kazala da je IRF otvoren za sve zdrave, kvalitetne i održive projekte

Radović: Premašen godišnji plan, imamo vrlo ambiciozne planove i projekte

Izvršna direktorica IRF-a je kazala da su u prvom kvartalu ove godine, nakon naslijeđenih izazova sa kojima se novi menadžment susreo po stupanju na dužnost, uspjeli da obezbijede dovoljno finansija za sve zdrave i održive razvojne projekte crnogorske ekonomije

12573 pregleda 9 komentar(a)
Radović, Foto: Screenshot/Mina
Radović, Foto: Screenshot/Mina

Investiciono-razvojni fond (IRF) je dominatno u posljednja dva kvartala plasirao preko 123 miliona eura u projekte namijenjene mikro, malim i srednjim preduzećima, čime je premašen godišnji plan, saopštila je izvršna direktorica IRF-a Irena Radović i najavila ambiciozne planove u budućnosti.

Ona je kazala da su u prvom kvartalu ove godine, nakon naslijeđenih izazova sa kojima se novi menadžment IRF-a susreo po stupanju na dužnost, uspjeli da obezbijede dovoljno finansija za sve zdrave i održive razvojne projekte crnogorske ekonomije.

„Dominantno, u posljednja dva kvartala uspjeli smo da plasiramo preko 123 miliona eura u projekte koji su namijenjeni mikro, malim i srednjim preduzećima, odnosno generalno crnogorskoj ekonomiji. Time smo već uspjeli da premašimo naš godišnji plan, a za naredni period imamo vrlo ambiciozne planove i projekte“, rekla je Radović u intervjuu agenciji Mina-business.

Ona smatra da je takav nivo aktivnosti i već ostvareni godišnji plan jedan značajan rezultat, posebno u uslovima pandemije koronavirusa i činjenice da je u prošloj i ovoj godini smanjena sveukupna privredna aktivnost.

„Novca ima dovoljno za sve, pod jednakim uslovima, IRF je otvoren za sve zdrave, kvalitetne i održive projekte koji ispunjavaju uslove kreditne podrške", dodala je Radović.

Ona je pozvala sve crnogorske privrednike da apliciraju za sredstva IRF-a koja su sa dužom ročnošću nego u ostalim finansijskim institucijama i sa kamatnim stopama od 1,5 odsto do 3,5 odsto, što su najpovoljniji uslovi koji postoje na crnogorskom tržištu.

„Zadovoljna sam i ponosna što smo uspjeli da podignemo kvalitet rada IRF-a na jedan daleko viši nivo sa stanovišta transparentnosti“, poručila je Radović.

IRF
foto: Boris Pejović

Ona je saopštila da je IRF i sada i u prethodnom periodu u značajnoj mjeri bio fokurisan na saniranje negativnih efekata krize izazvane pandemijom koronavirusa.

„IRF je od početka pandemije podržao crnogorske privrednike u iznosu od preko 400 miliona eura. Pored toga, u posljednja dva kvartala ove godine, u značajnoj mjeri smo uspjeli da napravimo pomake u smislu obezbjeđivanja novih izvora finansiranja i nove osnove za podršku crnogorskoj privredi i opštinama u dodatnom iznosu od 230 miliona eura“, precizirala je Radović.

Prema njenim riječima, opšte stanje crnogorske privrede reflektuje stanje koje je prisutno i u širem okruženju i na globalnom nivou, a koje pokazuje da je pandemija i dalje u punom jeku, da je evidentan manjak investicionih projekata, ali i da postoje naznake oporavka.

„U tom kontekstu fokus je i dalje na kreditnim linijama koje su usmjerene na podršku tekućoj likvidnosti crnogorskim preduzećima i koje su relevantne za podršku u nabavci obrtnih sredstava, a u posljednje vrijeme vide se znaci oporavka i u smislu značajnih investicionih inicijativa, kao i onih vezanih za mlade, visokoškolce, početnike u biznisu i žene“, objasnila je Radović.

