Htjeli da spašavaju firmu koja nema svrhu

Opština Kotor hoće da pozajmi 48.000 eura firmi “Kotor Mar”, koju je osnovala Luka Kotor, iako je konstatovano da ova firma nije ispunila svrhu postojanja

33655 pregleda 24 reakcija 6 komentar(a)
Novi Odbor direktora smanjio plate u “Kotor Maru”: Luka Kotor, Foto: Arhiva Vijesti
Novi Odbor direktora smanjio plate u “Kotor Maru”: Luka Kotor, Foto: Arhiva Vijesti

Bivši izvršni direktor kompanije Luka Kotor Vlado Vukasović odbio je da izvrši nalog Odbora direktora da Luka koja je i sama u teškoj finansijskoj situaciji, da da novu pozajmicu od 48.000 eura svojoj problematičnoj firmi “Kotor Mar” kako bi je spasila od stečaja, saznaju “Vijesti”.

Luka Kotor, koja je u većinskom vlaništvu Opštine Kotor, je jedini vlasnik “Kotor Mara”.

Odbor direktora je 6. septembra odlučio da odobri “pozajmicu pomorsko-turističkoj agenciji “Kotor Mar” od 48.000 eura sa namjenom isplate neisplaćenih zarada, naknada zarada, poreza i doprinosa na neisplaćene zarade zaposlenima do 31. avgusta ove godine, kao i za ostvarivanje prava na refundaciju zarada od strane Fonda PIO”. To je urađeno u konsultaciji sa predsjednikom Opštine Kotor Vladimirom Jokićem koji je za “Vijesti” potvrdio da je to odluka Opštine da se da pozajmica.

Bez obezbjeđenja pozajmice

Vukasović je to odbio da uradi, između ostalog, uz obrazloženje da Odbor direktora nije precizirao u kojim će rokovima “Kotor Mar” vratiti pozajmicu, kao i šta je za nju sredstvo obezbjeđenja. Upozorio je da “Kotor Mar” duguje Luci Kotor 113.684 eura.

Odbor je zadužio Vukasovića da sa izvršnim direktorom “Kotor Mara” zaključi ugovor o pozajmici, ali je Vukasović kome je taj mejl dostavljen sedam dana kasnije odbio da to uradi. Njega je odbor direktora smijenio 16. oktobra uz obrazloženje da je odbio da potpiše ugovor o radu koji nije uključivao otpremninu, čak i u slučaju da bez obrazloženja bude prije vremena razriješen sa te funkcije.

Donoseći odluku o pozajmici, Odbor direktora na čijem je čelu Ljiljana Popović Moškov (URA) je, kako piše u zapisniku sa sjednice sagledao poslovne rezultate “Kotor Mara” od osnivanja do danas i “ocijenio da firma nije ispunila svrhu svog osnivanja”.

”O tome svjedoči suženi obim poslova koji se kretao u domenu prodaje karata kompanije “Montenegro Shorex” i prodaje suvenira. Zaposleni na čelu sa vršiocem dužnosti izvršnog direktora kompanije, nisu pronašli načina da ona bude profitabilna i da proširi poslovanje na agencijske poslove, bilo u domenu dovođenja plovila u Luku Kotor, bilo u organizaciji izleta i putovanja”, piše u zapisniku, u koji “Vijesti” imaju uvid.

Konstatovano je da odlaganje rješavanja problema zaposlenih u “Kotor Maru” samo povećava njene obaveze prema zaposlenima koji su prihvatili ponude za sporazaumni prekid radnog odnosa, “uz obavezu povlačenja tužbi u predmetu koji se vodi po tužbama zaposlenih u Osnovnom sudu u Kotoru”. U zapisniku je navedeno da će pozajmicom od 48.000 “Kotor Mar” izmiriti sve obaveze prema zaposlenima koji sporazumno odlaze iz firme i time smanjiti troškove poslovanja i izbjeći stečaj.

Odbor direktora navodi da bi se tako stvorile pretpostavke da “Kotor Mar” funkcioniše sa minimalnim troškovima jednog zaposlenog na poziciji v.d. izvršnog direktora “po miminalnoj zaradi u državi, uz radno angažovanje od 10 sati sedmično, počev od 1. spetembra “do otpočinjanja poslovnih aktivnosti nakon prestanka finansijske krize i stvaranje preduslova za otpočinjanje obavljanja redovnih djelatnosti”.

Inače, sve to što godinama nije uspio da uradi “Kotor Mar” (dovođenje brodova, organizaciju izleta za putnike i slično), Luka Kotor dobija od brojnih drugih pomorskih i turističkih agencija sa kojima sarađuje na komercijalnim osnovama.

