Opština Pljevlja želi da zaustavi trend migracije stanovništva sa seoskog područja

Manji porez za objekte i zemljišta na selu

Ovo smanjenje, smatraju u lokalnoj upravi, potencijalno će uticati na promociju gradnje na području koje nije u zoni urbanističke razrade

18877 pregleda 3 komentar(a)
Selo Bobovo u pljevaljskoj opštini, Foto: Goran Malidzan
Selo Bobovo u pljevaljskoj opštini, Foto: Goran Malidzan

Opština Pljevlja značajno će smanjiti porez na nepokretnost vlasnicima objekata i zemljišta na seoskom području.

U Predlogu Odluke, koju treba da potvrdi lokalni parlament, navodi se da će kroz smanjenje koeficijenta lokacije u zoni van granice DUP-a doći do smanjenja poreza za 75 odsto za objekte na seoskom području.

Po osnovu poreza na nepokretnosti za objekte na seoskom području Opština je do sada godišnje obračunavala oko 110.000 eura.

”Izmjenama i dopunama Odluke direktno će se uticati na značajno finansijsko rasterećenje poreskih obveznika po osnovu poreza na zemljište, a koji ni na koji način neće negativno uticati na dalje ostvarivanje nivoa naplate kao iz ranijeg perioda, a koja se kretala u rasponu od 110.000 do 180.000 eura.

Ovo smanjenje, smatraju u lokalnoj upravi, potencijalno će uticati na promociju gradnje na području koje nije u zoni urbanističke razrade.

Izmjenama koeficijenata za određivanje tržišne vrijednosti zemljišta prema kvalitetu i klasi ukupan godišnji obračun smanjiće se za 49,55 odsto, odnosno sa 417,700 eura na 218. 000 eura.

”Finansijske efekte izmjena ovih koeficijenata osjetiće svi poreski obveznici, bez obzira jesu li registrovani poljoprivredni proizvođači ili ne. Finansijski efekti na svakog pojedinačnog obveznika biće različit zavisno od strukture i površine njihove imovine-zemljišta. Umanjenje će biti između 30 i 60 odsto. Dodatni finansijski efekat u smislu rasterećenja poreske obaveze poreskih obveznika je taj što će se za sve registrovane poljoprivredne proizvođače na teritoriji opštine Pljevlja na zakonom propisan način poreska stopa od 0,25 odsto umanjiti za 90 odsto”, navodi predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović u obrazloženju odluke.

Smanjenjem poreza na nepokretnosti, smatraju u lokalnoj samoupravi, stvaraju se potencijalni uslovi za povećanje broja registrovanih poljoprivrednih proizvođača, povećanje poljoprivrednih proizvoda, valorizacije prirodnih resursa, povećanje tržišne konkurencije.

U Opštini očekuju da će predloženim izmjenama doći do veće naplate po osnovu poreza na zemljište, odnosno procenta naplate u odnosu na razrez.

Prema postojećoj odluci o porezu na nepokretnost, ukupno godišnje zaduženje porezom na nepokretnost na seoskom području, kretalo se u rasponu od 370.000 do 420.000 eura u posljednjih pet godina.

Ukupan godišnji broj poreskih rješenja za zemljište kreće se oko 20.000, a najveće ušešće u obračunu su livade 43, 67 odsto.

Teritorija opštine Pljevlja zahvata preko 13 odsto poljoprivredne površine i oko 15 odsto obradivog poljoprivrednog zemljišta Crne Gore. Od ukupne površine Opštine Pljevlja poljoprivredne površine zauzimaju 51 odsto, pri čemu dominiraju planinski pašnjaci i livade.

U strukturi poljoprivrednog zemljišta u opštini Pljevlja, najveći dio - 86 odsto zauzimaju višegodišnje livade i pašnjaci, dok oranice, bašte i voćnjaci čine svega 14 odsto ukupnih poljoprivrednih površina.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u opštini Pljevlja sredinom prošle godine bila su registrovana 1.473 poljoprivrenqa gazdinastva, što je za preko 1.100 više nego 2016.

U ovoj godini taj broj se kreće između 1.700 i 1.800, od kojih se 70 odsto bavi uzgojem stoke, a 23 odsto ratarskom proizvodnjom.

Smanjenjem poreza na nepokretnosti na seoskom području, Opština želi da zaustavi trend smanjenja stanovnika na selu, migraciju stanovništva sa seoskog područja i omogući dalji razvoj i održavanje soskog područja.