Mišljenje DRI o Finansijskom poslovanju

Poslovanje Opštine Šavnik mimo više zakona

Revizijom pravilnost, kojomje rukovodio član Senata Zoran Jelić utvrđeno je da Opština nije u svim aspektima uskladila poslovanje sa zakonima o lokalnoj samoupravi, upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, zaštiti i spašavanju, radu, državnoj imovini...

4252 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Svetlana Mandić
Foto: Svetlana Mandić

Državna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje na finansijsko poslovanje sa skretanjem paznje na finansijsko poslovanje i uslovno misljenje na reviziju pravilnosti Opštine Šavnik u prošloj godini.

Revizijom pravilnost, kojomje rukovodio član Senata Zoran Jelić utvrđeno je da Opština nije u svim aspektima uskladila poslovanje sa zakonima o lokalnoj samoupravi, upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, zaštiti i spašavanju, radu, državnoj imovini...

”Za visoki rukovodni kadar – rukovodioce organizacionih jedinica nijesu raspisivani javni konkursi, već su imenovani vršioci dužnosti na periode duže od šest mjeseci. U pojedinim slučajevima, osobe koja su imenovane za vršioce dužnosti nijesu ispunjavala uslove za to”, konstatovano je u izvještaju.

Utvrđeno je, između ostalog, da za 2020, kao ni za ranije godine, Opština nije vršila ocjenjivanje rada lokalnih službenika, odnosno namještenika.

Preporučujemo za Vas