loših rješenja u važećoj legislativi

Kako do uvjerenja o stažu kad poslodavac ne postoji

Dio stanovništva koji pokušava da nađe posao, a čiji je bivši poslodavac u stečaju ili likvidiran, je diskriminisan jer se u oglasima traži posebno uvjerenje o radnom iskustvu, a nema mu ga ko izdati. Ministarstvo ekonomskog razvoja najavljuje nova zakonska rješenja kako bi se taj problem otklonio

24611 pregleda 13 komentar(a)
Ustavom zabranjena diskriminacija po bilo kojem osnovu (ilustracija), Foto: Shutterstock
Ustavom zabranjena diskriminacija po bilo kojem osnovu (ilustracija), Foto: Shutterstock

Zbog loših rešenja u važećoj legislativi u Crnoj Gori, već duže vrijeme na djelu je diskriminacija osoba koje su ostale bez posla, jer im je poslodavac otišao u stečaj ili je likvidiran.

Ti ljudi u ovom trenutku, ako se striktno primenjuju pravila na kojima insistiraju neki poslodavci - prvenstveno iz javnog sektora, kao što je to, na primjer, slučaj sa Opštinom Tivat, ne mogu doći u poziciju da ravnopravno konkurišu za novi posao. Razlog za to je što poslodavci ne priznaju original ili ovjerenu kopiju radne knjižice kandidata kao relevenatni dokaz njegovog radnog iskustva.

Oni insistiraju da kandidat prilikom konkurisanja priloži posebno uvjerenje o radnom iskustvu koje mu izdaje bivši poslodavac. Ljudi čija firma više ne postoji zbog stečaja ili likvidacije to uvjerenje ne mogu priložiti na konkursu, iako imaju traženo radno iskustvo, jer im ga nema ko izdati.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja (MER) za “Vijesti” su kazali da spremaju nova zakonska rješenja da se ta situacija promijeni, ali nijesu dali više informacija o tim rješenjima.

”Ovjerena kopija radne knjižice nije validan dokaz o radnom iskustvu. To iz razloga što se u nju upisuje poseban staž i staž osiguranja, koji se potom računaju u penzijski staž za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Pri tom, ističem da je radni staž vrijeme koje je osiguranik proveo na radu po osnovu koga je bio obavezno osiguran i za koji je uplaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje”, kazala je “Vijestima” glavna inspektorka rada Angelina Međedović.

Ona je objasnila da, iz tih razloga, nema prostora da Inspekcija rada na bilo koji način sankcioniše poslodavca koji ne priznaje radnu knjižicu kandidata kao dokaz njegovog radnog iskustva, već insistira na posebnoj potvrdi - uvjerenju izdatom od kandidatovog prethodnog poslodavca.

”U Zakonu o radu pod radnim iskustvom podrazumijeva se ‘vrijeme provedeno u radnom odnosu i stručnom osposobljavanju u skladu sa zakonom, u kvalifikaciji nivoa obrazovanja, odnosno stručnoj kvalifikaciji’. Poslodavac cijeni ispunjenost posebnog uslova za rad koji se odnosi na radno iskustvo na određenom radnom mjestu, na osnovu uvjerenja o stečenom radnom iskustvu u skladu sa citiranom zakonskom odredbom. Ako učesnik oglasa smatra da je bilo propusta u vezi sa ovim i da je oštećen, ima pravo na sudsku zaštitu nakon dobijanja obavještenja o izvršenom izboru”, objasnila je Međedović.

Inspekcija ne može sankcionisati poslodavca koji ne priznaje radnu knjižicu: Angelina Međedović
Inspekcija ne može sankcionisati poslodavca koji ne priznaje radnu knjižicu: Angelina Međedovićfoto: Savo Prelevic

Ona nije odgovorila na dodatno pitanje “Vijesti” u vezi sa tim šta da radi kandidat koji ne može dobiti to uvjerenje, jer je njegov prethodni poslodavac prestao da postoji, a kakvih je u Crnoj Gori na hiljade, s obzirom na to da su na stotine ovdašnjih što državnih i privatnih firmi proteklih godina otišle u stečaj i likvidirane. Uputila je da se odgovor na to pitanje traži od Ministarstva ekonomskog razvoja (MER).

Iz Ministartva koje vodi Jakov Milatović potvrdili su da radna knjižica, iako se ona smatra javnom ispravom “koja, između ostalog, služi za evidentiranje godina radnog staža koje je neka osoba provela kod poslodavca, odnosno datum zasnivanja i prestanka radnog odnosa”, kako ističu, “ne može biti priznata kao validan dokaz o radnom iskustvu, jer se ono može dokazivati jedino putem kopija ili originala diploma, sertifikata, prethodno zaključenih ugovora o radu ili potvrde, koju izdaje poslodavac”.

