predlog će se razmatrati 18. novembra

Plužine planiraju povećanje budžeta

Rebalans budžeta zbog uvećanja koje je uslovljeno sredstvima dobijenim od Egalizacionog fonda

1524 pregleda 0 komentar(a)
Zgrada Opštine Plužine, Foto: Svetlana Mandić
Zgrada Opštine Plužine, Foto: Svetlana Mandić

Odbornici Skupštine opštine (SO) Plužine razmatraće 18. novembra predlog o rebalansu budžeta koji je za 6.800 eura veći od usvojenog krajem prošle godine.

Glasovima odbornika vladajuće Socijalističke narodne partije (SNP) u decembru prošle godine usvojen je budžet u iznosu od 5.256.200 eura, što je za oko 940 hiljada eura više u odnosu na 2020. To povećanje je uslovljeno sredstvima dobijenim od Egalizacionog fonda.

Rebalansom je predviđen iznos od 5.263.000 eura, i to operativni budžet u iznosu od 2.962.500 eura (80 hiljada više u odnosu na usvojeni budžet), a kapitalni 2.300.500 (za 73.200 manji).

”Prenijeta sredstva iz 2020. u 2021.godinu, odnosno početni depozit je realizovan 128,29 odsto, dakle 28,29 više u odnosu na planiran Odlukom o budžetu opštine za 2021. godinu ili u apsolutnom iznosu više za 169.725 eura. Stoga je navedena sredstva trebalo rasporediti”, piše u predlogu Odluke koji je potpisala v.d. sekretarka Mileva Radojičić.

Kako se navodi u predlogu Odluke, ostali prihodi rebalansom budžeta planirani su u iznosu od 240.075 eura, što je za 1,24 odsto više u odnosu na sredstva opredijeljena planom budžeta za 2021. Razlog povećanja je naplata zatezne kamate po osnovu sudske presude na naplatu poreza na nepokretnost.

Sredstva u iznosu od 374 hiljade eura, namijenjena za pripreme radove za izgradnju sportske hale, neće biti utrošena, već će za ovu namjenu biti dovoljno 50 hiljada eura. Kako stoji u predlogu rebalansa, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je uplatilo 45.000 eura za asfaltiranje tri putna pravca, a prilikom pripreme budžeta za 2021. godinu nije bilo poznato da li će Opština dobiti ta sredstva.

Ministarstvo je takođe za izgradnju vodovoda u seoskom području Opštini uplatilo 90.000 eura, što je za 70.000 više u odnosu na iznos koji je Opština planirala da će dobiti po ovom osnovu. Uprava za javne radove odobrila je 90.000 eura, što takođe nije bilo u Odluci o planu budžeta za 2021. godinu.

”U kapitalnom budžetu su planirana sredstva za sprovođenje postupka eksproprijacije i isplatu pravične nadoknade vlasnicima čije su nepokretnosti eksproprisane. Međutim, izvjesno je da do realizacije neće doći u ovoj godini, pa se navedena sredstva preraspoređuju na druge budžetske pozicije u okviru kapitalnog budžeta”, stoji u predlogu Odluke o rebalansu.

Planirano je bilo da se iz budžeta izdvoji 100.000 eura za dodjelu subvencija poljoprivrednicima, a kako se na javni poziv prijavio veći broj poljoprivrednika, od kojih većina zadovoljava potrebne uslove, rebalansom je taj iznos uvećan za 80.000.