Ona je rekla da je posebno ponosna na kreditnu liniju koju IRF realizuje od septembra, a koja se odnosi na zeleno finansiranje, odnosno program podrške zelenim poslovima.

IRF tu kreditnu liniju realizuje u saradnji sa Kancelarijom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Eko-fondom.

Riječ je o podršci fotonaponskim panelima za privredu i poljoprivredu.

Radović je istakla izuzetnu saradnju sa Eko fondom i podsjetila da je u septembru realizovan javni poziv kojim je za privrednike obezbijeđena podrška u smislu bespovratnih sredstava, u kombinaciji sa sredstvima IRF-a po povoljnim kamatnim stopama.

„Radujemo se što su već počele aktivnosti za novi segment podrške i novi javni poziv Eko-fonda koji bi trebalo da se realizuje u decembru, gdje neće samo biti dostupna veća količina bespovratnih sredstava za crnogorske privrednike, već će i uslovi za dobijanje finansiranja biti značajno povoljniji i relaksiraniji“, kazala je Radović.

Na pitanje da li IRF planira kreiranje kreditne linije posebno namijenjene za preduzeća koja su teško pogođena pandemijom, Radović je odgovorila da je Fond i u prethodnom periodu obezbijedio široku lepezu kreditne podrške za likvidnost odnosno preživljavanje kompanija, očuvanje radnih mjesta i stimulaciju nastavka aktivnosti, odnosno transformaciju ka segmentima koji su dodatno razvojnog karaktera i koji imaju zelenu i digitalnu komponentu.

„Nastavićemo sa tim programima likvidnosti i u narednom periodu, ali ćemo takođe nastaviti i da osluškujemo i pratimo potrebe crnogorske privrede prilikom formiranja novih kreditnih linija“, rekla je Radović.

IRF je, kako je navela, trenutno u procesu dinamiziranja aktivnosti i kreiranja godišnjeg plana za narednu godinu.

„U tom dijelu, uz dodatne podsticaje namijenjene preduzećima u ključnim sektorima ekonomije, posebnu pažnju ćemo posvetiti projektima zelenog finansiranja“, najavila je Radović.

Ona je podsjetila da u tom segmentu postoji snažno patnerstvo sa Francuskom gdje se, u okviru Strategije za Zapadni Balkan, realizuje prvi projekat podrške crnogorskoj ekonomiji vrijedan oko 50 miliona eura.

„Tu nastojimo da edukujemo crnogorsko tržište i radimo sa opštinama i mikro, malim i srednjim preduzećima u promovisanju ovih programa saradnje“, dodala je Radović.

Prema njenim riječima, IRF će u narednom periodu poseban akcenat staviti i na finansiranje ženskog preduzetništva.

„Imaćemo posebne podsticaje, uz postojeće kreditne linije, i potrudićemo se da pojačamo ulogu ženskih preduzetnica, jer smatramo da njihovi potencijali i kreativnost nijesu dovoljno došli do izražaja u crnogorskoj ekonomiji“, smatra Radović.

Radović je, govoreći o saradnji sa međunarodnim kreditorima, kazala da je novi menadžment intenzivno radio na obezbjeđivanju novih sredstava u saradnji sa svojim međunarodnim partnerima i da su u ovom momentu uspjeli da obezbijede 230 miliona eura sredstava za kreditnu podršku crnogorskoj privredi.

„Naime, sa time raspolažemo sa više nego dovoljno sredstava da podržimo svaki kvalitetan razvojni projekat koji ispunjava uslove definisane programima kreditne podrške IRF-a“, navela je Radović.

Ona je posebno naglasila program koji realizuju sa Francuskom razvojnom agencijom (AFD), kroz koji će u značajnoj mjeri podržati investicije koje sadrže klimatsku komponentu i investicije mikro malih i srednjih preduzeća koje se odnose na ranjive kategorije. Tu se misli na preduzetnike, poljoprivrednike, početnike u biznisu, kao i na sve one koji imaju otežan pristup finansiranju.

