MOŽE LI VLADIN RECEPT ZA SPAS PLANTAŽA DA PROĐE KOD VLASNIKA AKCIJA?

Mali akcionari mogu uzeti 30 miliona?

Vlada planira da poreski dug pretvori u akcije, ali je za održavanje sjednice potrebno prisutvo vlasnika dvije trećine akcija. Mali akcionari mogu biti nesaglasni pa naplatiti otkup akcija

48336 pregleda 49 reakcija 21 komentar(a)
Foto: Savo Prelević
Foto: Savo Prelević

Da bi namjera Vlade da poreski dug kompanije “Plantaže” od 7,5 miliona eura pretvori u nove državne akcije prošla na Skupštini akcionara mora imati makar indirektnu podršku dijela malih akcionara, koji su u toj kompaniji do sada smatrani neprijateljima, uskraćivani su im biti poslovni podaci, onemogućavano učešće u bordu direktora i odbijane sve njihove incijative.

Može biti i još veći problem ako mali akcionari, prema najavama koje su dobile “Vijesti”, proglase svoju nesaglasnost sa ovom odlukom jer bi onda mogli tražiti da im kompanija otkupi njihove akcije po nominalnoj vrijednosti što bi moglo iznositi i preko 30 miliona eura.

Da bi odluka o emitovanju akcija za poreski dug bila usvojena, Skupštini akcionara mora da prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija (66,67 odsto), dok je za samo usvajanje potrebna prosta većina od 50 odsto plus jedna akcija.

Vlada i njeni fondovi imaju 56 odsto akcija, što znači da uz punu prisustvo njenih predstavnika sjednica ne bi imala potrebni dvotrećinski kvorum za raspravu o ovoj odluci. Partner Vladi može biti Crnogorska komercijalna banka koja ima 9,2 odsto akcija, ali bi i u tom slučaju nedostajali vlasnici dva odsto akcija.

Sljedeći najveći akcionar sa 2,48 odsto krije se iza kastodi računa Hipotekarne banke, a zatim slijede Otvoreni investicioni fond Trend sa 1,71 odsto, novi kastodi račun sa 1,04 odsto, OIF Moneta sa 0,81 odsto, bivši ministar Petar Ivanović sa 0,76 odsto... Drugi mali akcionari imaju još oko 28 odsto akcija.

Odlukom, koja je juče najavljena iz Vlade, predviđeno je emitovanje akcija za poreski dug, odnosno za samo jednog unaprijed poznatog akcionara, čime bi se smanjila pozicija ostalih akcionara, odnosno smanjilo njihovo procentualno učešće u kapitalu. Mali akcionari mogu upravo u tome vidjeti zakonske uslove da proglase svoju nesaglasnost sa ovom odlukom i da zatraže da kompanija otkupi njihove akcije.

Akcionari o svojoj nesaglasnosti mogu kompaniju obavijestiti i prije održavanja Skupštine, a i nakon nje ako budu protiv ili uzdržani. Kada akcionar proglasi svoju nesaglasnost, kompanija je, kako je navedeno u Zakonu o privrednim društvima, dužno da obračuna iznos prosječne tržišne cijene koje su akcije društva imale u posljednjih šest mjeseci prije dana kada je donijeta odluka na skupštini akcionara i iznos srazmjernog dijela neto vrijednosti imovine društva na dan kada je skupština akcionara donijela odluku i da akcionaru isplati veću od te dvije vrijednosti.

Sadašnja nominalna vrijednost akcije “Plantaža” je 51 cent, dok je sadašnja tržišna na berzi oko 11 centi. Mali akcionari i bez Crnogorske komercijalne banke imaju oko 35 odsto od ukupno 179 miliona akcija ove kompanije, što znači da bi njihov udio po nominalnoj vrijednosti iznosio 32 miliona eura. Prema informacijama “Vijesti”, mali akcionari su veoma zainteresovani da iskoriste ovu mogućnost.

Isplata nesaglasnih akcionara bi značila bankrot

Kompanija sada jedva da ima novca da isplaćuje i umanjene neto zarade zaposlenima, zbog čega je i nastao ovoliki dug za poreze i doprinose. Prema posljednjim podacima sa kraja marta, “Plantaže” su imale akumulirani gubitak od deset miliona eura, kratkoročne obaveze od 23 miliona a dugoročne od 17 miliona. Obrtna sredstva su procijenjena na 58 miliona eura, ali se 51 milion odnosi na spornu vrijednost zaliha i nezavršene proizvodnje.

Isplata nesaglasnih akcionara u ovom iznosu značila bi bankrot kompanije.

Preporučujemo za Vas