reagovanje

Euromix Trade: Izjašnjenje HG "Budvanska rivijera" predstavlja pritisak na rad suda

"Posebno ukazujemo da ovakvim javnim istupima od strane Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva, isti bezuspješno pokušavaju prejudicirati ishod postupka u ovoj pravnoj stvari, prikazujući javnosti činjenično stanje koje je suprotno dokazima koji egzistiraju u spisima predmeta, previđajući pri tom odlučnu činjenicu da konačnu odluku u ovim postupcima ipak donosi sud kao samostalan i nezavisan državni organ"

1739 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Euromix Trade
Ilustracija, Foto: Euromix Trade

Kompanija Euromix Trade regovala je povodom teksta "Budvanska rivijera: Jovanić akter skandaloznih odluka Privrednog suda" koji je objavljen 12. oktobra na Portalu Vijesti.

Reagovanje prenosimo integralno:

"Radi upoznavanja javnosti sa pravim stanjem stvari u predmetu koji se pred Privrednim sudom Crne Gore vodi po tužbi Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva, „Euromix Trade“ DOO Podgorica ovim putem demantujemo navode koji su u Vašem mediju i Euromix Trade DOO Podgorica daje sledeće izjašnjenje:

Dana 10.08.2021. godine Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ AD Budva inicirala je postupak izvršenja pred Javnim izvršiteljem Aleksandrom Tomković Vukoslavčević i to predlogom za izvršenje na osnovu vjerodostojne isprave. Dana 11.08.2021. godine, postupajući po predlogu za izvršenje, Javni izvršitelj Aleksandra Tomković Vukoslavčević, donijela je rješenje o izvršenju na osnovu vjerodostojne isprave, a na koje rješenje je „Euromix Trade“ DOO Podgorica, preko svog punomoćnika, blagovremeno i u zakonskom roku, izjavio prigovor Vijeću Privrednog suda Crne Gore.

Privredni sud Crne Gore, kao stvarno nadležan, a u sastavu Vijeća od troje sudija, usvojio je prigovor „Euromix Trade“ DOO Podgorica, s obzirom da je u ovoj pravnoj stvari „Euromix Trade“ DOO Podgorica učinio vjerovatnim navode prigovora, kojim osporava rješenje o izvršenju, odnosno isti je dostavio dokaze iz kojih proizilazi vjerovatnost svih istaknutih navoda, pa je sud postupio u skladu sa zakonom, primjenjujući član 60 st. 3 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju i odlučio da je sve sporne činjenice neophodno raspraviti u parničnom postupku. U vezi sa tim, posebno se ukazuje da je „Euromix Trade“ DOO Podgorica osporio visinu potraživanja, istakao prigovor pasivne legitimacije, te činjenicu da radovi koji su trebali biti izvršeni od strane trećeg pravnog lica, a zbog kojih je i došlo do pozajmice i poslovnog odnosa između Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva i „Euromix Trade“ DOO Podgorica, nisu izvršeni u ugovorenom roku. Dakle, shodno Zakonu o izvršenju i obezbjeđenju sud je u izvršnom postupku vezan načelom formalnog legaliteta, te isti ne odlučuje o osnovanosti potraživanja i navoda i nije ovlašćen da u tom postupku preispituje sporne činjenice, već samo odlučuje da li je izvršni dužnik učinio vjerovatnim svoje navode.

Prednje navedeno jasno ukazuje da ovakvo izjašnjenje Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva predstavlja pritisak na rad suda, koji odluke po prigovoru koji je izjavljen od strane izvršnog dužnika, u ovom slučaju Euromix – Trade DOO Podgorica, donosi shodno Zakonu o izvršenju i obezbjeđenju i dokazima koji su dostavljeni od strane ovog pravnog lica, a posebno ako se ima u vidu da će se povodom konkretnog spora voditi parnični postupak, u kojem postupku će stranke imati pravo da dokažu navode svojih zahtjeva.

Posebno ukazujemo da ovakvim javnim istupima od strane Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ AD Budva, isti bezuspješno pokušavaju prejudicirati ishod postupka u ovoj pravnoj stvari, prikazujući javnosti činjenično stanje koje je suprotno dokazima koji egzistiraju u spisima predmeta, previđajući pri tom odlučnu činjenicu da konačnu odluku u ovim postupcima ipak donosi sud kao samostalan i nezavisan državni organ", poručili su iz kompanije Euromix Trade.

Preporučujemo za Vas