MER priznaje da aktuelni propisi imaju pravnu prazninu zbog koje mnogi građani mogu biti diskriminisani u procesu traženja novog zapošljenja.

”Ako je nad poslodavcem otvoren stečaj, sva nadležnost prelazi na stečajnog upravnika. U slučaju kada poslodavac prestane da postoji kao pravno lice, važećim zakonskim propisima nije regulisan način na koji će kandidat dokazivati svoje prethodno radno iskustvo. Svjesni smo ove pravne praznine i već smo preduzelo aktivnosti na izradi novih zakonskih rješenja kako bi svaka osoba moglo ostvariti svoja prava u skladu sa evropskom praksom”, rekli su iz MER-a, ne precizirajući kakve su aktivnosti preduzeli i kada će prestati diskriminacija ljudi čiji polodavci više ne postoje.

Članom 8 Ustava Crne Gore proposnao je da je “zabranjena svaka neposredna ili posredna diskriminacija, po bilo kom osnovu”, pa bi stoga svako od stotina ljudi koje poslodavci odbijaju jer im oni ne mogu priložiti uvjerenje o radnom iskustvu izdatom od bivšeg poslodavca koji je prestao da postoji, teoretski, mogli tužiti tog novog poslodavca i državu koja nije uspostavila mehanizam za sprečavanje posredne diskriminacije ovih ljudi na tržištu rada.

Kod privatnika sa radnom knjižicom i do mjesta direktora

Za razliku od Opštine Tivat i drugih državnih ili opštinkih institucija koje i za najniža službenička radna mjesta insistiraju na posebnim uvjerenjima o radnom iskustvu i zanemaruju radne knjižice kandidata, u privatnom sektoru su pri zapošljavanju znatno fleskibilniji. To čak i kada su u pitanju visoke pozicije i rukovođenje sistemima koji raspolaža stotinama miliona eura vrijednim kapitalom.

Tako je Prva banka nedavno završila konkurs za izbor novog glavnog izvršnog direktora. Među traženim uslovima bio je i taj da kandidat “ima radno iskustvo na rukovodećim poslovima u banci ili u finansijskom sektoru najmanje tri godine”.

U konkursu je navedeno da uz prijavu, kandidat prilaže diplomu o stečenom obrazovanju ili fotokopiju ovjerenu pred nadležnim organom, izvod iz matične knjige rođenih, fotokopiju lične karte, uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, najmanje dvije preporuke o stručnim sposobnostima kandidata, te “dokaz o radnom iskustvu - ovjerenu fotokopiju radne knjižice”.

Traženje uvjerenja od poslodavca koji ne postoji je diskriminacija

Vijesti” su zamolile advokata Maju Živković da analizira jedan od najnovijih oglasa za zapošljavanje u Opštini Tivat koja insistira da joj kandidati prilože uvjerenje bivšeg poslodavca o radnom iskustvu, ali im ne dozvoljava da dopune svoju dokumentaciju ako, mimo radne knjižice, nisu odmah priložili posebno uvjerenje o radnom iskustvu izdato od bivšeg poslodavca.

Ona je kazala “Vijestima” da u oglasima za zapošljavanje u kojima piše da se mora dostaviti uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu, u slučajevima gdje prethodni poslodavac više ne postoji, kandidat bi trebalo to da predoči prilikom prijavljivanja.

Ona je ocijenila da je ovako postavljen uslov u oglasu diskminatoran za one kandidate koji su u istoj ili sličnoj situaciji, a u odnosu na druge kandidate čiji bivši poslodavci i dalje postoje, odnosno, nijesu obrisani zbog stečaja ili likvidacije.

Živković je objasnila da je kandidat u ovom smislu pravno neuka stranka, pa na konkursu dostavlja ono što ima, za šta vjerovatno smatra da je dovoljno kod ovakvog stanja stvari.

”Formalno gledano, radna knjižica prema oglasu nije dokaz radnog iskustva. Međutim, situacija je vrlo specifična, pa sam mišljenja da je poslodavac, ako je smatrao da kopija radne knjižice nije dovoljan dokaz, a naročito ako mu je kandidat predočio da ne može dostaviti traženo uvjerenje iz objektivnih razloga, mogao da traži od kandidata dopunu dokumentacije. To bi bilo pravično i ne bi bilo diskriminatorski”.