Vukasović je odbio nalog pozivajući se na Zakon o privrednim društvinma koji propisuje da je izvršni direktor dužan da u izvršavanju svojih obaveza “postupa savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika”, te upozorio u dopisu od 23. septembra Odbor direktora, da se protiv njega kao direktora u suprotnom, može podnijeti tužba sa zahtjevom za nadoknadu štete.

Dva puta smanjene plate

Vukasović je ukazao da Odbor direktora nije precizno definisao dinamiku otplate zajma koje bi kompanija dala “Kotor Maru”, kao ni sredstva obezbjeđenja za njegovo vraćanje, te da u odluci Odbora nema “nijedne stavke kojom se pojašnjava interes Luke Kotor da da ovaj zajam”.

Vukasović je podsjetio da je Luka Kotor dva puta dala slične zajmove “Kotor Maru” 2017. i marta ove godine i da ih ta agencija u najvećoj mjeri nije vratila. “Kotor Mar” trenutno Luci, upozorio je Vukasović, duguje ukupno 113.684 eura.

Luka Kotor je u teškoj finansijskoj situaciji jer joj je obavljanje osnovne djelatnosti – prijema brodova i putnika, zbog korona krize već duže vrijeme drastično redukovano ili potpuno zaustavljeno.

Vukasović je posebno naglasio da plate zaposlenih u “Kotor Maru” nijesu smanjivane zbog pandemije i da zaposleni nisu dolazili na radno mjesto tokom čitavog ili tokom najvećeg dijela tog perioda što je “iznenađujuće, ali i zabrinjavajuće postupanje organa upravljanja “Kotor Mara”. Istovremeno, plate zaposlenih u Luci Kotor su počev od juna 2020. godine, zbog krize u poslovanju, smanjene prvo za 20, a potom za 40 odsto, a oni su i pored toga stalno dolazili na posao.

”Polazeći od svega navedenog, a prije svega od postojećih ugovora o zajmu i činjenice da oni ističu, a da po mojim saznanjima, nema ni najmanje šanse da po tom osnovu iznos dugovanja bude smanjen niti isplaćen do roka 25. januara 2022. godine, davanje novog zajma bi po mom mišljenju, a nakon što sam sa dužnom pažnjom na koju me zakon i funkcija koju obavljam obavezuju, razmotrio svu dostupnu dokumentaciju, moglo proizvesti štetu po Luku Kotor”, naveo je Vukasović u dopisu, uz obrazloženje da zato ne može potpisati novi ugovor o zajmu.

Vukasović je pozvao članove Odbora da ako smatraju da je to dobar posao za Luku Kotor, ovlaste Popović Moškov da ona potpiše ugovor o novoj pozajmici neuspješnoj povezanoj kompaniji.

Popović Moškov prebacuje odgovornost na Jokića

Popović Moškov je “Vijestima” kazala da je Odbor direktora u više navrata razmatrao situaciju u “Kotor Maru”.

Ona je indirektno odgovornost za čudan poslovni potez da se nastavlja davati novac u neuspješnu agenciju koja nikada nije radila ono što je zamišljeno, prebacila na Opštinu Kotor kao većinskog vlasnika Luke i predsjednika Opštine Vladimira Jokića (Demokrate).

”Razmatrali smo opcije “stečaj” ili “sporazumni prekid radnog odnosa” bez isplata otpremnina, ali uz obavezu isplate zaostalih zarada zaposlenima i uplatu svih poreza i doprinosa. Predstavnici većinskog vlasnika, u konsultaciji sa predsjednikom Opštine, su se opredijelili za varijantu sporazumnog prekida sa uslovima koje sam navela, što predstavlja društveno odgovorni pristup problemu. Dakle, odlučili smo jednoglasno kao predstavnici većinskog vlasnika, dajući šansu da na novim osnovama pokušamo oživjeti firmu sa najminimalnijim troškovima. Ako se ne uspije likvidiraće se bez ikakvih opterećenja po skraćenom postupku”, odgovorila je Popović Moškov.

Ona je objasnila da pošto je Vukasović odbio da realizuje odluku Odbora direktora ona nije potpisala nalog za prenos novca pošto predsjendik odboranemadeponovan potpis

”Ako plate u “Kotor Maru” nisu umanjivane 2020. godine, za razloge trebate pitati bivši Odbor direktora. Aktuelni Odbor nije mogao retroaktivno djelovati, ali je u ovoj godini ismanjio plate”, istakla je Popović Moškov.