„U narednom periodu ćemo iz tih sredstava raditi i sa lokalnim samoupravama, zbog čega smo intenzivirali našu komunikaciju sa opštinama sa kojima radimo na identifikovanju infrastrukturnih projekata koji će biti predmet finansiranja IRF-a“, rekla je Radović.

Na taj način se, kako je ocijenila, omogućava da se napravi snažan iskorak.

Radović je najavila potpisivanje ugovora sa Evropskom investicionom bankom (EIB) vrijednosti 150 miliona eura, od čega će prva tranša od 50 miliona biti vrlo brzo dostupna.

„Radi se o sredstvima koja su namijenjena investicionim projektima i finansiranju obrtnih sredstava za crnogorska mala i srednja preduzeća, kao i kompanije srednje kapitalizovanosti, sa klimatskom komponentom od 20 odsto“, rekla je Radović.

Ona je navela da će se u novembru realizovati i aranžman sa Razvojnom bankom Savjeta Evrope (CEB).

„To je specifični aranžman gdje smo prepoznali interes da targetiramo infrastrukturu odnosno da pomognemo značajno na lokalnom nivou kako bi se osnažile lokalne zajednice i poboljšao kvalitet života građana, prevashodno na sjeveru. Tu se kandiduju projekti u oblasti infrastrukture, vodosnabdijedavanja, saniranja svih segmenata koji se odnose na biodiverzitet, tretmana otpadnih voda, te drugih projekta od lokalnog i regionalnog značaja“, precizirala je Radović.

Ona je saopštila da je uz podršku IRF-ovih međunarodnih partnera, AFD-a, EIB-a i CEB-a, koji visoko ocjenjuju partnerstvo sa IRF-om, IRF ove nedjelje postao član koalicije Finance in Common koja okuplja preko 500 državnih razvojnih banaka na globalnom nivou, što je dio strategije koja će omogućiti kvalitetnije finansiranje, umrežavanje i predstavljanje Crne Gore u tom kontekstu.

Radović je, odgovarajući na pitanje koliko sredstava će biti na raspolaganju crnogorskim privrednicima u narednoj godini, kazala da očekuju da će se dinamizirati stanje u crnogorskoj privredi.

„Očekujemo snažniji investicioni zamajac gdje će IRF biti snažna poluga razvoja, kao i u prethodnom periodu. Kada su u pitanju sredstva, pored naših sopstvenih i sredstava koja su obezbijeđena i za koje se potpisivanje ugovora očekuje u narednim sedmicama, očekujem da će biti na raspolaganju mnogo više nego što je u trenutnoj fazi i očekivanom narednom periodu zahtjev od crnogorske ekonomije“, kazala je Radović.

Ona je pozvala sve crnogorske privrednike da se obrate IRF-u, napominjući da za svaki kvalitetni projekat, koji će doprinijeti razvoju crnogorske ekonomije, ima prostora, pod uslovom da se ispune uslovi kreditne podrške IRF-a.

„Kada govorimo o zelenom finansiranju, očekujemo da ćemo, pored saradnje sa ministarstvima finansija, ekonomskog razvoja i poljoprivrede, razviti jedan niz dodatnih podsticaja i stimulacija kroz bespovratna pretpristupna sredstva EU sa ministarstvima kapitalnih investicija, ekologije, javne uprave i digitalnog društva“, navela je Radović.

Ona je objasnila da su to sve tehnologije i projekti prema kojima se okreće EU i Crna Gora, jer je bitno da pored strateških grana - turizma, poljoprivrede i energetike, dodatno osnaže upravo segment moderne komponente koji se odnosi na zeleno i digitalno.

„Takođe je bitno da kroz rad jednog izuzetno kvalitetnog tima IRF-a i što češće kontakte na terenu sa privrednicima ostvarimo dodatno kvalitetnije plasmane i približimo IRF svim novim partnerima“, zaključila je Radović.