Samovolja generalne sekretarke ili stav Vlade

Žana Praščević Milačić krši Zakon o SPI i ne odgovara “Vijestima” na zahtjev za dostavljanje dokumentacije u vezi sa sjednicom Vlade na kojoj je osnovana kompanija Montenegro Works

50959 pregleda 128 reakcija 33 komentar(a)
Obećali transparentnost i poštovanje zakona: Krivokapić i Praščević Milačić, Foto: BOJANA CUPIC
Obećali transparentnost i poštovanje zakona: Krivokapić i Praščević Milačić, Foto: BOJANA CUPIC

Generalni sekretarijat Vlade više od mjesec i po dana odbija da odgovori “Vijestima” na zahtjev koji je poslat shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, a kojim je tražena dokumentacija u vezi avgustovske sjednice Vlade na kojoj je odlučeno da se osnuje nova državna kompanija Montenegro Works (MW).

Od predstavljanja ekspozea premijera Zdravka Krivokapića do danas više puta je naglašavano da je transparentnost jedan od ključnih principa u radu nove Vlade.

”Slobodan pristup informacijama temeljno je i univerzalno ljudsko pravo, a otvorena i transparentno Vlada je naš strateški imperativ”, poručila je ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija Tamara Srzentić sredinom juna na okruglom stolu u organizaciji ovog Vladinog resora gdje su iznešeni predlozi, rješenja i sugestije u cilju unapređenja nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o SPI.

Generalnom sekretarijatu Vlade, kojim rukovodi Žana Praščević Milačić, “Vijesti” su 16. avgusta, pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama (SPI), tražile dokumentaciju u vezi ove sjednice. Upućen je i nakon nepunih mjesec dana novi mail gdje je tražno da se “Vijesti” informišu o statusu zahtjeva, ali ni na taj dopis nije odgovoreno. Jedini odgovor za “Vijesti” je bio 20. avgusta u kome je Praščević Milačić tražila da se koriguje mail na koji se šalje zahtjev po SPI što su “Vijesti” uradile.

Sa ovim zahtjevom je upoznati i kabinet premijera.

”Vijesti” su tražile dokumentaciju koja sadrži - zapisnik sa elektonske sjednice Vlade na kojoj je usvojena odluka o osnivanju državnog preduzeća MW, transkript diskusije sa sjednice, izdvojena mišljenja svih ministara u vezi odluke o osnivanju MW, analizu opravdanosti osnivanja MW, analizu efekata propisa (RIA) usvojene odluke o osnivanju MW i Mišljenje Sekretarijata za zakonodavstvo u vezi usvojene odluke o osnivanju MW.

Odluka o osnivanju kompanija MW donijeta je na sjednici Vlade 5. avgusta. Kako je navedeno u odluci, kompanija se osniva “radi nadzora, praćenja i analiziranja finansijskog stanja u privrednim društvima u većinskom vlasništvu države, kao i podrške u sprovođenju reformi u cilju efikasnijeg upravljanja istim”. To isto je do sada bila nadležnost resornih ministarstava.

Statut kompanije usvojen je na elektronskoj sjednici 18. avgusta. Taj dokument, kao i prethodno usvojena odluka o osnivanju kompanije, nijesu razmatrani na Vladinoj Komisiji za ekonomsku politiku.

Ministarstvo finansija je 7. avgusta raspisalo javni poziv za članove odbora direktora, a prijave su mogle da se dostavljaju do 16. avgusta. Odbor direktora imaće predsjednika i četiri člana. Na javni poziv stiglo je više od 80 prijava, a kako je ranije rečeno “Vijestima” u Ministarstvu finansija 66 prijavljenih za mjesto u odboru direktora “Montenegro Works” ima potpune prijave. Odbor kompanije još nije izabran.

Ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić izuzeo je mišljenje o formiranju preduzeća smatrajući da je predlog suprotan Zakonu o privrednim društvima, da je takva firma potpuno nepotrebna, da su nejasno definisane njene nadležnosti, buduće djelatnosti i prihodi. On nije podržao ni Statut kompanije, kao ni ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović i potpredsjednik Vlade Dritan Abazović.