Opština Pljevlja prihodovala skoro 14 miliona eura

Za devet mjeseci ostvarila 71,5 odsto planiranog budžeta

5449 pregleda 1 komentar(a)
Opština Pljevlja, Foto: Goran Malidžan
Opština Pljevlja, Foto: Goran Malidžan

Opština Pljevlja prihodovala je 13,75 miliona eura za devet mjeseci ove godine, što je više od 71,5 odsto planiranog budžeta od 19,2 miliona eura.

To pokazuju podaci o ostvarenju budžeta, objavljeni na sajtu Opštine.

Najviše novca Opština je u prvom polugodištu naplatila od poreza, skoro 5,42 miliona eura, od čega više od 3,55 miliona eura poreza na dohodak fizičkih lica.

Od poreza na nepokretnosti prihodovala je oko 1,34 miliona eura, što je skoro 50 odsto od planiranih 2,7 miliona eura.

Od naknada za korišćenje prirodnih dobara Opština je za prvih devet mjeseci prihodovala je skoro 847.000 eura, što je 46 odsto od ovogodišnjeg plana. Od naknada za korišćenje šuma prihodovano je nepunih 125.000 eura, što je svega 17,83 odsto od godišnjeg plana.

Oko 2,48 miliona eura Opština je prihodovala iz Egalizacionog fonda.

Iz prošle godine prenijeto je 3,77 miliona eura. U ovom periodu Opština se nije kreditno zaduživala.

Rashodi Opštine za devet mjeseci iznosili su 10,92 miliona eura, a najviše novca potrošeno je za otplatu dugova iz prethodnog perioda - preko četiri miliona eura. Za zarade je potrošeno skoro dva miliona.

Od planiranih više od 6,86 miliona eura za kapitalne izdatke u ovoj godini, za prvih devet mjeseci realizovano je 23 odsto, odnosno svega 1,6 miliona eura.

Za transfere institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru, utrošeno je više od 1,5 miliona eura.

Ukupne neizmirene obaveze Opštine i javnih preduzeća iznose oko 5, 7 miliona eura i manje su za oko 700.000 u odnosu na kraj prvog polugodišta. Od tog iznosa na neizmirene obaveze opštinskih preduzeća odnosi se 4,3 miliona eura. Kod neizmirenih obaveza javnih preduzeća nijesu obuhvaćene nedospjele poreske obaveze po reprogramu poreskog duga iz 2017. godine od 227.000 eura, kao i reprogramirane obaveze u stečaju od 1.112.614 eura koje se plaćaju u periodu 2021-2031.

Ukupne reprogramirane nedospjele poreske obaveze Opštine, javnih ustanova i javnih preduzeća iznose 10,8 miliona eura. Opština je dužna i EPCG po osnovu nezakonito naplaćene ekološke naknade 2.706.139 eura, a dug plaća u 10 jednakih godišnjih rata.

Po osnovu kredita uzetog kod Evropske investicione banke za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Opština je dužna 2,26 miliona eura.