SAsTANAK PREDSTAVNIKA SB, CBCG I ministarstva finansija

Svjetska banka ponudila pomoć za reformu penzionog sistema i javne uprave

Predstavnici međunarodne finansijske institucije ocijenili da je ekonomski oporavak Crne Gore brži od očekivanog. Spajić je kazao da očekuje još bolji rezultati države u finansijsko-ekonomskom smislu

7083 pregleda 12 komentar(a)
Foto: Luka Zeković
Foto: Luka Zeković

Predstavnici Svjetske banke ocijenili su da je ekonomski oporavak Crne Gore brži od očekivanog i čestitali su na napretku Crne Gore na planu fiskalne konsolidacije, uz podršku mjerama daljeg oporavka i razvoja, navedeno je u zajedničkiom saopštenju Ministastva finansija i socijalnog staranja i Centralne banke Crne Gore.

U okviru redovnih godišnjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB) održani su sastanci delegacija Ministarstva finansija i socijalnog staranja (MFSS) i Centralne banke Crne Gore (CBCG) sa potpredsjednicom Svjetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Anom Bjerde i izvršnim direktorom Holandske konstituence pri Svjetskoj banci, u okviru koje se nalazi i Crna Gora, Koenom Davidseom.

Ministar finansija Milojko Spajić je, kako je navedeno, predstavljajući efekte dosadašnjeg učinka i predstojeće mjere za bolji životni standard u Crnoj Gori, ukazao i na značaj tehničke i stručne podrške SB državi koja je sada u dobroj poziciji.

Potpredsjednica Bjerde je čestitala na dosadašnjem rezultatu i ponudila ekspertsku pomoć u dijelu reformi penzionog sistema i javne uprave.

“Vaši napori se vide već u ovoj godini i to je veliko postignuće. Rado ćemo vam pružiti podršku”, rekla je Bjerde.

Direktor Davidse je pohvalio “odličnu turističku sezonu i ekonomski oporavak Crne Gore, koji je brži od očekivanog”. Svjetska banka je nedavno podigla prognozu rasta crnogorske ekonomije za 2021. godinu na skoro 11 odsto.

Spajić je kazao da se očekuje još bolji rezultati države u finansijsko-ekonomskom smislu, podsjećajući na ekonomski pad u 2020. godini od preko 15 odsto, te da je već ostvaren značajan oporavak u ovoj godini.

“Crna Gora je ostvarila veliki uspjeh u ovoj turističkoj sezoni i za 9 mjeseci bilježi oko 700 miliona eura prihoda, kolika je bila projekcija za cijelu ovu godinu. Državni dug je u padu i cilj je da do kraja godine bude oko 78% BDP-a. Deficit budžeta za 8 mjeseci ove godine sveden je na 1,2% BDP-a i jedan je od najnižih u Evropi, dok je lani bio skoro 11%, a budžetom za 2021. projektovan na nešto iznad 3%”, precizirao je Spajić.

Viceguverner CBCG Nikola Fabris je informisao o stanju u bankarskom sektoru, kroz prizmu najnovijih podataka za prvih devet mjeseci tekuće godine. Istakao je da svi indikatori bankarskog poslovanja bilježe pozitivne trendove, pa je aktiva banaka na kraju septembra 2021. godine za 12,5% viša u odnosu na kraj 2020. godine, krediti za 10,8%, kapital banaka za 6,7%, a depoziti za čak 18,3%.

Viceguvernerka Zorica Kalezić zahvalila se predstavnicima SB na tehničkoj pomoći koju je ova institucija pružila CBCG, a koja se odnosi na izradu strategije malih plaćanja, standardizovanje nacionalnog QR koda i kreiranje regulatornog Fintech sandbox-a. Kalezić je pozdravila priliku za razgovor o mogućoj budućoj podršci u ovoj oblasti kroz novi Strateški okvir partnerstva Svjetske banke sa Crnom Gorom za naredni četvorogodišnji period, koji je u pripremi.

Ministar Spajić je predočio predstojeći set mjera iz programa “Evropa sad” za rast životnog standarda građana. Naglasio je da, između ostalog, predstoji povećanje minimalne zarade sa 250 na 450 eura, kao i to da će se gotovo prepoloviti zatečena visoka opterećenja na rad i rasteretiti privreda, što treba da dovede do povećanja plata za zaposlene u Crnoj Gori za oko 17,5%.

U tom kontekstu je predložio ideju da se organizuje regionalni skup na kojem bi se predstavili benefiti mjera “Evropa sad” za rast standarda.

Potpredsjednica Bjerde je rekla da bi Svjetska banka mogla da doprinese jednom takvom događaju, dok je direktor Davids, kako je navedeno u saopštenju, nakon predstavljana dosadašnjih rezultata i planova za predstojeći period, uputio čestitke Crnoj Gori.

Spajić je podsjetio da su MFSS i Vlada obezbijedili hedžing aranžman za zaštitu od valutnog rizika dosad povučenih sredstava iz kineskog kredita, što je državi donijelo uštedu u prvoj rati za skoro 4 miliona eura, a na godišnjem nivou se očekuje oko 8 miliona. On je objasnio da je hedžing na 14 godina, koliko traje otplata za prvu dionicu auto-puta, ali je moguće na 2 godine preispitati uslove - upravo u interesu Crne Gore.

Potpredsjednica Bjerde je pohvalila napredak Crne Gore na planu fiskalne konsolidacije i dodala da Svjetska banka podržava i ohrabruje vlasti da nastave sa aktivnostima na planu daljeg snaženja javnih finansija i očuvanja finansijske stabilnosti.

Predstavnici Svjetske banke izrazili su punu spremnost ove institucije da nastavi podršku Crnoj Gori.

Preporučujemo za Vas