo da izađe iz ugovora nakon šest mjeseci, a Barska plovidba to nema?”, istakao je Jovović, dodajući da novi menadžment ništa nije učinio ni da se riješi višak zaposlenih u kompaniju u čijoj administraciji radi čak 38 ljudi.

”Zbog svega navedenog, ne želim da budem više dio ovog tima jer nisam navikao da radim na ovaj način i da imam ovakav odnos prema nečijoj imovini. Vama želim sreću. A akcionari će u meni imati dobrog savjetnika u kom pravcu treba da idu u narednom periodu kako bi zaštitili svoja prava”, zaključio je Jovović u obraćanju svojim donedavnim kolegama iz Odbora direktora “Barske plovidbe”.

“Mnogi su mislili da ih štiti država, pa ih privode kao najokorelije kriminalce”

Jovović u obrazloženju ostavke konstatuje da Odbor direktora nastavlja istim putem kojim je išao stari predvođen predstavnicima bivše državne vlasti i da je svom ponašanju koje je u koliziji sa važećim propisima, “vjerovatno podstaknut na to od strane većinskog vlasnika” - države koja u “Barskoj plovidbi” ima 51,4% akcija.

”Meni je jasno da ste vi javni funkcioneri i da imate osjećaj da Vas štiti država i da možete bez posljedica donositi nezakonite odluke, ali svjedoci smo sve više i češće kako mnogi koji su bili u sličnoj situaciji, koje je vlast proteklih 10-15 godina podstrekivala na slične stvari, bivaju privođeni kao najokoreliji kriminalci i javno linčovani kroz medije. Vlast dođe i prođe, ali Odluke koje su donijete, zapisnici, tonski zapisi sa sjednica ostaju trajno”, upozorio je kolege Jovović.

On se zapitao da li “neznanje ili nešto drugo” stoje iza odluka novog menadžmenta da ne raskine štetne ugovore sa “Sea Pioneerom” iako “Barska plovidba” za to ima formalne uslove jer unajmitelj ne poštuje ugovorene obaveze u odnosu na dinamiku plaćanja najamnine, iako je ona inače, višestruko manja od tržišne.

Kada jedan član borda direktora podnese ostavku, formalno Skupština akcionara bira ponovo cijeli odbor. Zbog ostavke Jovovića zakazana je vanredna Skupština akcionara za 17. septembar, sa dvije tačke dnevnog reda koje se odnose na razrješenje i imenovanje članova borda