proizvodnja manja u odnosu na isti period prošle godine

Proizvedeno 59,82 hiljade kubika bruto drvne mase

Od ukupne ostvarene proizvodnje, četinari čine 35,15 hiljada kubika i lišćari 24,67 hiljada kubika

4448 pregleda 4 komentar(a)
Foto: PKCG
Foto: PKCG

Ukupna ostvarena proizvodnja bruto drvne mase za osam mjeseci iznosi 59,82 hiljade metara kubnih i manja je 62,88 odsto u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci Uprave za šume.

Od ukupne ostvarene proizvodnje, četinari čine 35,15 hiljada kubika i lišćari 24,67 hiljada kubika.

Na sjednici Odbora udruženja šumarstva, drvne industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti Privredne komore (PKCG), na kojoj je predstavljena informacija o tekućim privrednim kretanjima, saopšteno je da je uvoz proizvoda drveta, hartije, štampe i namještaja iznosio 89,76 miliona EUR, što predstavlja 5,62 odsto ukupnog uvoza.

“U ovim kategorijama najviše se uvozi namještaj, u iznosu od 44,02 miliona EUR, i to kancelarijski namještaj sa 20,42 miliona EUR, funkcionalni i medicinski namještaj sa 12,21 milion EUR”, navodi se u informaciji.

U kategoriji hartije i štampe najveći je uvoz novinske hartije i kartona za pisanje i štampanje, sirovina za toaletnu hartiju i slično sa 10,99 miliona EUR i štampe (štampane knjige, brošure, novine i časopisi) sa 3,52 miliona EUR.

Izvoz drveta, hartije, štampe i namještaja iznosi 25,19 miliona EUR. Izvoz hartije i papira iznosi 1,27 miliona EUR. Drveta je ukupno izvezeno 21,78 miliona EUR, a uvezeno 20,56 miliona EUR. Izvoz rezane građe iznosi 16,01 milion EUR, a peleta 4,39 miliona EUR.

U skladu sa važećim programima gazdovanja šumama za gazdinske jedinice i planove gazdovanja za privatne šume, ukupna drvna zapremina koja može biti predmet korišćenja šuma u ovoj godini iznosi 638,86 hiljada kubika bruto drvne zapremine, odnosno u državnim šumama 391,3 hiljade kubika, a u privatnim 247,55 hiljada kubika.

Ukupno planirani prihodi po svim vidovima korišćenja šuma iznose 7,52 miliona EUR.

Na sjednici je prezentovan projekat Uspostavljanje šumarskog informacionog sistema, što će donijeti brojne benefite u ovoj oblasti.

Predstavnik GTI Beograd, Vojkan Gajović je predstavio projekat koji se odnosi na integrisanje informacionog sistema u šumarstvo Republike Srpske. Projekat je širok, sveobuhvatan i ima više od 30 modula.

"Projekat se fazno implementira tokom nekoliko godina, zbog svoje kompleksnosti. Projekat ima GIS i SAP komponente, čija je međusobna komunikacija neophodna – prva se odnosi na uređivanje, izvođačke projekte i doznake u šumarstvu, a druga na finansijske, računovodstvene, kadrovske i ostale strane”, navodi se u saopštenju.

Jedan od benefita projekta je u uspostavljanju boljeg sistema kontrole, a da bi on funkcionisao, naveo je prezenter, jednom inženjeru je neophodno ono što on već ima – mobilni telefon i kompjuter. Za preduzeće koje upravlja šumama su benefiti između ostalog i to što će putem digitalne doznake znati koliko se podaci o doznakama na terenu odstupaju od onih koje već imaju, što je korisno za buduće unapređenje i ubrzavanje procesa, te prilagođavanje metodologije.

Privrednici pozdravljaju namjeru da se implementira takav projekat u Crnoj Gori, ističući da je šumarski informacioni sistem neophodan, potrebno ga je uspostaviti što je prije moguće, a na njegovu primjenu treba obavezati sve subjekte kojih se tiče.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede očekuju da će se sa ovim projektom krenuti u narednoj godini, te da očekuju podršku kroz program IPA.