DRI: Pozitivne ocjene za eksternu reviziju u Izvještaju EK

"Senat je izrazio zadovoljstvo povodom pozitivne ocjene date u Izvještaju Evropske komisije u oblasti eksterne revizije"

1009 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Državna revizorska institucija (DRI) saopštila je danas da je u Izvještaju Evropske komisije (EK) o napretku Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU) data pozitivna ocjena u oblasti eksterne revizije.

U saopštenju se navodi da je Senat DRI na 363. sjednici, održanoj 21. oktobra razmatrao Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori za 2021. godinu, Poglavlje 32 – Finansijska kontrola.

"Senat je izrazio zadovoljstvo povodom pozitivne ocjene date u Izvještaju Evropske komisije u oblasti eksterne revizije. DRI je u proteklom periodu značajno unaprijedila komunikaciju i saradnju sa ključnim zainteresovanim stranama i ojačala svoju kontrolnu funkciju nad potrošnjom javnih sredstava",ističe se u saopštenju DRI.

Oni su dodali da se u Izvještaju posebno ističe: "Državna revizorska institucija je značajno unaprijedila svoje kapacitete i procedure (revizorske metodologije) za sprovođenje različitih vrsta revizija u skladu sa međunarodnim standardima. Ona je takođe uspostavila osnovu za efikasnije praćenje revizorskih preporuka, kao i za otvoreniju i transparentniju komunikaciju sa Parlamentom i opštom javnošću... Funkcionalna, operativna i finansijska nezavisnost Državne revizorske institucije (DRI) je zaštićena Ustavom i uspostavljena pravnim okvirom u skladu sa standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI). Na polju kvaliteta revizorskog rada, DRI je usvojila Smjernice za izbor finansijskih revizija i revizija pravilnosti za Godišnji plan revizija DRI, osiguravajući na taj način da se planiranje zasniva na procjeni rizika i jasno definisanim kriterijumima... DRI je usvojila Srednjoročni plan revizija uspjeha za period 2020-2024. godine, koji se fokusira na ciljeve održivog razvoja. Iz ovog razloga, u cilju jačanja uticaja revizorskog rada, u junu 2020. godine DRI je usvojila Smjernice za izradu, praćenje i kontrolu sprovođenja revizorskih preporuka."

Iz DRI su kazali da "ostaju u narednom periodu posvećeni jačanju kvaliteta revizija, saradnje sa zainteresovanim stranama, kao i profesionalnom razvoju revizorskog kadra".

Bonus video: